Rozvrh na rok 2022/23

 

DOVOĽUJEME SI UPOZORNIŤ NAŠICH POSLUCHÁČOV NA SKUTOČNOSŤ, ŽE PREDNÁŠAJÚCI, UČEBŇA A TÉMA PREDNÁŠKY SA MÔŽU POČAS AKADEMICKÉHO ROKA MENIŤ.


Po kliknutí na červený rámček sa Vám zobrazí rozvrh konkrétneho odboru.

ANTICKÁ SPOLOČNOSŤ I. (Každodenný život v Ríme)

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Prednášky v pondelok od 10:50 do 12:20 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

10:50

Úvod do štúdia antických sociálnych dejín, pramene, metodológia

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

10.10.

10:50

Sociálne rozvrstvenie obyvateľstva Rímskej ríše

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

24.10.

10:50

Rímska rodina a manželstvo

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

07.11.

10:50

Dieťa v rímskej spoločnosti, výchova detí, rímske mená

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

21.11.

10:50

Vzdelávanie a školský systém

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

ZRUŠENÁ
PREDNÁŠKA
05.12.

10:50

Denný režim Rimanov a stravovanie

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

ZRUŠENÁ
PREDNÁŠKA
19.12.

10:50

Rozprava

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

16.01.

10:50

Základné inštitúcie Rímskej ríše, úrady, senát, cursus honorum

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

30.01.

10:50

Zamestnanie a práca – povolania, otroci a ich úlohy

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

13.02.

10:50

Voľný čas – zábava, kultúra, šport, hry

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

27.02.

10:50

Bývanie, architektúra, urbanizmus

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

13.03.

10:50

Kúpele a hygiena, odievanie

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

27.03.

10:50

Zdravie a medicínska starostlivosť

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

24.04.

10:50

Záverečné kolokvium, vyhodnotenie

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

ARCHEOLÓGIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

Prednášky v pondelok od 12:35 do 14:05 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.

12:35

Úvod do štúdia archeológie.

Mgr. Martin Bača, PhD.

17.10.

12:35

Ako sa žilo v kamennej dobe.

Mgr. Jana
Mellnerová, PhD.

Zrušená prednáška
31.10.

12:35

Bronzová doba - zlatý vek Slovenska.

Mgr. Zuzana Felcanová, PhD.

14.11.

12:35

Halštatská kultúra s príchuťou vyspelého sveta Stredomoria.

Mgr. Petra
Kmeťová, PhD.

28.11.

12:35

Sídliská a hospodárstvo rímskej doby.

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

12.12.

12:35

Pohrebný rítus v rímskej dobe.

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

09.01.

12:35

Zrušená prednáška. Náhradný termín doplníme.

Kto boli ľudia z pravekých pohrebísk? Interdisciplinarita v archeológii.

Mgr. Anita
Kozubová, PhD.

23.01.

12:35

Veľká Morava.

Mgr. Tomáš
König, PhD.

06.02.

12:35

Pochovávanie u Keltov.

Mgr. Anna
Vrtelová, PhD.

06.03.

12:35

Avarský kaganát.

Mgr. Tomáš
König, PhD.

20.03.

12:35

Doba laténska na Slovensku. Mgr. Anna
Vrtelová, PhD.

03.04.

12:35

Stredoveké remeslo I. - sklo vs. keramika.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

17.04.

12:35

Stredoveké remeslo II. - platidlá a obchod v stredoveku.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

15.05.

12:35

Archeológia sakrálnych priestorov (kostoly, kláštory, cintoríny).

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

ARCHEOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

 Prednášky v pondelok od 10:50 do 12:20 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.

10:50

Čo a prečo sa pilo v pradávnej minulosti.

Mgr. Jana
Mellnerová, PhD.

17.10.

10:50

Ako vyzeral bežný deň človeka v dobe bronzovej.

Mgr. Zuzana Felcanová, PhD.

Zrušená prednáška 31.10.

10:50

Život v staršej železnej dobe - halštatskej (sídliská a pohrebiská).

Mgr. Radoslav Čambal, PhD.

14.11.

10:50

Minulosť na tanieri. Jedlo a pitie v dobe bronzovej a železnej.

Mgr. Petra
Kmeťová, PhD.

28.11.

10:50

Limes Romanus.

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

12.12.

10:50

Rímske provincie.

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

09.01.

10:50

Zrušená prednáška. Náhradný termín doplníme.

Vojenstvo v stredoveku.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

23.01.

10:50

Zánik Veľkej Moravy a poveľkomoravská doba.

Mgr. Tomáš
König, PhD.

06.02.

10:50

Remeselná výroba v laténskej dobe.

Mgr. Anna
Vrtelová, PhD.

06.03.

10:50

Prejavy pohanstva u Slovanov v strednej Európe.

Mgr. Tomáš
König, PhD.

20.03.

10:50

Civilizácia oppíd. Mgr. Anna
Vrtelová, PhD.

03.04.

10:50

Na stredovekých cestách - púte a cestovanie.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

17.04.

10:50

Exkurzia.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

15.05.

10:50

Bývanie v stredovekom meste a na dedine.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

ARTE – Rozvoj osobnosti

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: Mgr. Dana Havranová

Prednášky v utorok od 09:00 do 10:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.

09:00

Tvorivé techniky, výtvarné zručnosti

Mgr. Dana Havranová

25.10.

09:00

Štyri ročné obdobia - koláž

Mgr. Dana Havranová

15.11.

09:00

Farby a symboly v mojom živote

Mgr. Dana Havranová

29.11.

09:00

Priania – priania pre mňa a priania pre iných

Mgr. Dana Havranová

13.12.

09:00

Predmety okolo nás

Mgr. Dana Havranová

10.01.

09:00

Exkurzia

Mgr. Dana Havranová

24.01.

09:00

Vykreslím sa z hnevu

Mgr. Dana Havranová

07.02.

09:00

Tvoríme mandaly – relaxácia, koncentrácia, meditácia

Mgr. Dana Havranová

07.03.

09:00

Vysnívaná dovolenka

Mgr. Dana Havranová

21.03. 09:00

Moja najkrajšia spomienka

Mgr. Dana Havranová

04.04.

09:00

Ideál dobrého života - koláž

Mgr. Dana Havranová

18.04.

09:00

Diskusia o umení – návšteva galérie

Mgr. Dana Havranová

02.05.

09:00

Skupinové výtvarné dielo + Vernisáž prác

Mgr. Dana Havranová

16.05.

09:00

Maľujeme v prírode

Mgr. Dana Havranová


Na kurz je potrebné si zakúpiť základnú výtvarnú  sadu.

ASTRONÓMIA II. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, FMFI UK

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Prednášky v štvrtok od 10:00 do 11:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.

10:00

Zrážky kozmických telies so Zemou

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

13.10.

10:00

Kozmonautika a kozmický odpad

RNDr. Jiří Šilha, PhD.

27.10.

10:00

Astrobiológia

RNDr. Tomáš Paulech, PhD.

10.11.

10:00

Kvantová štruktúra časopriestoru

Mgr. Juraj Tekel, PhD.

24.11.

10:00

Vesmír a čierne diery

Mgr. Samuel
Kováčik, PhD.

08.12.

10:00

Astronomické prístroje

Ing. Pavol Zigo, PhD.

19.01.

10:00

Zem – dynamická planéta

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

02.02.

10:00

Astrofyzika

doc. RNDr. Juraj
Tóth, PhD.

16.02.

10:00

Vývoj hviezd

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

02.03.

10:00

Exoplanéty

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

09.03.

10:00

Náhradná prednáška zo dňa 24.11.2022Vesmír a čierne diery Mgr. Samuel
Kováčik, PhD.

16.03.

10:00

Galaxie a ich štruktúra

RNDr. Roman
Nagy, PhD.

30.03.

10:00

Vesmír vysokých a nízkych energií

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

04.05.

10:00

Kozmológia

RNDr. Roman
Nagy, PhD.

18.05.

10:00

Novinky v astronómii, rozprava

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.


ČLOVEK A PRÍRODA II. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Prednášky v pondelok od 9:00 do 10:30 hod.( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

09:00

Obojživelníky (O správnosti používania prechodov cez cestu)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

10.10.

09:00

Veľké dravce (Samo Chalupka: "Mor ho!")

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

24.10.

09:00

Drop fúzatý (Alan Shepard na Mesiaci a drop fúzatý – paralely)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

07.11.

09:00

Vlk a medveď  ("O červenej Čiapočke" a iné rozprávky a fakty)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

21.11.

09:00

Krakľa belasá, sokol červenonohý, strakoš červenohlavý (O vtákoch, ktoré sú také zriedkavé, že od hladu ani nevedia, kde hniezdiť)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

05.12.

09:00

Jeseterovité ryby (Kaviár z rybníka kráľa Mateja)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

19.12.

09:00

Zrušená prednáška. Náhradný termín
20.2.2023

Norok európsky a vydra riečna (Vypĺznutý kožúšok)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

16.01.

09:00

Globálne environmentálne problémy 1  (Ako a čím ohrozujeme sami seba)

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

30.01.

09:00

Globálne environmentálne problémy 2  (Invázni votrelci)

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

13.02.

09:00

Veľké prírodné katastrofy

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

20.02.
09:00
Náhradná prednáška zo dňa 19.12.Norok európsky a vydra riečna (Vypĺznutý kožúšok) RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

27.02.

09:00

Odpadové vody - spôsoby úpravy a čistenia vôd

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

13.03.

09:00

Netradičné metódy spracovania a úpravy rúd

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

27.03.

09:00

Biologické znehodnotenie stavieb

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

24.04.

09:00

Organizmy v extrémnych podmienkach

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.


ČLOVEK A ZDRAVIE I.

Garant: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta

Sasinkova č. 4, malá poslucháreň, prízemie NTÚ

Vedúci ročníka: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

Prednášky v piatok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

13:00

Náhle mozgové príhody

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

14.10.

13:00

Vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca a boj proti kardiovaskulárnym ochoreniam. doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

21.10.

13:00

Srdcové zlyhávanie

Prof., MUDr. Ján Murín. CSc.

28.10.

13:00

Patologické zmeny v oblasti nohy/padnutá klenba doc. MUDR. Silvia Vajcziková, PhD.

04.11.

13:00

Diabetes mellitus

Prof., MUDr. Ján Murín, CSc.

11.11.

11:00

Hemoroidy

Mudr. Andrej Mifkovič, PhD.

25.11.

13:00

Bolesti chrbtice

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

09.12.

13:00

Psychosomatické ochorenie

prof.MUDr. Ján Pečeňák, PhD., MUDr. Mária Králová, CSc.

13.01.

13:00

Paradontitída

MUDr. Rastislav Edelstein

27.01.

13:00

Najčastejšie kožné ochorenia v staršom veku

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

10.02.

13:00

Mykózy, kandidózy, plesne

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

10.03.

13:00

Epilepsia

doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD. MPH

24.03.

13:00

Choroby pečene

doc.MUDr.Ľudovít Lukáč, PhD.

21.04.

13:00

Akútna a chronická penkreativída

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

05.05.

13:00

Prvá pomoc v naliehavých prípadoch

MUDr. Andrea Galusová, PhD., MPH, MSc.

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám.6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 8:00 do 9:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

08:00

Slovanská veľkomoravská Bratislava

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

21.10.

08:00

Rímska Bratislava

PhDr. Vladimír Turčan

04.11.

08:00

Praveká Bratislava

PhDr. Vladimír Turčan

02.12.

08:00

Remeselníci a cechy v stredovekej Bratislave

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

09.12.

08:00

náhradná prednáška zo dňa 18.11.Kriminalita a justícia v stredovekej Bratislave doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

16.12.

8:00

Bratislavské mestské privilégiá v stredoveku

Mgr. Jakub
Palko, PhD.

ZRUŠENÁ PREDNÁŠKA
13.01.

08:00

náhradný termín bude 20.1.

Stredoveká cirkev a Bratislava

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

27.01.

08:00

Kultúra stredovekej Bratislavy

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

10.02.

08:00

Žigmund Luxemburský a Bratislava

PhDr. Miriam Hlaváčková, PhD.

10.03.

14:30

Dóm sv. Martina - vychádzka

Mgr. Martin Záni

24.03.

8:00

Univerzita Istropolitana a jej kancelár
J. Schönberg

PhDr. Miriam Hlaváčková, PhD.

21.04.

08:00

Stredoeurópsky summit v Bratislave v r.1515

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

05.05.

08:00

Židovská Bratislava do r. 1526

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

19.05.

09:00

Exkurzia Rusovce - Gerulata

Mgr. Martin Záni

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 10:00 do 11:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

10:00

Cesta Habsburgovcov na uhorský trón

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

21.10.

10:00

Ferdinand I. a Bratislava

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

04.11.

10:00

Vinohradníctvo a vinárstvo starej Bratislavy

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

02.12.

10:00

Remeselníci a cechy v novovekej Bratislave

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

09.12.

10:00

náhradná prednáška zo dňa 18.11.Bratislava - korunovačné mesto uhorských kráľov a kráľovien doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

16.12.

10:00

Peter Veľký a Bratislava v kontexte Slovensko - ruských vzťahov

prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.

ZRUŠENÁ

PREDNÁŠKA
13.01.

10:00

náhradný termín 20.1.2023

Mária Terézia a Bratislava

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

27.01.

10:00

Napoleon a Bratislava

Mgr. Matej Čapo, PhD.

10.02.

10:00

Vojenské pamiatky Bratislavy

Mgr. Juraj
Babják, PhD.

10.03.

10:00

Bratislava a počiatky národného obrodenia

doc. PhDr. Peter   Podolan, PhD.

24.03.

10:00

Štúrovci a Bratislava

doc. PhDr. Peter   Podolan, PhD.

21.04.

10:00

Baroková a rokoková Bratislava

Mgr. Martin Záni

05.05.

14:30

Baroková Bratislava - vychádzka

Mgr. Martin Záni

19.05.

14:30

Devín - vychádzka

Mgr. Martin Záni

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY III. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:00 do 13:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

12:00

Pamäť Bratislavy

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

21.10.

12:00

Urbanizmus a územné plánovanie
v Bratislave

PhDr. Ján Valo, PhD.

04.11.

12:00

Neoslohy a secesia v Bratislave

Mgr. Marko Mižičko, PhD.

02.12.

12:00

Bratislava počas 2. sv. vojny (BA hl. mestom, politický a kultúrny rozvoj, zázemie BA na hranici s Nemeckom a Maďarskom)

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

09.12.

12:00

náhradná prednáška zo dňa 18.11.Bratislava v medzivojnovom období (obsadenie mesta na konci vojny, stavebný vývoj, etnické zmeny, rozvoj slovenských kult. inštitúcií, trávenie voľného času) doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

16.12.

12:00

Pamäť Bratislavy I. - seminár

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

ZRUŠENÁ PREDNÁŠKA

13.01.

12:00

náhradný termín bude 20.1.2023

Športová Bratislava v 20. storočí

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

27.01.

12:00

Bratislava v roku 1968

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

10.02.

12:00

Gustáv Husák a Bratislava

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

10.03.

12:00

Z dejín vysokého školstva v Bratislave

Mgr. Jozef Píry

Náhrada pre chorobu zrušená

Náhradná prednáška namiesto dňa 24.3.

Architektúra Bratislavy v prvej polovici
20. storočia

Mgr. Martin Záni

21.04.

14:30

Architektúra Bratislavy v prvej polovici
20. storočia - vychádzka

Mgr. Martin Záni

05.05.

12:00

Pamäť Bratislavy II. - seminár

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

19.05.

12:00

Záverečný seminár

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

DEJINY DIVADLA A ODEVU III.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Gondova 2, učebňa č. G 16

Vedúci ročníka: Mgr. Viera Bartková, PhD.

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

11:00

Kapitoly zo starších dejín divadla a drámy na Slovensku I.

Mgr. Viera Bartková, PhD.

21.10.

11:00

Kapitoly zo starších dejín divadla na Slovensku II.

Mgr. Viera Bartková, PhD.

04.11.

11:00

Avantgardy v divadle a dráme

Mgr. Viera Bartková, PhD.

ZRUŠENÁ 
PREDNÁŠKA
18.11.

11:00

Dekanské voľno FiF UK

Povojnová móda v kontexte západných módnych centier a novej komunistickej ideológie Československa

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

02.12.

11:00

Osobnosti ruského divadla v 20. storočí

Mgr. Viera Bartková, PhD.

16.12.

11:00

60. a 70. roky na európskej módnej scéne a v Československu

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

13.01.

11:00

Rozprava

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

27.01.

11:00

Americké  divadlo a dráma 20. storočia

 

Mgr. Viera Bartková, PhD.

10.02.

11:00

Druhá divadelná reforma

Mgr. Viera Bartková, PhD.

10.03.

11:00

Postmoderna a dekonštruktivizmus v móde 

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

24.03.

11:00

Tendencie európskeho divadla 2. polovice 20. storočia.

Mgr. Viera Bartková, PhD.

21.04.

11:00

Postdramatické divadlo

Mgr. Viera Bartková, PhD.

05.05.

11:00

Vybrané kapitoly z odevu a odievania

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

19.05.

11:00

Rozprava

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

DEJINY SLOVENSKA III. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Prednášky v pondelok od 12:35 do 14:05 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

12:35

Úvod do slovenských dejín III. - Osobnosti

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

10.10.

12:35

Osobnosti veľkomoravských dejín

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

24.10.

12:35

Sväté ženy v stredoveku

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

07.11.

12:35

Osobnosti (a rody) stredovekých dejín

Mgr. Jakub
Palko, PhD.

21.11.

12:35

Šľachtický rod Bubekovcov

PhDr. Eva Benková, PhD.

05.12.

12:35

Matej Korvín - osobnosť panovníka na konci stredoveku

Mgr. Jakub
Palko, PhD.

19.12.

12:35

zrušená prednáška

Osobnosti pomoháčskeho Slovenska

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

16.01.

12:35

Osobnosti starších vojenských dejín Slovenska

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

30.01.

12:35

Osobnosť Ferdinanda I.- zakladateľa stredoeurópskej monarchie

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

30.01.
14:05
náhradná prednáška zo dňa 19.12.2022Osobnosti pomoháčskeho Slovenska prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

13.02.

12:35

Humanisti v starších dejinách Slovenska         

Mgr. Peter Benka, PhD.

27.02.

12:35

Pavol Jozef Šafárik a osobnosti pred-Štúrovskej generácie

doc. PhDr. Peter   Podolan, PhD.

13.03.

12:35

Ľ. Štúr a osobnosti štúrovskej generácie

doc. PhDr. Peter   Podolan, PhD.

27.03.

12:35

Slovenské osobnosti 20. storočia

PhDr. Tomáš  Černák, PhD.

24.04.

12:35

Záverečné vyhodnotenie ročníka a celého kurzu /rozprava/

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

Katedra výtvarnej výchovy

Šoltésovej č. 4, Bratislava, 1. poschodie, učebňa č. 119

Vedúci ročníka: PhDr. Ľuboslav Moza

Prednášky v stredu od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

12.10.

13:00

Ako hľadieť na umenie /čo je a čo nie je umenie, umenie a gýč, funkcie a hodnoty umenia/

PhDr. Ľuboslav Moza

26.10.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

09.11.

13:00

Prehľad dejín umenia /stručný prehľad slohov od praveku po súčasnosť/

PhDr. Ľuboslav Moza

23.11.

13:00

Historické pohľady na umenie  /prehľad teórií umenia/

PhDr. Ľuboslav Moza

07.12.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

21.12.

13:00

Počiatky umenia, pravek a začiatky staroveku /Egypt, Mezopotámia, Kréta/

Mgr. Zuzana Schmidt

01.02.

13:00

Rozprava, skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

15.02.

13:00

Starovek /antika, grécke a rímske umenie/

Mgr. Zuzana Schmidt

22.03.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

05.04.

13:00

Stredovek I. /ranokresťanské a byzantské umenie/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

19.04.

13:00

Stredovek II. /Karolínska a Otonská renesancia, románske umenie a začiatky gotiky/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

03.05.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Igor Laciak

17.05.

13:00

Stredovek III. /gotické umenie Európa a Slovensko/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

31.05.

13:00

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

Katedra výtvarnej výchovy

Šoltésovej č. 4, Bratislava, 1. poschodie, učebňa č. 119

Vedúci ročníka: PhDr. Ľuboslav Moza

Prednášky v stredu od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

19.10.

13:00

Novovek I. /renesancia v  Európe , návrat k  antike , objavovanie nového/

Mgr. Zuzana Schmidt

02.11.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

PhDr. Ľuboslav Moza

16.11.

13:00

Novovek II. /renesancia na Slovensku/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

30.11.

13:00

Novovek III. /barok v Európe a jeho úspechy/

Mgr. Zuzana Schmidt

14.12.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

25.01.

13:00

Novovek IV. /barokové umenie na Slovensku/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

08.02.

13:00

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

13.03.

13:00

Umenie 19. storočia I. /slohy a novovznikajúce ... izmy v Európe/

PhDr. Ľuboslav Moza

29.03.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

12.04.

13:00

Umenie 19. storočia II. /umenie na Slovensku/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

26.04.

13:00

Umenie prvej polovice 20. storočia I.

PhDr. Ľuboslav Moza

10.05.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Igor Laciak

24.05.

13:00

Umenie prvej polovice 20. storočia II. 

PhDr. Ľuboslav Moza

31.05.

13:00

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Prednášky v pondelok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

11:00

Máme šancu ostať zdraví? Stres a výživa

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

10.10.

11:00

Chemikálie v potravinách

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

24.10.

11:00

Životný štýl – trpíme závislosťami?

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

07.11.

11:00

Domov plný chemických látok

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

21.11.

11:00

In door kontaminácie z človekom vyrobených materiálov

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

05.12.

11:00

Vstúpme do domu

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

19.12.

11:00

Zrušená prednáška. Náhradný termín 
20.02.2023

Krása a zdravie

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

16.01.

11:00

Syndróm chorých budov (kvalita vnútorného ovzdušia budov)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

30.01.

11:00

Huby a zdravie človeka (Liečivé huby v terapii)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

13.02.

11:00

Rastliny v službách človeka (Etnomedicína a etnobotanika)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

20.02.
11:00
Náhradná prednáška zo dňa 19.12.Krása a zdravie prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

27.02.

11:00

Organizmy z extrémnych prostredí pomáhajú ľudstvu (využitie extrémofilov v medicíne)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

13.03.

11:00

Víno, pivo, alkohol – piť či nepiť?

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

27.03.

11:00

Mykotoxíny a ich vplyv na zdravie človeka (plesnivá marmeláda sa už nemá jesť)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

24.04.

11:00

Arzén, antimón, kadmium, olovo, ortuť – nebezpečné a predsa tak prepotrebné prvky

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Gondova 2,  3. poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366

Vedúci ročníka: doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Prednášky v piatok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

09:00

Folklór, folkloristika a terénny výskum

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

21.10.

09:00

Tradičný odev a odievanie

Mgr. Juraj Janto, PhD.

28.10.

09:00

Tradičná rodina na Slovensku

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

04.11.

09:00

Obyčaje životného cyklu

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

11.11.

09:00

Symbolický významu pokrývky hlavy v stredoveku a ranom novoveku

PhDr. Michal

Bada, PhD.

25.11.

09:00

Výročné obyčaje

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

09.12.

09:00

Ovčiarstvo a bryndziarstvo

Mgr. Juraj Janto, PhD.

17.02.

09:00

Múzeá na Slovensku

doc. PhDr. Ľuboš Kačírek, PhD.

03.03.

09:00

Ľudová architektúra

Mgr. Juraj Janto, PhD.

10.03.

09:00

Súčasné povesti, fámy a konšpiračné teórie

Mgr. Zuzana

Panczová, PhD.

24.03.

09:00

Zbierky a edície folklóru na Slovensku

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

31.03.

09:00

Architektúra a bývanie v BA v 19. a začiatkom 20. storočia

Mgr. Lenka
Vargová, PhD.

14.04.

09:00

Stručné dejiny Rómov na Slovensku

PhDr. Arne Mann, PhD.

r. 2023

Odborná exkurzia

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Gondova 2,  3. poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366

Vedúci ročníka: doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

11:00

Folklór a folklorizmus (kontexty a funkcie )

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

21.10.

11:00

Ľudové šperky

Mgr. Juraj Janto, PhD.

28.10.

11:00

Rómsky holocaust

PhDr. Arne Mann, CSc.

04.11.

11:00

Tradície kultúry severozápadných kmeňov pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

11.11.

11:00

Tkanie a tradičné domácke tkaniny na Slovensku

PhDr. Juraj Zajonc, PhD.

25.11.

11:00

Tradičný ľudový odev na Slovensku - minulosť a inšpirácie pre súčasnosť

PhDr. Jasna Paličková

 

09.12.

11:00

Olejkárstvo a šafraníctvo 

Mgr. Juraj Janto, PhD.

17.02.

11:00

Súčasné trendy v obyčajoch a sviatkoch

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

03.03.

11:00

Uhorské kráľovské korunovácie v ranom novoveku a mesto Bratislava

PhDr. Michal Bada, PhD.

10.03.

11:00

Symbolické významy tela

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

24.03.

11:00

Rodina - vzťahy a premeny (so zreteľom na postavenie žien) prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

31.03.

11:00

Sviatky ako východisko poznania súčasnej spoločnosti (s príkladmi z výskumu sviatkov Halloween a Valentín)

PhDr. Juraj Zajonc, PhD.

14.04.

11:00

Ľudová paličkovaná čipka na Slovensku

PhDr. Juraj Zajonc, PhD.

r. 2023

Odborná exkurzia

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

EURÓPSKA INTEGRÁCIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Prednášky v pondelok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.

13:00

Vzťahy Európskej únie (EÚ) so štátmi sveta- politika vonkajších vzťahov EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

 21.10.
11:15

 

Spravodlivý a udržateľný obchod

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

14.11. 13:00

Vzťahy EÚ so štátmi strednej Ázie

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

28.11.

13:00

Vzťahy EÚ so štátmi južného Balkánu

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

12.12.

13:00

Exkurzia do Prahy  návšteva sídla OSN – doprava vlak

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

09.01.

13:00

Zrušená prednáška. Náhradný termín bude 23.1.2023

Vzťahy EÚ so štátmi oceánie (Nový Zéland, Austrália)

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

23.01.

13:00

Prednáška bude do 16:00 hod.

Oboznámenie sa s činnosťou Informačnej kancelárie EP - exkurzia

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

06.02.

13:00

Vzťahy EÚ so štátmi Latinskej Ameriky

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

06.03.

13:00

Exkurzia do Budapešti- návšteva Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Budapešti - doprava vlak

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

20.03.

13:00

Beseda s poslancom Európskeho parlamentu

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

03.04.

13:00

Rozvojová politika EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

17.04.

13:00

Konferencia ku Dňu Európy 9. máj

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

15.05.

13:00

Vzťahy EÚ a Číny

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

29.05.

13:00

Záverečné kolokvium

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

FILOZOFIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 14:20 do 15:50 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.

14:20

Filozofické zručnosti v praxi: Vedecké myslenie.

Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD.

03.11.

14:20

Stredoveké diskusie o „dvoch pravdách“.

prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

01.12.

14:20

Úloha archaického hrdinu v sókratovskej filozofii.

Mgr. Zuzana Zelinová, PhD.

15.12.

14:20

náhradná prednáška zo dňa 20.10.

Empledoklés – mystik a (alebo)  vedec?

doc. Andrej
Kalaš, PhD.

12.01.

14:20

Zrušená prednáška. Náhradný termín doplníme.

Filozofia súčasnosti.

prof. PhDr.. Emil Višňovský, PhD.

26.01.

14:20

O čom všetkom si ľudia myslia, že je logické, pričom takým nie je?

prof. PhDr. František Gahér, PhD.

09.02.

14:20

Základné problémy filozofickej antropológie.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

09.03.

14:20

Filozofia ako príbeh.

doc. PhDr. Ivan
Buraj, PhD.

23.03.

14:20

Úvod do environmentalizmu.

doc. Richard
Sťahel, PhD.

20.04.

14:20

Etika ako praktická filozofia.

PhDr. Lenka Bohunická, PhD.

04.05.

14:20

Filozofické otázky altruizmu a egoizmu.

Mgr. Martin
Foltin, PhD.

18.05.

14:20

Emócie z pohľadu budhistickej filozofie.

Mgr. Andrea Fábiková, PhD.

01.06.

14:20

Metafyzické paradoxy v antickej filozofii. Mgr. Róbert Maco, PhD.

08.06.

14:20

Pokus o nový pohľad na slovenskú filozofiu. Záverečné kolokvium.

doc. Erika
Lalíková, PhD.

FILOZOFIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 14:20 do 15:50 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.

14:20

Humanitné disciplíny na škole.

Mgr. Ján
Machaj, PhD.

27.10.

14:20

Človek ako "animal symbolicum".

Mgr. Róbert
Maco, PhD.

10.11.

14:20

Anaxagoras a Demokritos o vzniku sveta.

doc. Andrej
Kalaš, PhD.

24.11.

14:20

Ženy a hanba v antickom filozofickom myslení.

Mgr. Zuzana Zelinová, PhD.

08.12.

14:20

Emócie – dobrý sluha alebo zlý pán? (prístup T. Akvinského).

prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

19.01.

14:20

Spytovanie sa na človeka: problém humanizmu.

prof. PhDr. Emil

Višňovský, PhD.

02.02.

14:20

ZRUŠENÁ PREDNÁŠKA

Čo je politická pravda?

doc. PhDr. Ivan
Buraj, PhD.

16.02.

14:20

Filozofické zručnosti v praxi: Chyby argumentácie.

Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD.

02.03.

14:20

Základné koncepcie environmentálnej etiky.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

16.03.

14:20

Koncept ekologickej civilizácie.

doc. Richard
Sťahel, PhD.

30.03.

14:20

Etické aspekty procesu starnutia a problém bioetickej interpretácie ľudskej dôstojnosti.

PhDr. Lenka Bohunická, PhD.

13.04.

14:20

Ľudská dôstojnosť, rešpekt a úcta ako problém bioetiky.

Mgr. Martin
Foltin, PhD.

27.04.

14:20

Keď sa filozofia stretáva s umením.

doc. Erika
Lalíková, PhD.

11.05.

14:20

Záverečné kolokvium.

doc. Erika
Lalíková, PhD.

JOGA I.

Garant: Jogová spoločnosť, člen SAJ a Európskej únie jogy
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 29 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Cvičenie vždy pred prednáškou od 7:45 do 09:15 hod. (2 x 45 min.)

Prednášky v utorok od 09:45 do 11:15 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
09:45

História a filozofia jogy

P – Mgr. Rajtíková

 

11.10.

09:45

Joga ako systém a jej obecné účinky

P – Ing. Dodo Blesák

C – Ing. Dodo Blesák

25.10.

09:45

Patandžaliho osemstupňová joga  

C – Mgr. Jana Čahojová

P – RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD

08.11.

09:45

Jamy a nijamy, etické predpisy správania sa

C - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

22.11.

09:45

Jogové cvičenia pre zdravú chrbticu I

C – Mgr. Nina Smahová

P – Mgr. Nina Smahová

29.11.
08:00
náhradná prednáška zo dňa 27.9.História a filozofia jogy P – Mgr. Rajtíková

06.12.

09:45

Jogové cvičenia na skvalitnenie zraku I

C - Mgr. Bohuslava Jaroševičová

P -  Mgr. Bohuslava Jaroševičová

20.12.

09:45

Zrušená prednáška. Náhradný termín doplníme.

Prípravné cvičenia

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

17.01.

09:45

Liečivé účinky jogy

C - Ing. Dodo Blesák

P - Ing. Dodo Blesák

31.01.

09:45

Šatkarmy, očistné techniky

C – Mgr. Nina Smahová

P – Mgr. Nina Smahová

14.02.

09:45

Ásany, telesné polohy

C - Ing. Dodo Blesák

P - Ing. Dodo Blesák

28.02.

09:45

Jogové cvičenia pre zdravú chrbticu II

C – Mgr. Jana Čahojová

P – Mgr. Jana Čahojová

14.03.

09:45

Zostavy ásan

C - Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

28.03.
09:45

Jogové cvičenia na skvalitnenie zraku II

C - Mgr. Bohuslava Jaroševičová

P -  Mgr. Bohuslava Jaroševičová

25.04.

09:45

Záverečná rozprava

 

C – Mgr. Jana Čahojová

P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

JOGA II.

Garant: Jogová spoločnosť, člen SAJ a Európskej únie jogy

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 29 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Cvičenie vždy pred prednáškou od 7:45 do 09:15 hod. (2 x 45 min.)

Prednášky v utorok od 09:45 do 11:15 hod. (2 x 45 min.) 

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.

09:45

Joga ako cesta k sebapoznaniu

C – Ing. Dodo Blesák

P – Ing. Dodo Blesák

18.10.

10:30

Zostavy ásan

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

15.11.

09:45

Joga ako optimálna pohybová aktivita pri rôznych druhoch oslabenia 

C – Mgr. Jana Čahojová

P – Mgr. Jana Čahojová

29.11.

09:45

Kóše: Prána a pránické telo

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

13.12.

09:45

Súčasná ponuka jogových smerov

C - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

10.01.

09:45

Pránájáma, práca s dychom, techniky a účinky

C – Mgr. Jana Čahojová

P - Mgr. Jana Čahojová

24.01.

09:45

Mudry a bandhy, riadenie pránickej energie

C – Mgr. Jana Čahojová

P – Mgr. Jana Čahojová

07.02.

09:45

Joga a súčasná medicína

 

C - Ing. Dodo Blesák

P - Ing. Dodo Blesák

07.03.

09:45

Pratjahára, zvnútornenie sa

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

21.03. 
09:45

Relaxačné techniky v joge

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

04.04.

09:45

Dharána, Dhjána a Samádhi, mentálne techniky

C - Mgr. Jana Čahojová

P - Mgr. Jana Čahojová

18.04.

09:45

Východný a západný pohľad na komunikačnú energiu v tele

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

02.05.

09:45

Jogová prax v dennom živote 

C - Mgr. Jana Čahojová 

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. 

16.05.

09:45

Záverečná rozprava

C - Mgr. Jana Čahojová 

P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 


LIEČIVÉ A AROMATICKÉ RASTLINY I.

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta UK

CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, AULA č. 19

Vedúci ročníka:. prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prednášky vo piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.

11:00

Prečo pestovať liečivé a aromatické rastliny, ich význam a využitie

Ing. Iveta Čičová, PhD.

14.10.

11:00

História ľudového liečiteľstva

doc. PhDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

11.11.

11:00

Najznámejšie liečivé rastliny slovenskej flóry Ing. Iveta Čičová, PhD.

25.11.

11:00

Zber, sušenie, spracovanie, skladovanie liečivých a aromatických rastlín

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

02.12.
11:00
náhradná prednáška zo dňa 28.10.Choroby a škodcovia liečivých a aromatických rastlín Ing. Iveta Čičová, PhD.

09.12.

11:00

Pestovanie liečivých a aromatických rastlín

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

13.01.

11:00

Návšteva  „Phytopharma“, Malacky

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

27.01.

11:00

Obsahové látky v liečivých a aromatických rastlinách, prípravky z liečivých rastlín

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

10.02.

11:00

Použitie liečivých rastlín  ─ účinnosť a bezpečnosť

doc. PhDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

24.02.

11:00

Slovenskí olejkári a šafraníci

Mgr. Juraj Janto, PhD.

10.03.

11:00

Pestovanie korenín v exteriéri

Ing. Jarmila Támová

24.03.

11:00

Pestovanie korenín v interiéri

Ing. Jarmila Támová

14.04.

11:00

Netradičné využitie liečivých a aromatických rastlín

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

28.04.

11:00

Exkurzia do Záhrady liečivých rastlín FaF UK

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

LIEKY A ZDRAVIE I. - POZOR! Zmena v rozvrhu!

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta     

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.

13:00

História farmácie

Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

20.10.

13:00

Farmaceutické produkty pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

03.11.

13:00

Chemické lieky vs inovatívne lieky

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

01.12.

13:00

Analytická chémia a zdravie človeka

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

15.12.

13:00

Význam zdravotníckych pomôcok v zdravotníckej starostlivosti - v prevencii, v diagnostike, liečbe a jej monitorovaní

PharmDr. Milica

Molitorisová, PhD.

12.01.

13:00

Význam liekovej formy pre účinok lieku, nové trendy v liekových formách

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

26.01.

13:00

Liečivé rastliny, ich spracovanie a využitie

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

09.02.

13:00

Lieky rastlinného pôvodu, výživové doplnky

prof. Ing. Milan
Nagy, CSc.

09.03.

13:00

Farmaceutické využitie mikroorganizmov

Mgr. Eva
Drobná, PhD.

23.03.

13:00

Využitie medu v humanitárnej medicíne

Ing. Juraj Majtán, DrSc.

20.04.

13:00

Význam probiotických mikroorganizmov pre ľudské zdravie 

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

04.05.

13:00

Lieky a zdravie v informačných zdrojoch

PhDr. Mária Kadnárová

18.05.

13:00

Zdravotné benefity cielených cvičení pre seniorov

Mgr. Michal

Tokár, PhD.

01.06.

13:00

Exkurzia do farmaceutického múzea -lekáreň U červeného raka, Michalská ul. 26, vstupné 2,50 €, zápočet

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

LIEKY A ZDRAVIE II. - POZOR! Zmena v rozvrhu!

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.

13:00

Lekárenská starostlivosť

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

27.10.

13:00

Cesta lieku k pacientovi

doc. PharmDr. Daniela

Mináriková, PhD.

10.11.

13:00

Bezpečnosť farmakoterapie v staršom veku

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

24.11.

13:00

Srdcovocievne ochorenia a možnosti ich liečby

PharmDr. Gabriel

Dóka, PhD.  

ZRUŠENÁ
PREDNÁŠKA
08.12.

13:00

Farmakoterapia žilovej nedostatočnosti

PharmDr. Eva

Kráľová, PhD.

19.01.

13:00

Monitoring zdravotných ukazovateľov v domácom prostredí

PharmDr. Peter Matejka, PhD.

02.02.

13:00

náhradná prednáška zo dňa 8.12.

Farmakoterapia žilovej nedostatočnosti

PharmDr. Eva

Kráľová, PhD.

16.02.

13:00

Najčastejšie kožné ochorenia a ich ošetrovanie

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

02.03.

13:00

Antibiotiká

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

16.03.

13:00

Hypersenzitívne reakcie

PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

30.03.

11:00

učebňa č. 29

Poruchy zažívacieho traktu

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

13.04.

13:00

Pohybom proti bolesti

PaedDr. Martina

Tibenská, PhD.

27.04.

13:00

Bioetika vo farmácii

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.

11.05.

13:00

Exkurzia do Záhrady liečivých rastlín  FaF UK /Nové záhrady I., Prievoz/

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

LIEKY A ZDRAVIE III.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 29 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

Prednášky v stredu od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

13:00

Obezita a zdravie

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

19.10.

13:00

Doplnky výživy pre športovcov - benefity a riziká

PharmDr. Kristián Slíž

02.11.

13:00

Zdravý pohyb ako prevencia civilizačných ochorení v staršom veku

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

16.11.

13:00

Kozmetika v 21. storočí – novinky a pokroky

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

30.11.

13:00

Inhalačné liečivá a ich aplikácia

PharmDr. Lucia

Masaryková, PhD.

14.12.

13:00

Spánok - poruchy, príčiny a liečba používania

Mgr. Peter Vavrinec, PhD..

11.01.

13:00

ZRUŠENÁ prednáška.
Náhradná hodina bude 18.1.2023

Farmakoterapia bolesti hlavy

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

25.01.

13:00

Dizajnérske drogy - súčasné zneužívanie psychotrópných látok

doc. PharmDr. Jindra

Valentová, PhD.

08.02.

13:00

Nové možnosti poznávania, nové choroby - zriedkavé choroby

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

08.03.

13:00

Vakcíny

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

22.03.

13:00

Probiotiká

PharmDr. Hana Kiňová
Sepová, PhD.

05.04.

13:00

Starostlivosť o dlhodobo chorých

PharmDr. Eva

Kráľová, PhD.

19.04.

13:00

Demencie, Alzheimerova choroba

PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

03.05.

13:00

Rozprava, záver

PharmDr. Stanislava

Kosírová, PhD.

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č.11

Vedúci ročníka: Mgr. Katarína Révayová, PhD.

Prednášky v piatok od 09:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

09:00

Úvod do sveta počítačov, princíp práce s PC. Charakteristika hardvérového vybavenia PC.

Základné pojmy pri práci s počítačom

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

04.11.

09:00

OS MS Windows. Popis systému, prostredia, plochy. Používateľský profil. Úpravy vzhľadu a obsahu pracovnej plochy

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

11.11.

09:00

Ponuka Štart - základ ovládania. Prieskumník a možnosti práce v ňom. Disk. USB kľúč. Súbor.

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

25.11.

09:00

Práca so schránkou. Kopírovanie a presúvanie jedného a viacerých objektov. Kôš a práca s ním

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

02.12.

09:00

Zástupcovia, ich vytváranie a používanie. Príslušenstvo. Používanie kalkulačky, poznámkového bloku a Skicára

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

16.12.

09:00

Možnosti využitia WordPadu

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

13.01.

09:00

Zrušená prednáška. Náhradný termín 20.1.2023

Počítačová sieť. Charakteristika siete internet. Adresy na internete

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

27.01.

09:00

Zrušená prednáška. Náhradný termín 3.3.2023

Elektronická pošta, založenie e-mailovej schránky, posielanie a príjem správ, posielanie príloh

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

10.02.

09:00

Efektívne využívanie internetového prehliadača. Domovská stránka. Vyhľadávanie už navštívených stránok. Zoznam obľúbených položiek

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

10.03.

09:00

Orientácia vo vyhľadávaní na internete /Google, Zoznam, Centrum/. Praktické www - stránky /webové pohľadnice, cestovné poriadky, Zlaté stránky, slovníky, zľavové portály/

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

24.03.

09:00

Aplikácia Googlu - You Tube, Mapy, Správy, Blogger, Kalendár, Prekladač

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

21.04.

09:00

Aplikácia Googlu - Kontakty, Prezentácie, Dokumenty, Tabuľky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

05.05.

09:00

Elektronické bankovníctvo - možnosti a hrozby

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

19.05.

09:00

Záverečná rozprava, skúšky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI II.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č.11

Vedúci ročníka: Mgr. Katarína Révayová, PhD.

 

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

11:00

Na čo sú cloudové úložiská dát a aké si vybrať. Online cloudové úložiská dát

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

04.11.

11:00

Využitie cloudového úložiska pre archiváciu dát, pre synchronizáciu dát, pre zdieľanie dát

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

11.11.

11:00

Disk Google /Google Drive/. Ako používať disk Google

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

25.11.

11:00

Nahranie súboru, priečinku. Zdieľanie súboru. Dokumenty, Tabuľky a Prezentácie

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

02.12.

11:00

Zálohovanie a synchronizácia pre Disk Google a Fotky Google

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

16.12.

11:00

Fotky Google. Ako ukladať fotky neobmedzene a zdarma v aplikácii Fotky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

13.01.

11:00

Zrušená prednáška. Náhradný termín 20.1.2023

Nastavenie. Nahranie fotografií. Zálohovanie fotografií a videí. Koláže, animácie. Albumy, usporiadanie albumov

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

27.01.

11:00

Zrušená prednáška. Náhradný termín 3.3.2023

Úpravy fotografií a videí. Úprava, orezanie alebo otočenie fotografie. Zmena dátumovej a časovej pečiatky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

10.02.

11:00

Zdieľanie fotografií a videí. Zobrazenie albumov, ktoré sú zdieľané, zobrazenie ľudí

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

10.03.

11:00

Tvorba fotoknihy a fotokalendára

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

24.03.

11:00

Úvod do používania smartfónu. Základné funkcie smartfónu. Operačné systémy Android a OS

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

21.04.

11:00

Nastavenia. Kontakty, exportovanie a zálohovanie kontaktov. Pripojenie k internetu, sieť Wi-Fi, mobilná sieť

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

05.05.

11:00

Stiahnutie aplikácií. Niektoré používané aplikácie, Chrome, Google maps, Offline mapy, počasie, hry, WhatsApp

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

19.05.

11:00

Záverečná rozprava, skúšky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

PRÁVO I.

Garant: Univerzita Komenského, Právnická fakulta     

Šafárikovo nám. 6, nová budova, učebňa č.416

Vedúci ročníka: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 12:35 do 14:05 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.

12:35

Teória práva 1 – Úvod do štúdia práva, právo a spoločnosť

JUDr. Mgr. Tomáš Meszáros, PhD.

20.10.

12:35

Právna a politická filozofia 1

– Antické právne a politické myslenie

Mgr. Renáta
Kišoňová, PhD.

03.11.

12:35

Právna a politická filozofia 2  – Stredoveké a novoveké právne a politické myslenie

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

01.12.

12:35

Štátoveda 1  Štát, jeho funkcie a forma

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

15.12.

12:35

Štátoveda 2 Demokracia, voľby a volebné systémy

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

12.01.

12:35

Zrušená prednáška. Náhradný termín bude 2.2.2023 o 12:35 hod.

Teória práva 2 – Pramene práva a tvorba práva

JUDr. Mgr. Tomáš Meszáros, PhD.

26.01.

12:35

Teória práva 3 – Interpretácia a aplikácia práva

doc. JUDr. Martin Turčan, PhD.

09.02.

12:35

Právne dejiny Slovenska 1 - Najstaršie dejiny štátu a práva na území SR

prof. Mgr. Miroslav
Lysý, PhD.

16.02.
12:35
Náhradná prednáška zo dňa 12.1.Teória práva 2 – Pramene práva a tvorba práva JUDr. Mgr. Tomáš Meszáros, PhD.

09.03.

12:35

Právne dejiny Slovenska 2 - Slovensko v Uhorskom kráľovstve

Mgr. Lenka

Martincová, PhD.

23.03.

12:35

Právne dejiny Slovenska 3 - Vývoj štátu a práva na území Slovenska v 20. storočí

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

20.04.

12:35

Ústavné právo 1 - Ústava SR a forma vlády v SR

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

04.05.

12:35

Ústavné právo 2 - Ochrana ľudských práv  podmienkach SR

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

18.05.

12:35

Právna informatika  - Vyhľadávanie právnych predpisov a súdnych rozhodnutí

Mgr. Martin
Daňko, PhD. 

01.06.

12:35

Rozprava (vyhodnotenie)

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. 1. skupina

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v stredu od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

09:00

Prírodné krásy Slovenska - úvod

Mgr. Andrej Popovič

19.10.

09:00

Prírodné krásy Bratislavy - Devín a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

02.11.

09:00

Kamene

Mgr. Andrej Popovič

16.11.

09:00

Tiesňavy a skalnaté mestá

Mgr. Andrej Popovič

30.11.

09:00

Jaskyne

Mgr. Andrej Popovič

14.12.

09:00

Prírodné krásy Malých Karpát - Mariánske bridlice /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

11.01.

09:00

Stretnutie v Čunove pri kostole o 9:00 hod.

Dunajské lužné lesy /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

25.01.

09:00

Pralesy na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

08.02.

09:00

Významné vrcholy /výhľadové body/ na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

08.03.

09:00

Sandberg a okolie - Devínska Nová Ves

Mgr. Andrej Popovič

22.03.

09:00

Chránené územia

Mgr. Andrej Popovič

05.04.

09:00

Prírodné krásy Dunaja - Rusovce a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

19.04.

09:00

Prírodné krásy Tekova - Brhlovce, Dudince a Santovka /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

03.05.

09:00

Prírodné krásy Považia - Súľovské vrchy, Manín a Vršatec /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. 2. skupina

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v stredu od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

11:00

Prírodné krásy Slovenska - úvod

Mgr. Andrej Popovič

19.10.

11:00

Prírodné krásy Bratislavy - Devín a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

02.11.

11:00

Kamene

Mgr. Andrej Popovič

16.11.

11:00

Tiesňavy a skalnaté mestá

Mgr. Andrej Popovič

30.11.

11:00

Jaskyne

Mgr. Andrej Popovič

14.12.

11:00

Prírodné krásy Malých Karpát - Mariánske bridlice /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

11.01.

09:00

Stretnutie v Čunove pri kostole o 9:00 hod.

Dunajské lužné lesy /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

25.01.

11:00

Pralesy na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

08.02.

11:00

Významné vrcholy /výhľadové body/ na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

08.03.

11:00

Sandberg a okolie - Devínska Nová Ves

Mgr. Andrej Popovič

22.03.

11:00

Chránené územia

Mgr. Andrej Popovič

05.04.

11:00

Prírodné krásy Dunaja - Rusovce a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

19.04.

11:00

Prírodné krásy Tekova - Brhlovce, Dudince a Santovka /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

03.05.

11:00

Prírodné krásy Považia - Súľovské vrchy, Manín a Vršatec /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA II.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v stredu od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

13:00

Úvod a turistická infraštruktúra

Mgr. Andrej Popovič

19.10.

13:00

Vychádzka do prírody: Devínska Kobyla a okolie

Mgr. Andrej Popovič

02.11.

13:00

Náučné chodníky

Mgr. Andrej Popovič

16.11.

13:00

Vychádzka do prírody: Chránené areály v Starom Meste

Mgr. Andrej Popovič

30.11.

13:00

Prírodné krásy Trnavského a Nitrianskeho kraja - vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

14.12.

13:00

Náučný chodník Kamzík

Mgr. Andrej Popovič

12.01.

09:00

Stretnutie o 9:00 na Šafárikovom námestí pred Právnickou fakultou

Petržalské lužné lesy /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

25.01.

13:00

Prírodné krásy Bratislavského kraja - vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

08.02.

13:00

Náučný chodník Devínska Kobyla

Mgr. Andrej Popovič

08.03.

13:00

Prírodné krásy Prešovského kraja -vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

22.03.

13:00

Vychádzka do prírody: Bridlicový lom v Marianke

Mgr. Andrej Popovič

05.04.

13:00

Exkurzia na Slovensko: Roztratené osídlenie v Bielych Karpatoch

Mgr. Andrej Popovič

19.04.

13:00

Zájazd na Slovensko: Banská Štiavnica  a okolie

Mgr. Andrej Popovič

03.05.

13:00

Exkurzia na Slovensko: Národný park Malá Fatra

Mgr. Andrej Popovič

PSYCHOLÓGIA I. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta UK

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 414

Vedúci ročníka: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:35 do 14:10 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.

12:35

Úvod do štúdia

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

14.10.

12:35

Psychické procesy

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Zrušená prednáška
28.10.

12:35

Ženy a muži - opačné pohlavie?

PhDr. Hana Smitková, PhD.

11.11.

12:35

Individuálna psychológia A. Adlera

Mgr. Kristína Široká

25.11.

12:35

Psychológia trhu a reklamy

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

09.12.

12:35

Zrušená prednáška. Náhradný termín bude 16.6. o 10:00 hod.

Úvod do problematiky psychických porúch

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

13.01.

12:35

Prednáška bude.

Sociálna podstata človeka

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

27.01.

12:35

ZRUŠENÁ PREDNÁŠKA

Rané pripútanie dieťaťa k matke a jeho vplyv na ďalší život

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

10.02.

12:35

Problémy forenznej psychológie

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

17.02.

12:00

učebňa č. 416 (náhradná prednáška zo dňa 27.1.) Waldorfská pedagogika a jej psychologické aspekty Mgr. Ján Cipár

10.03.

12:35

Keď sú deti "iné" - neurovývinové poruchy u detí

Mgr. Barbora Malik

24.03.

12:35

Vnímanie v kontexte súčasného výskumu

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

14.04.

12:35

Závislosť ako fenomén zajtrajška

PhDr. Jana Beňušková

28.04.

12:35

Žijeme život prospievajúci mozgu? Ako prirodzene posilňovať svoju pamäť a byť duševne fit?

PaedDr. Alexandra Palkovič

12.05.

12:35

Rozprava

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

26.05.
12:35
náhradná prednáška Ženy a muži – opačné pohlavie? PhDr. Hana Smitková, PhD.
16.06.
10:00
náhradná prednáškaÚvod do problematiky psychických porúch Mgr. Michal Slaninka, PhD.

PSYCHOLÓGIA II. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta UK

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 414

Vedúci ročníka: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:35 do 14:10 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

12:35

Rodina včera, dnes a zajtra ?

PhDr. Gabriela Herényiová,PhD.

21.10.

12:35

Mnemotechnické pomôcky. Ako metódy na zlepšenie pamäti poznáme?

PaedDr. Alexandra Palkovič

04.11.

12:35

Zaujímavosti kognitívnej psychológie

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

ZRUŠENÁ
PREDNÁŠKA
18.11.

12:35

Dekanské voľno FiF UK. Náhradná prednáška bude dňa 16.6.

Výklad snov

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

02.12.

12:35

Pohybová aktivita a psychické zdravie

Mgr. Daniel Dančík

16.12.

12:35

Reminiscenčná terapia a rozprávanie životného príbehu

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

20.01.

12:35

Toxické osobnostné črty

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

03.02.

12:35

Rizikové a protektívne faktory závislosti

PhDr. Jana Beňušková

10.02.

10:00

náhradná prednáška zo dňa 14.11.2022Zaujímavosti kognitívnej psychológie doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

17.02.

12:35

Psychológia morálneho usudzovania

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

03.03.

12:35

Fenomén reziliencie a duševné zdravie

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

17.03.

12:35

Psychologické poradenstvo a terapia pre seniorov

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

31.03.

12:35

Psychologické atribúty domáceho násilia

Mgr. Kristína Široká

21.04.

12:35

Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám ?

PhDr. Jakub Šrol, PhD

05.05.

12:35

Rozprava

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

16.06.
12:35
náhradná prednáškaVýklad snov Mgr. Michal Slaninka, PhD.

REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV I.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábrežie arm. gen. Svobodu 9, učebňa 0 - 70/ športoviská FTVŠ UK

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.

13:00

/ P 0-70/Masáž v systéme regenerácie / P 0-70/

Mgr. Jakub Chudý, PhD.

13.10.

13:00

Regenerácia psychofyzických síl seniorov
/ P 0-70/

doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

27.10.

13:00

Pohybové možnosti u seniorov / P 0-70/

doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

10.11.

13:00

Vyrovnávacie cvičenia a strečing / P 0-70 /

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

01.12.

13:00

Diagnostika pohybových schopností seniorov / P 0-70 /

doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

15.12.

13:00

Posilňovacie cvičenia v byte / P 0-70 /

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

12.01.

13:00

Zlepšovanie ohybnosti chrbtice pomocou jogy / P+C pohybové štúdio/

Mgr. Bohuslava

Jaroševičová

 

19.01.

13:00

Charakteristika aquafitnes
/P-0-70, C plaváreň/

doc. PaedDr. Jana

Labudová, PhD.

26.01.

13:00

 Vodné prostredie v rozvoji motoriky seniorov /P-0-70, C plaváreň/

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

09.02.

13:00

Zlepšovanie zraku pomocou jogy / P 0-70/

Mgr. Bohuslava

Jaroševičová

02.03.

13:00

Základy výživy pre zdravie / P 0-70/

MUDr. František Žák

23.03.

13:00

Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život / P 0-70/

MUDr. František Žák

13.04.

13:00

Teória a didaktika severskej chôdze
/ P 0-70, C- areál FTVŠ/

Mgr.Lukáš
Chovanec, PhD.

04.05.

13:00

Základy jogy a thai chi
/ C- pohybové štúdio/

Mgr. Slavomír Glesk

Skúšky: letný semester: 4. máj 2023

Poznámka: P- prednáška, C – praktické cvičenie

REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV II.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábrežie arm. gen. Svobodu 9, učebňa 0 - 70/ športoviská FTVŠ UK

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

22.09.

13:00

Prispôsobenie životosprávy a úprava výživy v seniorskom veku /P-0-70/

MUDr. František Žák

06.10.

13:00

Pohybová aktivita a kvalita života /P 0-70/

doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

20.10.

13:00

Dychové cvičenia  a koncentračné techniky v joge /P 0-70/

Mgr. Bohuslava

Jaroševičová

3.11.

13:00

Regeneračné prostriedky pre seniorov /P 0-70/

Mgr. Jakub
Chudý, PhD.

24.11.

13:00

Kognitívna zdatnosť a ako sa starať o pamäť /P 0-70/

Mgr. Alexandra Palkovič

08.12.

13:00

Praktické cvičenia pre kognitívnu zdatnosť /C 0-70/

Mgr. Alexandra Palkovič

12.01.

13:00

Aquafitnes pre seniorov / P 0-70,C-plaváreň/

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

19.01.

13:00

Cvičenia pilates /C –pohybové štúdio/

doc. PaedDr. Oľga

Kyselovičová, PhD.

02.02.

13:00

Osobitosti plávania v regenerácii psychofyzických síl seniorov /P 0-70,C-plaváreň/

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

16.02.

13:00

Pohybové a dychové cvičenia jogy a thai chi / C- pohybové štúdio/

Mgr. Slavomír Glesk

16.03.

13:00

Olympizmus ako životná filozofia v každom veku /P 0-70/

Mgr. František
Seman, PhD.

30.03.

13:00

Pohybové aktivity v súvislosti s doplnkami výživy pre seniorov /P 0-70/

Doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

20.04.

13:00

Strečingové cvičenia /P+C 0-70/

doc. PaedDr. Oľga

Kyselovičová, PhD.

11.05.

13:00

Severská chôdza v seniorskom veku
/ P 0-70, C- areál FTVŠ/

Mgr. Lukáš
Chovanec, PhD.

Skúšky: letný semester: 11. máj 2023

Poznámka: P- prednáška, C – praktické cvičenie

 

 

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v pondelok od 15:30 do 17:00 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

15:30

Pojem náboženstva a triedenie náboženstiev

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

10.10.

15:30

Judaizmus: náboženské učenie a prax

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

24.10.

15:30

Kresťanstvo: náboženské učenie a prax

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

07.11.

15:30

Islam: náboženské učenie a prax

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

21.11.

15:30

Hinduizmus: náboženské učenie a prax

Mgr. Jana Badurová

05.12.

15:30

Buddhizmus: náboženské učenie a prax

Mgr. Simona Devečková, PhD.

19.12.

15:30

ZRUŠENÁ PREDNÁŠKA

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

16.01.

15:30

Islam: Korán, sunna a hadísy

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

30.01.

15:30

Zrušená prednáška.
Náhradný termín bude 6.2.2023 o 16:00 hod.

Islam: vybrané sviatky

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

13.02.

15:30

Islam: manželstvo, rodina a otázky spojené s reprodukciou

JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty

27.02.

15:30

Islam: Islamský štát v minulosti a dnes

JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty

13.03.

15:30

Bahájska viera

Jana Srpoňová, MBA

27.03.

15:30

Islam: vzdelanie a osobnosť učiteľa

Mgr. Simona Devečková, PhD.

24.04.

15:30

Záverečný vedomostný kvíz      a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ II.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v pondelok od 14:00 do 15:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

14:00

Kresťanstvo: Biblia a Ježišovo učenie

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

10.10.

14:00

Kresťanský stredovek: koexistencia teológie a medicíny

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

24.10.

14:00

Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Tematická exkurzia s prednáškou

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

07.11.

14:00

Zrušená prednáška!

Pravoslávna cirkev

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

21.11.

14:00

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (Mormoni)

Ing. Petr Valníček

05.12.

14:00

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

19.12.

14:00

ZRUŠENÁ PREDNÁŠKA

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

16.01.

14:00

Hinduizmus: sväté spisy a sviatky

Mgr. Jana Badurová

30.01.

14:00

Zrušená prednáška.
Náhradný termín bude 6.2.2023 o 14:30 hod.

Hinduizmus: manželstvo a fungovanie spoločnosti

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

14.02.

14:00

Pozor zmena termínu z 13.02. na 14.02.

ISKCON: Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (Hnutie Haré Krišna)

Mgr. Jozef Lesay

27.02.

14:00

Etické minimum vo vybraných východných náboženstvách

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

13.03.

14:00

Sikhizmus

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

27.03.

14:00

Alternatívna medicína s duch. pozadím vo vých. náb.

Mgr. Simona Devečková, PhD.

24.04.

14:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

15.05.
14:00
Náhradná prednáška zo dňa 7.11.2022Pravoslávna cirkev Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ III. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v piatok od 11:30 do 13:00 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.

11:30

Judaizmus: učenie Starej zmluvy

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

07.10.

11:30

Judaizmus: tematická exkurzia s prednáškou. Synagóga a múzeum na Heydukovej ulici v Bratislave

Mgr. Michal
Bizoň, PhD.

28.10.

11:30

Judaizmus: tematická exkurzia s prednáškou. Múzeum židovskej kultúry SNM

Mgr. Michal
Bizoň, PhD.

ZRUŠENÁ
VÝUČBA
11.11.

11:30

Komparácia kozmológie v Starej zmluve a v mytológii mezopotámskych kultúr

ThDr. Petra Demková

25.11.

11:30

Judaizmus: manželstvo, rodina a otázky spojené s reprodukciou

Mgr. Zuzana Vaľovská

09.12.

11:30

Judaizmus: obdobie 2. chrámu

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

20.01.

11:30

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

03.02.

11:30

Komparácia náboženských príbehov o nadprirodzenom počatí

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

17.02.

11:30

Buddhizmus: osoba Buddhu a jeho učenie

Mgr. Simona Devečková, PhD.

03.03.

11:30

Buddhizmus: sväté texty a buddhistické školy

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

17.03.

11:30

Buddhizmus: obrady a sviatky

Mgr. Jana Badurová

14.04.

11:30

Deštruktívne kulty Súdneho dňa

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

21.04.

11:30

Zen buddhizmus Zdenko Kósa

28.04.

11:30

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Na termínoch dodatočných, tradičných vybraných tematických exkurzií, ktoré bude doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. organizovať pre záujemcov zo všetkých ročníkov spoločne, sa s nimi dohodne priebežne v zimnom a letnom semestri

ZÁHRADNÍCTVO I. Ovocinárstvo a zeleninárstvo

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, AULA č. 19

Vedúci ročníka: prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prednášky v piatok od 09:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
09:00

Pôda v záhrade

Ing. Anna Szabóová

14.10.
09:00

Pestovanie drobného a menej známych druhov ovocia

Ing. Pavol Tóth

11.11.
09:00

Enológia – veda o víne a jeho príprave

Ing. Tibor
Ruman, CSc.

25.11.
09:00

Ochrana (biologická) zeleniny a ovocia proti chorobám a škodcom

Ing. Zoltán
Tamašek, CSc.

02.12.
09:00
náhradná prednáška zo dňa 28.10.Rez, tvarovanie a pestovanie viniča Ing. Tibor
Ruman, CSc.

09.12.
09:00

Základy fyziológie rastlín a význam pestovania zeleniny a ovocia

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

13.01.
09:00

Zrušená prednáška. Náhradný termín bude 20.1.2023

Základy agrochémie, výživy a hnojenia zeleniny a ovocia

Ing. Anna Szabóová

27.01.
09:00

Výsadba, tvarovanie a rez ovocných drevín

Ing. Pavol Tóth

10.02.
09:00

Pestovateľská pomológia

Ing. Pavol Tóth

24.02.
09:00

Pestovanie plodovej a menej známych druhov zeleniny

Ing. Anna Szabóová

10.03.
09:00

Agrotechnika cibuľovej a koreňovej zeleniny

Ing. Anna Szabóová

17.03.
09:00

Pestovanie listovej a hlúbovej zeleniny

Ing. Anna Szabóová

14.04.
09:00

Zavlažovanie zeleniny a ovocných drevín

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

28.04.
09:00

Pestovanie priesad zeleniny

Ing. Anna Szabóová

Skúšky: zimný semester: 13. decembra 2022

                 letný semester:      28. apríla 2023

 

 

Angličtina pre nepravých začiatočníkov II. ročník

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, poschodie, učebňa č. 19 /prístavba

Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

 

Prednášky v utorok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
09:00

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.10.
09:00

Mám rád , rád by som - rozdiely

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.10.
09:00

Otázky s how much a how many, predmety dennej spotreby

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.10.
09:00

Nápoje a jedlá, príprava jedál- recepty

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.10.
09:00

Konv. téma v reštaurácii

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

08.11.
09:00

Nakupovanie – názvy obchodov a služieb, frázy pri nákupe

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

15.11.
09:00

Život v meste a na dedine, porovnávanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

22.11.
09:00

Superlatív  a komparatív prídavných mien

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

29.11.
09:00

Ukázanie cesty, ako sa dá niekam dostať práca v dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.12.
09:00

Väzba “have got”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.12.
09:00

Predložky miesta

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.12.
09:00

Opis ľudí, oblečenia a ich preferencie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

10.01.
09:00

Neurčité zámená

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

17.01.
09:00

Prítomný priebehový čas, tvary a použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.01.
09:00

Rozdiely medzi jednoduchým prítomným časom a priebehovým

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

31.01.
09:00

Konverzačné frázy počas spoločenskej udalosti

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.02.
09:00

Budúci čas s “going to”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.02.
09:00

Konv. téma: Počasie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.02.
09:00

Vyjadrenie návrhu

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.03.
09:00

Vyjadrenie účelu

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.03.
09:00

Prítomno-minulý čas formy a použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.03.
09:00

Príslovky, yet, ever, already

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.03.
09:00

Trpné príčastie pravidelných slovies

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.04.
09:00

Trpné príčastie nepravidelných slovies

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.04.
09:00

Konv. téma: Doprava a cestovanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.04.
09:00

Koncerty a festivaly

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

02.05.
09:00

Opakovanie prítomných časov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.05.
09:00

Opakovanie budúcich časov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: Headway Elementary Units 8-12

Angličtina pre mierne pokročilých A2.1 I. ročník

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, poschodie, učebňa č. 19 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Prednášky utorok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
11:00

Predstavenie sa = moja rodina, moje záľuby, vzdelanie, zamestnanie, hodnoty

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.10.
11:00

Opis osoby a jej vlastností

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.10.
11:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.10.
11:00

Prítomný čas jednoduchý a priebehový, tvorba otázok, v konverzácii a v textoch

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.10.
11:00

Čítanie krátkych textov -slovné druhy a ich tvary predponami a príponami

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

08.11.
11:00

Písanie neformálneho  emailu, písanie sťažnosti, písanie recenzie na hotel a reštauráciu na sociálnej sieti

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

15.11.
11:00

Porozumenie čísloviek a ich používanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

22.11.
11:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o dovolenke

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

29.11.
11:00

Identifikácia neznámych slov, posúdenie pravdivosti výrokov o texte o cestovaní

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.12.
11:00

Minulé časy pravidelných a nepravidelných slovies, signálne slová vo vete

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.12.
11:00

Opis udalosti s použitím všetkých druhov minulých časov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.12.
11:00

používanie prídavných mien s- ed a -ing

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

10.01.
11:00

Konverzačná téma; Jedlo a reštaurácie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

17.01.
11:00

Doplňovanie chýbajúcich informácií z počúvania

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.01.
11:00

Stupňovanie prídavných mien a prísloviek

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

31.01.
11:00

Predprítomný čas oznamovací a opytovací spôsob, zápor a signálne slová pre jeho použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.02.
11:00

Konverzačná téma; ľudské telo a choroby

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.02.
11:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.02.
11:00

Písanie;  vyplňovanie formulárov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.03.
11:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.03.
11:00

Budúce časy - otázky a zápor, používanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.03.
11:00

Konverzačná téma; Plány a sny

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.03.
11:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o ľudských úspechoch a zlyhaniach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.04.
11:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.04.
11:00

Nepravidelné príslovky s dvojitým významom

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.04.
11:00

Opozitá a bežné komunikačné frázy

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

02.05.
11:00

Konverzačná téma; Sviatky v USA a VB

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.05.
11:00

Časové vety a podmienkové súvetia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

 Učebnica:  English File Pre-Intermediate 3.edícia Units 7-12

Angličtina pre mierne pokročilých A2.2 II. ročník

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, poschodie, učebňa č. 19 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Prednášky štvrtok od 10:00 do 11:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
10:00

Použitie infinitívnych väzieb

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.10.
10:00

Použitie gerundia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.10.
10:00

Ako sa naučiť cudzie jazyky -diskusia, čítanie s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.10.
10:00

Modálne slovesá-vyjadrenia vo všetkých časoch opisným spôsobom

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

27.10.
10:00

Konv. téma: Šťastie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

03.11.
10:00

Modifikátory – trochu, ďaleko viac,  o veľa menej, kúsok

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

10.11.
10:00

Praktický jazyk : V lekárni

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.11.
10:00

Murphyho zákony – čítanie  s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

01.12.
10:00

Poskytovanie rady – should, ought to

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

08.12.
10:00

Príslovky spôsobu- postavenie vo vete

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

15.12.
10:00

Poviedka O´Henryho - čítanie s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

12.01.
10:00

Privlastňovacie zámená samostatne stojace

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

19.01.
10:00

Slovesá s podobným tvarom tzv. false friends

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

26.01.
10:00

Podmieňovací spôsob 1

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

02.02.
10:00

Podmieňovací spôsob 2

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.02.
10:00

Strach a fóbie a ako ich zvládať- diskusia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.02.
10:00

Zvieratá – domáce a voľne žijúce

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

02.03.
10:00

Present perfect – for and since

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.03.
10:00

Present perfect a simple past - rozdiely

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.03.
10:00

Praktický jazyk: Ako sa pohybovať v meste

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.03.
10:00

Vyjadrenie “kedysi” – used to a get used to

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

30.03.
10:00

Vynálezy a objavy- trpný rod

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.04.
10:00

Konv. téma: Náhody

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.04.
10:00

Športy, vyjadrenia o pohybe tela

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

27.04.
10:00

Nepriama reč – oznamovacie vety

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.05.
10:00

Nepriama reč – opytovacie a rozkazovacie vety

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.05.
10:00

Film v pôvodnom znení

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.05.
10:00

Záverečné opakovanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica:  English File Pre-Intermediate 3.edícia Units 7-12

Angličtina konverzačný kurz

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, poschodie, učebňa č. 19 /prístavba

Vedúci ročníka: Mgr. Marlen Čičváková

Prednášky pondelok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.
11:00

Bad weather experience you have had.

Mgr. Marlen Čičváková

03.10.
11:00

Place that you like to go to.

Mgr. Marlen Čičváková

10.10.
11:00

Talk about a country you have never been to.

Mgr. Marlen Čičváková

17.10.
11:00

An important decision that you made in your life.

Mgr. Marlen Čičváková

24.10.
11:00

Slovak traditional  meal that is prepared on special occasions.

Mgr. Marlen Čičváková

31.10.
11:00

The most important benefits of the internet.

Mgr. Marlen Čičváková

07.11.
11:00

Talk about your favourite movie.

Mgr. Marlen Čičváková

14.11.
11:00

Should fines be scaled depending on income?

Mgr. Marlen Čičváková

21.11.
11:00

Homeschooling is better than traditional schooling.

Mgr. Marlen Čičváková

28.11.
11:00

Technology will be man's downfall.

Mgr. Marlen Čičváková

05.12.
11:00

Barbie is a good role model for young girls.

Mgr. Marlen Čičváková

12.12
11:00

Drug use should be treated as a mental health issue rather than a criminal offence.

Mgr. Marlen Čičváková

19.12.
11:00

Is patriotism ultimately destructive to international relations?

Mgr. Marlen Čičváková

09.01.
11:00

Should fines be scaled depending on income?

Mgr. Marlen Čičváková

16.01.
11:00

Should insurance cover cosmetic procedures?

Mgr. Marlen Čičváková

23.01.
11:00

Describe an artist or entertainer you admire.

Mgr. Marlen Čičváková

30.01.
11:00

Describe something healthy you enjoy doing.

Mgr. Marlen Čičváková

06.02.
11:00

Talk about a game or sport you enjoy playing.

Mgr. Marlen Čičváková

13.02.
11:00

A product you bought and were dissatisfied with.

Mgr. Marlen Čičváková

27.02.
11:00

Describe your favourite animal.

Mgr. Marlen Čičváková

06.03.
11:00

Talk about the best present you have received.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.03.
11:00

Describe a song or piece of music you like.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.03.
11:00

Your best or worst holiday.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

27.03.
11:00

More land should be dedicated as national parks.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

03.04
11:00

Everyone should be vegetarian.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

17.04.
11:00

Rich people and large corporations should pay more taxes.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.04. 11:00

Peer pressure is a good thing.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

01.05. 11:00

Fast food should be banned in schools.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

 

 

 

 

UČEBNÝ PLÁN UTV V NÁMESTOVE - História Oravy I. ročník

Odborný garant: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea

Miesto konania: Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

Vedúca metodička UTV: Mgr. Dana Havranová
Vedúci učiteľ ročníka:PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Termín konania: streda od 10:30 - 12:00, od 13:00 – 14:30

Dátum

Téma

Lektor

26.10. 2022

10:30 hod

Otvorenie akademického roku.

 

Oravskí štúrovci

PhDr. N. Hrapková, PhD. Mgr. Dana Havranová

Mgr. Renata Jedláková

26.10. 2022

13:00 hod

Významné literárne osobnosti Oravy

 

Mgr. Katarína Ileninová

16.11.2022

10:30 hod.

Oravské múzeum a jeho činnosť

PaedDr. Mária Jagnešáková

16.11.2022

13:00 hod.

Archeológia ako vedná disciplína

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

14.12.2022 10:30 hod.

Lovci, zberači a prví poľnohospodári – Doba kamenná na Orave

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

14.12.2022 

13:00 hod.

Mocnosti staroveku – Doba bronzová na Orave

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

18.01.2022

10:30 hod.

Nástup železa – Doba halštatská na Orave

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

18.01.2023

13:00 hod.

Obdobie Keltov – Doba laténska na Orave

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

15.02.2023

 10:30 hod.

Rimania a Barbari – Orava v dobe rímskej

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

15.02.2023

 13.00 hod.

Slovania na Slovensku a na Orave

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

15.03.2023

 10:30 hod.

História a stavebný vývoj Oravského hradu

PhDr. Martin Chmelík

15.03.2023

 13:00 hod.

Industrializácia Oravy do roku 1945

PhDr. Martin Chmelík

19.04.2023    10.30 hod.

História Oravy od 18. storočia do roku 1919

PhDr. Martin Chmelík

19.04.2023    

13.00 hod.

Oravský komposesorát

Vyhodnotenie ročníka

PhDr. Martin Chmelík