ROČENKA 2022/23

Ročenka na akademický rok 2022/2023 bude uverejnená v auguste 2022.

 

Prihlasovanie do prvých odborných ročníkov bude uverejnené 5. septembra 2022 na našej webovej stránke a na sídle UTV.

Prihlasovanie do druhého a tretieho odborného ročníka prebieha individuálne so študijným oddelením UTV.

Zoznam odborov na akademický rok 2022/2023

 1. Archeológia I.
 2. Archeológia II.
 3. ARTE - Rozvoj osobnosti
 4. Astronómia II.
 5. Človek a príroda II.
 6. Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
 7. Dejiny a pamiatky Bratislavy II.
 8. Dejiny a pamiatky Bratislavy III.
 9. Dejiny divadla a odevu III.
 10. Dejiny Slovenska III.
 11. Dejiny výtvarného umenia I.
 12. Dejiny výtvarného umenia II.
 13. Enviromentálne zdravie I.
 14. Etnológia a kultúrna antropológia I.
 15. Etnológia a kultúrna antropológia II.
 16. Európska integrácia I.
 17. Európska únia I.
 18. Filozofia I.
 19. Filozofia II.
 20. Gerontológia
 21. Joga I.
 22. Joga II.
 23. Kresťanské myslenie v dejinách a súčasnosti I.
 24. Liečivé a aromatické rastliny I.
 25. Lieky a zdravie I.
 26. Lieky a zdravie II.
 27. Lieky a zdravie III.
 28. Marketing a médiá I. - Online
 29. Muzeológia a kultúrne dedičstvo I.
 30. Počítače I.
 31. Počítače II.
 32. Právo I.
 33. Prírodné krásy Slovenska I.
 34. Prírodné krásy Slovenska II.
 35. Psychológia I.
 36. Psychológia II.
 37. Regenerácia psychofyzických síl seniorov I.
 38. Regenerácia psychofyzických síl seniorov II.
 39. Svetové náboženstvá I.
 40. Svetové náboženstvá II.
 41. Svetové náboženstvá III.
 42. Taliansko na prelome
 43. Umelecké terapie pre život II.
 44. Vesmír v božskej komédií I.
 45. Záhradníctvo I.