Rozvrh na rok 2022/23

 

DOVOĽUJEME SI UPOZORNIŤ NAŠICH POSLUCHÁČOV NA SKUTOČNOSŤ, ŽE PREDNÁŠAJÚCI, UČEBŇA A TÉMA PREDNÁŠKY SA MÔŽU POČAS AKADEMICKÉHO ROKA MENIŤ.


Po kliknutí na červený rámček sa Vám zobrazí rozvrh konkrétneho odboru.

ANTICKÁ SPOLOČNOSŤ I. (Každodenný život v Ríme)

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Prednášky v pondelok od 10:50 do 12:20 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

10:50

Úvod do štúdia antických sociálnych dejín, pramene, metodológia

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

10.10.

10:50

Sociálne rozvrstvenie obyvateľstva Rímskej ríše

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

24.10.

10:50

Rímska rodina a manželstvo

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

07.11.

10:50

Dieťa v rímskej spoločnosti, výchova detí, rímske mená

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

21.11.

10:50

Vzdelávanie a školský systém

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

05.12.

10:50

Denný režim Rimanov a stravovanie

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

19.12.

10:50

Rozprava

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

16.01.

10:50

Základné inštitúcie Rímskej ríše, úrady, senát, cursus honorum

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

30.01.

10:50

Zamestnanie a práca – povolania, otroci a ich úlohy

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

13.02.

10:50

Voľný čas – zábava, kultúra, šport, hry

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

27.02.

10:50

Bývanie, architektúra, urbanizmus

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

13.03.

10:50

Kúpele a hygiena, odievanie

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

27.03.

10:50

Zdravie a medicínska starostlivosť

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

24.04.

10:50

Záverečné kolokvium, vyhodnotenie

Mgr. Daniela

Rošková, PhD.

ARCHEOLÓGIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

Prednášky v pondelok od 12:35 do 14:05 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.

12:35

Úvod do štúdia archeológie.

Mgr. Martin Bača, PhD.

17.10.

12:35

Ako sa žilo v kamennej dobe.

Mgr. Jana
Mellnerová, PhD.

Zrušená prednáška
31.10.

12:35

Bronzová doba - zlatý vek Slovenska.

Mgr. Zuzana Felcanová, PhD.

14.11.

12:35

Halštatská kultúra s príchuťou vyspelého sveta Stredomoria.

Mgr. Petra
Kmeťová, PhD.

28.11.

12:35

Sídliská a hospodárstvo rímskej doby.

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

12.12.

12:35

Pohrebný rítus v rímskej dobe.

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

09.01.

12:35

Kto boli ľudia z pravekých pohrebísk? Interdisciplinarita v archeológii.

Mgr. Anita
Kozubová, PhD.

23.01.

12:35

Doba laténska na Slovensku.

Mgr. Anna
Vrtelová, PhD.

06.02.

12:35

Pochovávanie u Keltov.

Mgr. Anna
Vrtelová, PhD.

06.03.

12:35

Avarský kaganát.

Mgr. Tomáš
König, PhD.

20.03.

12:35

Veľká Morava.

Mgr. Tomáš
König, PhD.

03.04.

12:35

Stredoveké remeslo I. - sklo vs. keramika.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

17.04.

12:35

Stredoveké remeslo II. - platidlá a obchod v stredoveku.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

15.05.

12:35

Archeológia sakrálnych priestorov (kostoly, kláštory, cintoríny).

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

ARCHEOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

 Prednášky v pondelok od 10:50 do 12:20 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.

10:50

Čo a prečo sa pilo v pradávnej minulosti.

Mgr. Jana
Mellnerová, PhD.

17.10.

10:50

Ako vyzeral bežný deň človeka v dobe bronzovej.

Mgr. Zuzana Felcanová, PhD.

Zrušená prednáška 31.10.

10:50

Život v staršej železnej dobe - halštatskej (sídliská a pohrebiská).

Mgr. Radoslav Čambal, PhD.

14.11.

10:50

Minulosť na tanieri. Jedlo a pitie v dobe bronzovej a železnej.

Mgr. Petra
Kmeťová, PhD.

28.11.

10:50

Limes Romanus.

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

12.12.

10:50

Rímske provincie.

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

09.01.

10:50

Vojenstvo v stredoveku.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

23.01.

10:50

Civilizácia oppíd.

Mgr. Anna
Vrtelová, PhD.

06.02.

10:50

Remeselná výroba v laténskej dobe.

Mgr. Anna
Vrtelová, PhD.

06.03.

10:50

Prejavy pohanstva u Slovanov v strednej Európe.

Mgr. Tomáš
König, PhD.

20.03.

10:50

Zánik Veľkej Moravy a poveľkomoravská doba.

Mgr. Tomáš
König, PhD.

03.04.

10:50

Na stredovekých cestách - púte a cestovanie.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

17.04.

10:50

Exkurzia.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

15.05.

10:50

Bývanie v stredovekom meste a na dedine.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

ARTE – Rozvoj osobnosti

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: Mgr. Dana Havranová

Prednášky v utorok od 09:00 do 10:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.

09:00

Tvorivé techniky, výtvarné zručnosti

Mgr. Dana Havranová

25.10.

09:00

Štyri ročné obdobia - koláž

Mgr. Dana Havranová

15.11.

09:00

Farby a symboly v mojom živote

Mgr. Dana Havranová

29.11.

09:00

Priania – priania pre mňa a priania pre iných

Mgr. Dana Havranová

13.12.

09:00

Predmety okolo nás

Mgr. Dana Havranová

10.01.

09:00

Môj život na obrázku

Mgr. Dana Havranová

24.01.

09:00

Vykreslím sa z hnevu

Mgr. Dana Havranová

07.02.

09:00

Tvoríme mandaly – relaxácia, koncentrácia, meditácia

Mgr. Dana Havranová

07.03.

09:00

Vysnívaná dovolenka

Mgr. Dana Havranová

21.03. 09:00

Moja najkrajšia spomienka

Mgr. Dana Havranová

04.04.

09:00

Ideál dobrého života - koláž

Mgr. Dana Havranová

18.04.

09:00

Diskusia o umení – návšteva galérie

Mgr. Dana Havranová

02.05.

09:00

Skupinové výtvarné dielo + Vernisáž prác

Mgr. Dana Havranová

16.05.

09:00

Maľujeme v prírode

Mgr. Dana Havranová


Na kurz je potrebné si zakúpiť základnú výtvarnú  sadu.

ASTRONÓMIA II. - aj noví študenti

Garant: Univerzita Komenského, FMFI UK

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Prednášky v štvrtok od 10:00 do 11:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.

10:00

Zrážky kozmických telies so Zemou

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

13.10.

10:00

Kozmonautika a kozmický odpad

RNDr. Jiří Šilha, PhD.

27.10.

10:00

Astrobiológia

RNDr. Tomáš Paulech, PhD.

10.11.

10:00

Kvantová štruktúra časopriestoru

Mgr. Juraj Tekel, PhD.

24.11.

10:00

Vesmír a čierne diery

Mgr. Samuel
Kováčik, PhD.

08.12.

10:00

Astronomické prístroje

Ing. Pavol Zigo, PhD.

19.01.

10:00

Zem – dynamická planéta

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

02.02.

10:00

Astrofyzika

doc. RNDr. Juraj
Tóth, PhD.

16.02.

10:00

Vývoj hviezd

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

02.03.

10:00

Exoplanéty

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

16.03.

10:00

Galaxie a ich štruktúra

RNDr. Roman
Nagy, PhD.

30.03.

10:00

Vesmír vysokých a nízkych energií

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

04.05.

10:00

Kozmológia

RNDr. Roman
Nagy, PhD.

18.05.

10:00

Novinky v astronómii, rozprava

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.


ČLOVEK A PRÍRODA II. - aj noví študenti

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Prednášky v pondelok od 9:00 do 10:30 hod.( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

09:00

Obojživelníky (O správnosti používania prechodov cez cestu)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

10.10.

09:00

Veľké dravce (Samo Chalupka: "Mor ho!")

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

24.10.

09:00

Drop fúzatý (Alan Shepard na Mesiaci a drop fúzatý – paralely)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

07.11.

09:00

Vlk a medveď  ("O červenej Čiapočke" a iné rozprávky a fakty)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

21.11.

09:00

Krakľa belasá, sokol červenonohý, strakoš červenohlavý (O vtákoch, ktoré sú také zriedkavé, že od hladu ani nevedia, kde hniezdiť)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

05.12.

09:00

Jeseterovité ryby (Kaviár z rybníka kráľa Mateja)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

19.12.

09:00

Norok európsky a vydra riečna (Vypĺznutý kožúšok)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

16.01.

09:00

Globálne environmentálne problémy 1  (Ako a čím ohrozujeme sami seba)

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

30.01.

09:00

Globálne environmentálne problémy 2  (Invázni votrelci)

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

13.02.

09:00

Veľké prírodné katastrofy

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

27.02.

09:00

Odpadové vody - spôsoby úpravy a čistenia vôd

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

13.03.

09:00

Netradičné metódy spracovania a úpravy rúd

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

27.03.

09:00

Biologické znehodnotenie stavieb

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

24.04.

09:00

Organizmy v extrémnych podmienkach

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.


ČLOVEK A ZDRAVIE I.

Garant: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta

Sasinkova č. 4, malá poslucháreň, prízemie NTÚ

Vedúci ročníka: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

Prednášky v piatok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

13:00

Náhle mozgové príhody

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

14.10.

13:00

Vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca a boj proti kardiovaskulárnym ochoreniam. doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

21.10.

13:00

Srdcové zlyhávanie

Prof., MUDr. Ján Murín. CSc.

28.10.

13:00

Patologické zmeny v oblasti nohy/padnutá klenba doc. MUDR. Silvia Vajcziková, PhD.

04.11.

13:00

Diabetes mellitus

Prof., MUDr. Ján Murín, CSc.

11.11.

11:00

Hemoroidy

Mudr. Andrej Mifkovič, PhD.

25.11.

13:00

Bolesti chrbtice

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

09.12.

13:00

Psychosomatické ochorenie

prof.MUDr. Ján Pečeňák, PhD., MUDr. Mária Králová, CSc.

13.01.

13:00

Paradontitída

MUDr. Rastislav Edelstein

27.01.

13:00

Najčastejšie kožné ochorenia v staršom veku

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

10.02.

13:00

Mykózy, kandidózy, plesne

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

10.03.

13:00

Epilepsia

doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD. MPH

24.03.

13:00

Choroby pečene

doc.MUDr.Ľudovít Lukáč, PhD.

21.04.

13:00

Akútna a chronická penkreativída

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

05.05.

13:00

Prvá pomoc v naliehavých prípadoch

MUDr. Andrea Galusová, PhD., MPH, MSc.

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY I. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám.6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 8:00 do 9:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

08:00

Slovanská veľkomoravská Bratislava

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

21.10.

08:00

Rímska Bratislava

PhDr. Vladimír Turčan

04.11.

08:00

Praveká Bratislava

PhDr. Vladimír Turčan

ZRUŠENÁ
PREDNÁŠKA
18.11.

08:00

Dekanské voľno FiF UK

Kriminalita a justícia v stredovekej Bratislave

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

02.12.

08:00

Remeselníci a cechy v stredovekej Bratislave

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

16.12.

8:00

Bratislavské mestské privilégiá v stredoveku

Mgr. Jakub
Palko, PhD.

13.01.

08:00

Stredoveká cirkev a Bratislava

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

27.01.

08:00

Kultúra stredovekej Bratislavy

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

10.02.

08:00

Žigmund Luxemburský a Bratislava

PhDr. Miriam Hlaváčková, PhD.

10.03.

14:30

Dóm sv. Martina - vychádzka

Mgr. Martin Záni

24.03.

8:00

Univerzita Istropolitana a jej kancelár
J. Schönberg

PhDr. Miriam Hlaváčková, PhD.

21.04.

08:00

Stredoeurópsky summit v Bratislave v r.1515

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

05.05.

08:00

Židovská Bratislava do r. 1526

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

19.05.

14:30

Exkurzia Rusovce - Gerulata

Mgr. Martin Záni

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY II. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 10:00 do 11:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

10:00

Cesta Habsburgovcov na uhorský trón

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

21.10.

10:00

Ferdinand I. a Bratislava

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

04.11.

10:00

Vinohradníctvo a vinárstvo starej Bratislavy

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

ZRUŠENÁ
PREDNÁŠKA
18.11.

10:00

Dekanské voľno FiF UK

Bratislava - korunovačné mesto uhorských kráľov a kráľovien

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

02.12.

10:00

Remeselníci a cechy v novovekej Bratislave

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

16.12.

10:00

Peter Veľký a Bratislava v kontexte Slovensko - ruských vzťahov

prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.

13.01.

10:00

Mária Terézia a Bratislava

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

27.01.

10:00

Napoleonská Bratislava

doc. PhDr. Jarmila Boboková, PhD.

10.02.

10:00

Vojenské pamiatky Bratislavy

Mgr. Juraj
Babják, PhD.

10.03.

10:00

Bratislava a počiatky národného obrodenia

doc. PhDr. Peter   Podolan, PhD.

24.03.

10:00

Štúrovci a Bratislava

doc. PhDr. Peter   Podolan, PhD.

21.04.

14:30

Baroková a rokoková Bratislava

Mgr. Martin Záni

05.05.

14:30

Baroková Bratislava - vychádzka

Mgr. Martin Záni

19.05.

14:30

Devín - vychádzka

Mgr. Martin Záni

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY III. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:00 do 13:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

12:00

Pamäť Bratislavy

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

21.10.

12:00

Urbanizmus a územné plánovanie
v Bratislave

PhDr. Ján Valo, PhD.

04.11.

12:00

Neoslohy a secesia v Bratislave

Mgr. Marko Mižičko, PhD.

ZRUŠENÁ 

PREDNÁŠKA
18.11.

12:00

Dekanské voľno FiF UK

Bratislava v medzivojnovom období (obsadenie mesta na konci vojny, stavebný vývoj, etnické zmeny, rozvoj slovenských kult. inštitúcií, trávenie voľného času)

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

02.12.

12:00

Bratislava počas 2. sv. vojny (BA hl. mestom, politický a kultúrny rozvoj, zázemie BA na hranici s Nemeckom a Maďarskom)

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

16.12.

12:00

Pamäť Bratislavy I. - seminár

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

13.01.

12:00

Športová Bratislava v 20. storočí

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

27.01.

12:00

Bratislava v roku 1968

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

10.02.

12:00

Gustáv Husák a Bratislava

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

10.03.

12:00

Z dejín vysokého školstva v Bratislave

Mgr. Jozef Píry

24.03.

14:30

Architektúra Bratislavy v prvej polovici
20. storočia

Mgr. Martin Záni

21.04.

14:30

Architektúra Bratislavy v prvej polovici
20. storočia - vychádzka

Mgr. Martin Záni

05.05.

12:00

Pamäť Bratislavy II. - seminár

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

19.05.

12:00

Záverečný seminár

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

DEJINY DIVADLA A ODEVU III. – POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Gondova 2, učebňa č. G 16

Vedúci ročníka: Mgr. Viera Bartková, PhD.

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

11:00

Kapitoly zo starších dejín divadla a drámy na Slovensku I.

Mgr. Viera Bartková, PhD.

21.10.

11:00

Kapitoly zo starších dejín divadla na Slovensku II.

Mgr. Viera Bartková, PhD.

04.11.

11:00

Avantgardy v divadle a dráme

Mgr. Viera Bartková, PhD.

ZRUŠENÁ 
PREDNÁŠKA
18.11.

11:00

Dekanské voľno FiF UK

Povojnová móda v kontexte západných módnych centier a novej komunistickej ideológie Československa

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

02.12.

11:00

Osobnosti ruského divadla v 20. storočí

Mgr. Viera Bartková, PhD.

16.12.

11:00

60. a 70. roky na európskej módnej scéne a v Československu

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

13.01.

11:00

Rozprava

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

27.01.

11:00

Americké  divadlo a dráma 20. storočia

 

Mgr. Viera Bartková, PhD.

10.02.

11:00

Druhá divadelná reforma

Mgr. Viera Bartková, PhD.

10.03.

11:00

Postmoderna a dekonštruktivizmus v móde 

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

24.03.

11:00

Tendencie európskeho divadla 2. polovice 20. storočia.

Mgr. Viera Bartková, PhD.

21.04.

11:00

Postdramatické divadlo

Mgr. Viera Bartková, PhD.

05.05.

11:00

Vybrané kapitoly z odevu a odievania

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

19.05.

11:00

Rozprava

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

DEJINY SLOVENSKA III. - aj noví študenti

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

Prednášky v pondelok od 12:35 do 14:05 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

12:35

Úvod do slovenských dejín III. - Osobnosti

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

10.10.

12:35

Osobnosti veľkomoravských dejín

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

24.10.

12:35

Sväté ženy v stredoveku

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

07.11.

12:35

Osobnosti (a rody) stredovekých dejín

Mgr. Jakub
Palko, PhD.

21.11.

12:35

Šľachtický rod Bubekovcov

PhDr. Eva Benková, PhD.

05.12.

12:35

Matej Korvín - osobnosť panovníka na konci stredoveku

Mgr. Jakub
Palko, PhD.

19.12.

12:35

Osobnosti pomoháčskeho Slovenska

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

16.01.

12:35

Osobnosti starších vojenských dejín Slovenska

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

30.01.

12:35

Osobnosť Ferdinanda I.- zakladateľa stredoeurópskej monarchie

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

13.02.

12:35

Humanisti v starších dejinách Slovenska         

Mgr. Peter Benka, PhD.

27.02.

12:35

Pavol Jozef Šafárik a osobnosti pred-Štúrovskej generácie

doc. PhDr. Peter   Podolan, PhD.

13.03.

12:35

Ľ. Štúr a osobnosti štúrovskej generácie

doc. PhDr. Peter   Podolan, PhD.

27.03.

12:35

Slovenské osobnosti 20. storočia

PhDr. Tomáš  Černák, PhD.

24.04.

12:35

Záverečné vyhodnotenie ročníka a celého kurzu /rozprava/

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

Katedra výtvarnej výchovy

Šoltésovej č. 4, Bratislava, 1. poschodie, učebňa č. 119

Vedúci ročníka: PhDr. Ľuboslav Moza

Prednášky v stredu od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

12.10.

13:00

Ako hľadieť na umenie /čo je a čo nie je umenie, umenie a gýč, funkcie a hodnoty umenia/

PhDr. Ľuboslav Moza

26.10.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

09.11.

13:00

Prehľad dejín umenia /stručný prehľad slohov od praveku po súčasnosť/

PhDr. Ľuboslav Moza

23.11.

13:00

Historické pohľady na umenie  /prehľad teórií umenia/

PhDr. Ľuboslav Moza

07.12.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

21.12.

13:00

Počiatky umenia, pravek a začiatky staroveku /Egypt, Mezopotámia, Kréta/

Mgr. Zuzana Schmidt

01.02.

13:00

Rozprava, skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

15.02.

13:00

Starovek /antika, grécke a rímske umenie/

Mgr. Zuzana Schmidt

22.03.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

05.04.

13:00

Stredovek I. /ranokresťanské a byzantské umenie/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

19.04.

13:00

Stredovek II. /Karolínska a Otonská renesancia, románske umenie a začiatky gotiky/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

03.05.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Igor Laciak

17.05.

13:00

Stredovek III. /gotické umenie Európa a Slovensko/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

31.05.

13:00

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

Katedra výtvarnej výchovy

Šoltésovej č. 4, Bratislava, 1. poschodie, učebňa č. 119

Vedúci ročníka: PhDr. Ľuboslav Moza

Prednášky v stredu od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

19.10.

13:00

Novovek I. /renesancia v  Európe , návrat k  antike , objavovanie nového/

Mgr. Zuzana Schmidt

02.11.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

PhDr. Ľuboslav Moza

16.11.

13:00

Novovek II. /renesancia na Slovensku/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

30.11.

13:00

Novovek III. /barok v Európe a jeho úspechy/

Mgr. Zuzana Schmidt

14.12.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

25.01.

13:00

Novovek IV. /barokové umenie na Slovensku/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

08.02.

13:00

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

13.03.

13:00

Umenie 19. storočia I. /slohy a novovznikajúce ... izmy v Európe/

PhDr. Ľuboslav Moza

29.03.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

12.04.

13:00

Umenie 19. storočia II. /umenie na Slovensku/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

26.04.

13:00

Umenie prvej polovice 20. storočia I.

PhDr. Ľuboslav Moza

10.05.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Igor Laciak

24.05.

13:00

Umenie prvej polovice 20. storočia II. 

PhDr. Ľuboslav Moza

31.05.

13:00

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Prednášky v pondelok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

11:00

Máme šancu ostať zdraví? Stres a výživa

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

10.10.

11:00

Chemikálie v potravinách

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

24.10.

11:00

Životný štýl – trpíme závislosťami?

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

07.11.

11:00

Domov plný chemických látok

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

21.11.

11:00

In door kontaminácie z človekom vyrobených materiálov

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

05.12.

11:00

Vstúpme do domu

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

19.12.

11:00

Krása a zdravie

prof. RNDr. A. Fargašová, DrSc.

16.01.

11:00

Syndróm chorých budov (kvalita vnútorného ovzdušia budov)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

30.01.

11:00

Huby a zdravie človeka (Liečivé huby v terapii)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

13.02.

11:00

Rastliny v službách človeka (Etnomedicína a etnobotanika)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

27.02.

11:00

Organizmy z extrémnych prostredí pomáhajú ľudstvu (využitie extrémofilov v medicíne)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

13.03.

11:00

Víno, pivo, alkohol – piť či nepiť?

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

27.03.

11:00

Mykotoxíny a ich vplyv na zdravie človeka (plesnivá marmeláda sa už nemá jesť)

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

24.04.

11:00

Arzén, antimón, kadmium, olovo, ortuť – nebezpečné a predsa tak prepotrebné prvky

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Gondova 2,  3. poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366

Vedúci ročníka: doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Prednášky v piatok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

09:00

Folklór, folkloristika a terénny výskum

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

21.10.

09:00

Tradičný odev a odievanie

Mgr. Juraj Janto, PhD.

28.10.

09:00

Tradičná rodina na Slovensku

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

04.11.

09:00

Obyčaje životného cyklu

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

11.11.

09:00

Symbolický významu pokrývky hlavy v stredoveku a ranom novoveku

PhDr. Michal

Bada, PhD.

25.11.

09:00

Výročné obyčaje

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

09.12.

09:00

Ovčiarstvo a bryndziarstvo

Mgr. Juraj Janto, PhD.

17.02.

09:00

Múzeá na Slovensku

doc. PhDr. Ľuboš Kačírek, PhD.

03.03.

09:00

Ľudová architektúra

Mgr. Juraj Janto, PhD.

10.03.

09:00

Súčasné povesti, fámy a konšpiračné teórie

Mgr. Zuzana

Panczová, PhD.

24.03.

09:00

Zbierky a edície folklóru na Slovensku

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

31.03.

09:00

Architektúra a bývanie v BA v 19. a začiatkom 20. storočia

Mgr. Lenka
Vargová, PhD.

14.04.

09:00

Stručné dejiny Rómov na Slovensku

PhDr. Arne Mann, PhD.

r. 2023

Odborná exkurzia

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Gondova 2,  3. poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366

Vedúci ročníka: doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

11:00

Folklór a folklorizmus (kontexty a funkcie )

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

21.10.

11:00

Ľudové šperky

Mgr. Juraj Janto, PhD.

28.10.

11:00

Rómsky holocaust

PhDr. Arne Mann, CSc.

04.11.

11:00

Tradície kultúry severozápadných kmeňov pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

11.11.

11:00

Tkanie a tradičné domácke tkaniny na Slovensku

PhDr. Juraj Zajonc, PhD.

25.11.

11:00

Tradičný ľudový odev na Slovensku - minulosť a inšpirácie pre súčasnosť

PhDr. Jasna Paličková

 

09.12.

11:00

Olejkárstvo a šafraníctvo 

Mgr. Juraj Janto, PhD.

17.02.

11:00

Súčasné trendy v obyčajoch a sviatkoch

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

03.03.

11:00

Rodina - vzťahy a premeny (so zreteľom na postavenie žien)

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

10.03.

11:00

Symbolické významy tela

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.

24.03.

11:00

Uhorské kráľovské korunovácie v ranom novoveku a mesto Bratislava

PhDr. Michal Bada, PhD.

 

31.03.

11:00

Sviatky ako východisko poznania súčasnej spoločnosti (s príkladmi z výskumu sviatkov Halloween a Valentín)

PhDr. Juraj Zajonc, PhD.

14.04.

11:00

Ľudová paličkovaná čipka na Slovensku

PhDr. Juraj Zajonc, PhD.

r. 2023

Odborná exkurzia

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

EURÓPSKA INTEGRÁCIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Prednášky v pondelok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.

13:00

Vzťahy Európskej únie (EÚ) so štátmi sveta- politika vonkajších vzťahov EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

 21.10.
11:15

 

Spravodlivý a udržateľný obchod

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

14.11. 13:00

Vzťahy EÚ so štátmi strednej Ázie

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

28.11.

13:00

Vzťahy EÚ so štátmi južného Balkánu

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

12.12.

13:00

Exkurzia do Prahy  návšteva sídla OSN – doprava vlak

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

09.01.

13:00

Vzťahy EÚ so štátmi oceánie (Nový Zéland, Austrália)

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

23.01.

13:00

Oboznámenie sa s činnosťou Informačnej kancelárie EP - exkurzia

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

06.02.

13:00

Vzťahy EÚ so štátmi Latinskej Ameriky

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

06.03.

13:00

Exkurzia do Budapešti- návšteva Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Budapešti - doprava vlak

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

20.03.

13:00

Beseda s poslancom Európskeho parlamentu

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

03.04.

13:00

Rozvojová politika EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

17.04.

13:00

Konferencia ku Dňu Európy 9. máj

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

15.05.

13:00

Vzťahy EÚ a Číny

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

29.05.

13:00

Záverečné kolokvium

 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

EURÓPSKA ÚNIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Prednášky v pondelok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.

11:00

Európska únia nie je štát

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

17.10.

11:00

Európska únia a jej postavenie medzi medzinárodnými organizáciami

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

14.11. 11:00

Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

28.11.

11:00

Systém fungovania Európskej únie

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

12.12.

11:00

Rozhodovacie procesy

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

09.01.

11:00

Financovanie Európskej únie

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

23.01.

11:00

Občania únie a ich práva

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

06.02.

11:00

Politika vonkajších vzťahov EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

06.03.

11:00

Rozširovanie EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

20.03.

11:00

Migračná politika EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

03.04.

11:00

Hospodárska a menová únia

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

17.04.

11:00

Sloboda pohybu tovaru

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

15.05.

11:00

Sloboda pohybu osôb

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

29.05.

11:00

Ochrana práv pracovníkov v Rakúsku

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

FILOZOFIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 14:20 do 15:50 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.

14:20

Filozofické zručnosti v praxi: Vedecké myslenie.

Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD.

ZRUŠENÉ
20.10.

14:20

Empledoklés – mystik a (alebo)  vedec?

doc. Andrej
Kalaš, PhD.

03.11.

14:20

Stredoveké diskusie o „dvoch pravdách“.

prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

01.12.

14:20

Úloha archaického hrdinu v sókratovskej filozofii.

Mgr. Zuzana Zelinová, PhD.

15.12.

14:20

Metafyzické paradoxy v antickej filozofii.

Mgr. Róbert
Maco, PhD.

12.01.

14:20

Filozofia súčasnosti.

prof. PhDr.. Emil

Višňovský, PhD.

26.01.

14:20

O čom všetkom si ľudia myslia, že je logické, pričom takým nie je?

prof. PhDr. František Gahér, PhD.

09.02.

14:20

Základné problémy filozofickej antropológie.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

09.03.

14:20

Filozofia ako príbeh.

doc. PhDr. Ivan
Buraj, PhD.

23.03.

14:20

Úvod do environmentalizmu.

doc. Richard
Sťahel, PhD.

20.04.

14:20

Etika ako praktická filozofia.

PhDr. Lenka Bohunická, PhD.

04.05.

14:20

Filozofické otázky altruizmu a egoizmu.

Mgr. Martin
Foltin, PhD.

18.05.

14:20

Emócie z pohľadu budhistickej filozofie.

Mgr. Andrea Fábiková, PhD.

01.06.

14:20

Pokus o nový pohľad na slovenskú filozofiu. Záverečné kolokvium.

doc. Erika
Lalíková, PhD.

FILOZOFIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416

Vedúci ročníka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 14:20 do 15:50 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.

14:20

Humanitné disciplíny na škole.

Mgr. Ján
Machaj, PhD.

27.10.

14:20

Človek ako "animal symbolicum".

Mgr. Róbert
Maco, PhD.

10.11.

14:20

Anaxagoras a Demokritos o vzniku sveta.

doc. Andrej
Kalaš, PhD.

24.11.

14:20

Ženy a hanba v antickom filozofickom myslení.

Mgr. Zuzana Zelinová, PhD.

08.12.

14:20

Emócie – dobrý sluha alebo zlý pán? (prístup T. Akvinského).

prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

19.01.

14:20

Spytovanie sa na človeka: problém humanizmu.

prof. PhDr. Emil

Višňovský, PhD.

02.02.

14:20

Čo je politická pravda?

doc. PhDr. Ivan
Buraj, PhD.

16.02.

14:20

Filozofické zručnosti v praxi: Chyby argumentácie.

Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD.

02.03.

14:20

Základné koncepcie environmentálnej etiky.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

16.03.

14:20

Koncept ekologickej civilizácie.

doc. Richard
Sťahel, PhD.

30.03.

14:20

Etické aspekty procesu starnutia a problém bioetickej interpretácie ľudskej dôstojnosti.

PhDr. Lenka Bohunická, PhD.

13.04.

14:20

Ľudská dôstojnosť, rešpekt a úcta ako problém bioetiky.

Mgr. Martin
Foltin, PhD.

27.04.

14:20

Keď sa filozofia stretáva s umením.

doc. Erika
Lalíková, PhD.

11.05.

14:20

Záverečné kolokvium.

doc. Erika
Lalíková, PhD.

JOGA I. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Jogová spoločnosť, člen SAJ a Európskej únie jogy
CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 29 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Cvičenie vždy pred prednáškou od 7:45 do 09:15 hod. (2 x 45 min.)

Prednášky v utorok od 09:45 do 11:15 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
09:45

História a filozofia jogy

P – Mgr. Rajtíková

 

11.10.

09:45

Joga ako systém a jej obecné účinky

P – Ing. Dodo Blesák

C – Ing. Dodo Blesák

25.10.

09:45

Patandžaliho osemstupňová joga  

C – Mgr. Jana Čahojová

P – RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD

08.11.

09:45

Jamy a nijamy, etické predpisy správania sa

C - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

22.11.

09:45

Jogové cvičenia pre zdravú chrbticu I

C – Mgr. Nina Smahová

P – Mgr. Nina Smahová

29.11.
08:00
náhradná prednáška zo dňa 27.9.História a filozofia jogy P – Mgr. Rajtíková

06.12.

09:45

Jogové cvičenia na skvalitnenie zraku I

C - Mgr. Bohuslava Jaroševičová

P -  Mgr. Bohuslava Jaroševičová

20.12.

09:45

Prípravné cvičenia

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

17.01.

09:45

Liečivé účinky jogy

C - Ing. Dodo Blesák

P - Ing. Dodo Blesák

31.01.

09:45

Šatkarmy, očistné techniky

C – Mgr. Nina Smahová

P – Mgr. Nina Smahová

14.02.

09:45

Ásany, telesné polohy

C - Ing. Dodo Blesák

P - Ing. Dodo Blesák

28.02.

09:45

Jogové cvičenia pre zdravú chrbticu II

C – Mgr. Jana Čahojová

P – Mgr. Jana Čahojová

14.03.

09:45

Zostavy ásan

C - Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

28.03.
09:45

Jogové cvičenia na skvalitnenie zraku II

C - Mgr. Bohuslava Jaroševičová

P -  Mgr. Bohuslava Jaroševičová

25.04.

09:45

Záverečná rozprava

 

C – Mgr. Jana Čahojová

P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

JOGA II.

Garant: Jogová spoločnosť, člen SAJ a Európskej únie jogy

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 29 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Cvičenie vždy pred prednáškou od 7:45 do 09:15 hod. (2 x 45 min.)

Prednášky v utorok od 09:45 do 11:15 hod. (2 x 45 min.) 

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.

09:45

Joga ako cesta k sebapoznaniu

C – Ing. Dodo Blesák

P – Ing. Dodo Blesák

18.10.

10:30

Zostavy ásan

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

15.11.

09:45

Joga ako optimálna pohybová aktivita pri rôznych druhoch oslabenia 

C – Mgr. Jana Čahojová

P – Mgr. Jana Čahojová

29.11.

09:45

Kóše: Prána a pránické telo

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

13.12.

09:45

Súčasná ponuka jogových smerov

C - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

10.01.

09:45

Pránájáma, práca s dychom, techniky a účinky

C – Mgr. Jana Čahojová

P - Mgr. Jana Čahojová

24.01.

09:45

Mudry a bandhy, riadenie pránickej energie

C – Mgr. Jana Čahojová

P – Mgr. Jana Čahojová

07.02.

09:45

Joga a súčasná medicína

 

C - Ing. Dodo Blesák

P - Ing. Dodo Blesák

07.03.

09:45

Pratjahára, zvnútornenie sa

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

21.03. 
09:45

Relaxačné techniky v joge

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

04.04.

09:45

Dharána, Dhjána a Samádhi, mentálne techniky

C - Mgr. Jana Čahojová

P - Mgr. Jana Čahojová

18.04.

09:45

Východný a západný pohľad na komunikačnú energiu v tele

C – Mgr. Jana Čahojová

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

02.05.

09:45

Jogová prax v dennom živote 

C - Mgr. Jana Čahojová 

P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. 

16.05.

09:45

Záverečná rozprava

C - Mgr. Jana Čahojová 

P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 


LIEČIVÉ A AROMATICKÉ RASTLINY I. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta UK

CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, AULA č. 19

Vedúci ročníka:. prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prednášky vo piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.

11:00

Prečo pestovať liečivé a aromatické rastliny, ich význam a využitie

Ing. Iveta Čičová, PhD.

14.10.

11:00

História ľudového liečiteľstva

doc. PhDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

11.11.

11:00

Najznámejšie liečivé rastliny slovenskej flóry Ing. Iveta Čičová, PhD.

25.11.

11:00

Zber, sušenie, spracovanie, skladovanie liečivých a aromatických rastlín

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

02.12.
11:00
náhradná prednáška zo dňa 28.10.Choroby a škodcovia liečivých a aromatických rastlín Ing. Iveta Čičová, PhD.

09.12.

11:00

Pestovanie liečivých a aromatických rastlín

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

13.01.

11:00

Návšteva  „Phytopharma“, Malacky

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

27.01.

11:00

Obsahové látky v liečivých a aromatických rastlinách, prípravky z liečivých rastlín

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

10.02.

11:00

Použitie liečivých rastlín  ─ účinnosť a bezpečnosť

doc. PhDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

24.02.

11:00

Slovenskí olejkári a šafraníci

Mgr. Juraj Janto, PhD.

10.03.

11:00

Pestovanie korenín v exteriéri

Ing. Jarmila Támová

24.03.

11:00

Pestovanie korenín v interiéri

Ing. Jarmila Támová

14.04.

11:00

Netradičné využitie liečivých a aromatických rastlín

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

28.04.

11:00

Exkurzia do Záhrady liečivých rastlín FaF UK

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

LIEKY A ZDRAVIE I.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta     

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.

13:00

História farmácie

Mgr. Ing. Ingrid Slezáková

20.10.

13:00

Farmaceutické produkty pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

03.11.

13:00

Chemické lieky vs inovatívne lieky

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

01.12.

13:00

Analytická chémia a zdravie človeka

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

15.12.

13:00

Význam zdravotníckych pomôcok v zdravotníckej starostlivosti - v prevencii, v diagnostike, liečbe a jej monitorovaní

PharmDr. Milica

Molitorisová, PhD.

12.01.

13:00

Význam liekovej formy pre účinok lieku, nové trendy v liekových formách

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

26.01.

13:00

Liečivé rastliny, ich spracovanie a využitie

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

09.02.

13:00

Lieky rastlinného pôvodu, výživové doplnky

prof. Ing. Milan
Nagy, CSc.

09.03.

13:00

Využitie propolisu v humánnej medicíne, farmaceutickom a kozmetickom priemysle

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

23.03.

13:00

Farmaceutické využitie mikroorganizmov

Mgr. Eva
Drobná, PhD.

20.04.

13:00

Význam probiotických mikroorganizmov pre ľudské zdravie 

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

04.05.

13:00

Lieky a zdravie v informačných zdrojoch

PhDr. Mária Kadnárová

18.05.

13:00

Zdravotné benefity cielených cvičení pre seniorov

Mgr. Michal

Tokár, PhD.

01.06.

13:00

Exkurzia do farmaceutického múzea -lekáreň U červeného raka, Michalská ul. 26, vstupné 2,50 €, zápočet

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

LIEKY A ZDRAVIE II.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.

13:00

Lekárenská starostlivosť

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

27.10.

13:00

Cesta lieku k pacientovi

doc. PharmDr. Daniela

Mináriková, PhD.

10.11.

13:00

Bezpečnosť farmakoterapie v staršom veku

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

24.11.

13:00

Srdcovocievne ochorenia a možnosti ich liečby

PharmDr. Gabriel

Dóka, PhD.  

08.12.

13:00

Farmakoterapia žilovej nedostatočnosti

PharmDr. Eva

Kráľová, PhD.

19.01.

13:00

Monitoring zdravotných ukazovateľov v domácom prostredí

PharmDr. Peter Matejka, PhD.

02.02.

13:00

Využitie zdravotníckych  pomôcok pri chronickej žilovej nedostatočnosti

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

16.02.

13:00

Najčastejšie kožné ochorenia a ich ošetrovanie

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

02.03.

13:00

Antibiotiká

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

16.03.

13:00

Hypersenzitívne reakcie

PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

30.03.

13:00

Poruchy zažívacieho traktu

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

13.04.

13:00

Pohybom proti bolesti

PaedDr. Martina

Tibenská, PhD.

27.04.

13:00

Bioetika vo farmácii

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.

11.05.

13:00

Exkurzia do Záhrady liečivých rastlín  FaF UK /Nové záhrady I., Prievoz/

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

LIEKY A ZDRAVIE III.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 19 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

Prednášky v stredu od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

13:00

Obezita a zdravie

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

19.10.

13:00

Doplnky výživy pre športovcov - benefity a riziká

PharmDr. Kristián Slíž

02.11.

13:00

Zdravý pohyb ako prevencia civilizačných ochorení v staršom veku

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

16.11.

13:00

Kozmetika v 21. storočí – novinky a pokroky

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

30.11.

13:00

Inhalačné liečivá a ich aplikácia

PharmDr. Lucia

Masaryková, PhD.

14.12.

13:00

Spánok - poruchy, príčiny a liečba používania

Mgr. Peter Vavrinec, PhD..

11.01.

13:00

Farmakoterapia bolesti hlavy

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

25.01.

13:00

Dizajnérske drogy - súčasné zneužívanie psychotrópných látok

doc. PharmDr. Jindra

Valentová, PhD.

08.02.

13:00

Nové možnosti poznávania, nové choroby - zriedkavé choroby

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

08.03.

13:00

Vakcíny

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

22.03.

13:00

Protinádorová imunita a imunoterapia

PharmDr. Boris
Dudík, PhD.

05.04.

13:00

Starostlivosť o dlhodobo chorých

PharmDr. Eva

Kráľová, PhD.

19.04.

13:00

Demencie, Alzheimerova choroba

PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

03.05.

13:00

Rozprava, záver

PharmDr. Stanislava

Kosírová, PhD.

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI I. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č.11

Vedúci ročníka: Mgr. Katarína Révayová, PhD.

Prednášky v piatok od 09:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

09:00

Úvod do sveta počítačov, princíp práce s PC. Charakteristika hardvérového vybavenia PC.

Základné pojmy pri práci s počítačom

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

04.11.

09:00

OS MS Windows. Popis systému, prostredia, plochy. Používateľský profil. Úpravy vzhľadu a obsahu pracovnej plochy

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

11.11.

09:00

Ponuka Štart - základ ovládania. Prieskumník a možnosti práce v ňom. Disk. USB kľúč. Súbor.

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

25.11.

09:00

Práca so schránkou. Kopírovanie a presúvanie jedného a viacerých objektov. Kôš a práca s ním

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

02.12.

09:00

Zástupcovia, ich vytváranie a používanie. Príslušenstvo. Používanie kalkulačky, poznámkového bloku a Skicára

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

16.12.

09:00

Možnosti využitia WordPadu

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

13.01.

09:00

Počítačová sieť. Charakteristika siete internet. Adresy na internete

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

27.01.

09:00

Elektronická pošta, založenie e-mailovej schránky, posielanie a príjem správ, posielanie príloh

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

10.02.

09:00

Efektívne využívanie internetového prehliadača. Domovská stránka. Vyhľadávanie už navštívených stránok. Zoznam obľúbených položiek

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

10.03.

09:00

Orientácia vo vyhľadávaní na internete /Google, Zoznam, Centrum/. Praktické www - stránky /webové pohľadnice, cestovné poriadky, Zlaté stránky, slovníky, zľavové portály/

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

24.03.

09:00

Aplikácia Googlu - You Tube, Mapy, Správy, Blogger, Kalendár, Prekladač

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

21.04.

09:00

Aplikácia Googlu - Kontakty, Prezentácie, Dokumenty, Tabuľky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

05.05.

09:00

Elektronické bankovníctvo - možnosti a hrozby

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

19.05.

09:00

Záverečná rozprava, skúšky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

 

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI II. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č.11

Vedúci ročníka: Mgr. Katarína Révayová, PhD.

 

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

11:00

Na čo sú cloudové úložiská dát a aké si vybrať. Online cloudové úložiská dát

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

04.11.

11:00

Využitie cloudového úložiska pre archiváciu dát, pre synchronizáciu dát, pre zdieľanie dát

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

11.11.

11:00

Disk Google /Google Drive/. Ako používať disk Google

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

25.11.

11:00

Nahranie súboru, priečinku. Zdieľanie súboru. Dokumenty, Tabuľky a Prezentácie

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

02.12.

11:00

Zálohovanie a synchronizácia pre Disk Google a Fotky Google

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

16.12.

11:00

Fotky Google. Ako ukladať fotky neobmedzene a zdarma v aplikácii Fotky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

13.01.

11:00

Nastavenie. Nahranie fotografií. Zálohovanie fotografií a videí. Koláže, animácie. Albumy, usporiadanie albumov

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

27.01.

11:00

Úpravy fotografií a videí. Úprava, orezanie alebo otočenie fotografie. Zmena dátumovej a časovej pečiatky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

10.02.

11:00

Zdieľanie fotografií a videí. Zobrazenie albumov, ktoré sú zdieľané, zobrazenie ľudí

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

10.03.

11:00

Tvorba fotoknihy a fotokalendára

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

24.03.

11:00

Úvod do používania smartfónu. Základné funkcie smartfónu. Operačné systémy Android a OS

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

21.04.

11:00

Nastavenia. Kontakty, exportovanie a zálohovanie kontaktov. Pripojenie k internetu, sieť Wi-Fi, mobilná sieť

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

05.05.

11:00

Stiahnutie aplikácií. Niektoré používané aplikácie, Chrome, Google maps, Offline mapy, počasie, hry, WhatsApp

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

19.05.

11:00

Záverečná rozprava, skúšky

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

PRÁVO I.

Garant: Univerzita Komenského, Právnická fakulta     

Šafárikovo nám. 6, nová budova, učebňa č.416

Vedúci ročníka: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 12:35 do 14:05 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.

12:35

Teória práva 1 – Úvod do štúdia práva, právo a spoločnosť

JUDr. Mgr. Tomáš Meszáros, PhD.

20.10.

12:35

Právna a politická filozofia 1

– Antické právne a politické myslenie

Mgr. Renáta
Kišoňová, PhD.

03.11.

12:35

Právna a politická filozofia 2  – Stredoveké a novoveké právne a politické myslenie

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

01.12.

12:35

Štátoveda 1  Štát, jeho funkcie a forma

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

15.12.

12:35

Štátoveda 2 Demokracia, voľby a volebné systémy

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

12.01.

12:35

Teória práva 2 – Pramene práva a tvorba práva

JUDr. Mgr. Tomáš Meszáros, PhD.

26.01.

12:35

Teória práva 3 – Interpretácia a aplikácia práva

doc. JUDr. Martin Turčan, PhD.

09.02.

12:35

Právne dejiny Slovenska 1 - Najstaršie dejiny štátu a práva na území SR

prof. Mgr. Miroslav
Lysý, PhD.

09.03.

12:35

Právne dejiny Slovenska 2 - Slovensko v Uhorskom kráľovstve

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

23.03.

12:35

Právne dejiny Slovenska 3 - Vývoj štátu a práva na území Slovenska v 20. storočí

Mgr. Lenka
Martincová, PhD.

20.04.

12:35

Ústavné právo 1 - Ústava SR a forma vlády v SR

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

04.05.

12:35

Ústavné právo 2 - Ochrana ľudských práv  podmienkach SR

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

18.05.

12:35

Právna informatika  - Vyhľadávanie právnych predpisov a súdnych rozhodnutí

Mgr. Martin
Daňko, PhD. 

01.06.

12:35

Rozprava (vyhodnotenie)

doc. JUDr. Marek
Domin, PhD.

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. 1. skupina

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v stredu od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

09:00

Prírodné krásy Slovenska - úvod

Mgr. Andrej Popovič

19.10.

09:00

Prírodné krásy Bratislavy - Devín a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

02.11.

09:00

Kamene

Mgr. Andrej Popovič

16.11.

09:00

Tiesňavy a skalnaté mestá

Mgr. Andrej Popovič

30.11.

09:00

Jaskyne

Mgr. Andrej Popovič

14.12.

09:00

Prírodné krásy Malých Karpát - Mariánske bridlice /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

11.01.

09:00

Vodné plochy

Mgr. Andrej Popovič

25.01.

09:00

Pralesy na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

08.02.

09:00

Sandberg a okolie - Devínska Nová Ves

Mgr. Andrej Popovič

08.03.

09:00

Významné vrcholy /výhľadové body/ na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

22.03.

09:00

Chránené územia

Mgr. Andrej Popovič

05.04.

09:00

Prírodné krásy Dunaja - Rusovce a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

19.04.

09:00

Prírodné krásy Tekova - Brhlovce, Dudince a Santovka /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

03.05.

09:00

Prírodné krásy Považia - Súľovské vrchy, Manín a Vršatec /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. 2. skupina

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v stredu od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

11:00

Prírodné krásy Slovenska - úvod

Mgr. Andrej Popovič

19.10.

11:00

Prírodné krásy Bratislavy - Devín a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

02.11.

11:00

Kamene

Mgr. Andrej Popovič

16.11.

11:00

Tiesňavy a skalnaté mestá

Mgr. Andrej Popovič

30.11.

11:00

Jaskyne

Mgr. Andrej Popovič

14.12.

11:00

Prírodné krásy Malých Karpát - Mariánske bridlice /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

11.01.

11:00

Vodné plochy

Mgr. Andrej Popovič

25.01.

11:00

Pralesy na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

08.02.

11:00

Sandberg a okolie - Devínska Nová Ves

Mgr. Andrej Popovič

08.03.

11:00

Významné vrcholy /výhľadové body/ na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

22.03.

11:00

Chránené územia

Mgr. Andrej Popovič

05.04.

11:00

Prírodné krásy Dunaja - Rusovce a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

19.04.

11:00

Prírodné krásy Tekova - Brhlovce, Dudince a Santovka /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

03.05.

11:00

Prírodné krásy Považia - Súľovské vrchy, Manín a Vršatec /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA II.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v stredu od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

13:00

Úvod a turistická infraštruktúra

Mgr. Andrej Popovič

19.10.

13:00

Vychádzka do prírody: Devínska Kobyla a okolie

Mgr. Andrej Popovič

02.11.

13:00

Náučné chodníky

Mgr. Andrej Popovič

16.11.

13:00

Vychádzka do prírody: Chránené areály v Starom Meste

Mgr. Andrej Popovič

30.11.

13:00

Prírodné krásy Trnavského a Nitrianskeho kraja - vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

14.12.

13:00

Náučný chodník Kamzík

Mgr. Andrej Popovič

11.01.

13:00

Prírodné krásy – Pečniansky les

Mgr. Andrej Popovič

25.01.

13:00

Prírodné krásy Bratislavského kraja - vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

08.02.

13:00

Náučný chodník Devínska Kobyla

Mgr. Andrej Popovič

08.03.

13:00

Prírodné krásy Prešovského kraja -vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

22.03.

13:00

Vychádzka do prírody: Bridlicový lom v Marianke

Mgr. Andrej Popovič

05.04.

13:00

Exkurzia na Slovensko: Roztratené osídlenie v Bielych Karpatoch

Mgr. Andrej Popovič

19.04.

13:00

Zájazd na Slovensko: Banská Štiavnica  a okolie

Mgr. Andrej Popovič

03.05.

13:00

Exkurzia na Slovensko: Národný park Malá Fatra

Mgr. Andrej Popovič

PSYCHOLÓGIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta UK

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 414

Vedúci ročníka: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:35 do 14:10 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.

12:35

Úvod do štúdia

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

14.10.

12:35

Psychické procesy

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Zrušená prednáška
28.10.

12:35

Ženy a muži - opačné pohlavie?

PhDr. Hana Smitková, PhD.

11.11.

12:35

Individuálna psychológia A. Adlera

Mgr. Kristína Široká

25.11.

12:35

Psychológia trhu a reklamy

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

09.12.

12:35

Úvod do problematiky psychických porúch

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

13.01.

12:35

Sociálna podstata človeka

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

27.01.

12:35

Rané pripútanie dieťaťa k matke a jeho vplyv na ďalší život

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

10.02.

12:35

Problémy forenznej psychológie

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

10.03.

12:35

Keď sú deti "iné" - neurovývinové poruchy u detí

Mgr. Barbora Malik

24.03.

12:35

Vnímanie v kontexte súčasného výskumu

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

14.04.

12:35

Závislosť ako fenomén zajtrajška

PhDr. Jana Beňušková

28.04.

12:35

Žijeme život prospievajúci mozgu? Ako prirodzene posilňovať svoju pamäť a byť duševne fit?

PaedDr. Alexandra Palkovič

12.05.

12:35

Rozprava

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

PSYCHOLÓGIA II. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta UK

Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 414

Vedúci ročníka: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:35 do 14:10 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

07.10.

12:35

Rodina včera, dnes a zajtra ?

PhDr. Gabriela Herényiová,PhD.

21.10.

12:35

Mnemotechnické pomôcky. Ako metódy na zlepšenie pamäti poznáme?

PaedDr. Alexandra Palkovič

04.11.

12:35

Zaujímavosti kognitívnej psychológie

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

ZRUŠENÁ
PREDNÁŠKA
18.11.

12:35

Dekanské voľno FiF UK

Výklad snov

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

02.12.

12:35

Pohybová aktivita a psychické zdravie

Mgr. Daniel Dančík

16.12.

12:35

Reminiscenčná terapia a rozprávanie životného príbehu

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

20.01.

12:35

Toxické osobnostné črty

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

03.02.

12:35

Rizikové a protektívne faktory závislosti

PhDr. Jana Beňušková

17.02.

12:35

Psychológia morálneho usudzovania

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

03.03.

12:35

Fenomén reziliencie a duševné zdravie

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

17.03.

12:35

Psychologické poradenstvo a terapia pre seniorov

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

31.03.

12:35

Psychologické atribúty domáceho násilia

Mgr. Kristína Široká

21.04.

12:35

Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám ?

PhDr. Jakub Šrol, PhD

05.05.

12:35

Rozprava

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV I.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábrežie arm. gen. Svobodu 9, učebňa 0 - 70/ športoviská FTVŠ UK

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.

13:00

/ P 0-70/Masáž v systéme regenerácie / P 0-70/

Mgr. Jakub Chudý, PhD.

13.10.

13:00

Regenerácia psychofyzických síl seniorov
/ P 0-70/

doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

27.10.

13:00

Pohybové možnosti u seniorov / P 0-70/

doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

10.11.

13:00

Vyrovnávacie cvičenia a strečing / P 0-70 /

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

01.12.

13:00

Diagnostika pohybových schopností seniorov / P 0-70 /

doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

15.12.

13:00

Posilňovacie cvičenia v byte / P 0-70 /

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

12.01.

13:00

Zlepšovanie ohybnosti chrbtice pomocou jogy / P+C pohybové štúdio/

Mgr. Bohuslava

Jaroševičová

 

19.01.

13:00

Charakteristika aquafitnes
/P-0-70, C plaváreň/

doc. PaedDr. Jana

Labudová, PhD.

26.01.

13:00

 Vodné prostredie v rozvoji motoriky seniorov /P-0-70, C plaváreň/

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

09.02.

13:00

Zlepšovanie zraku pomocou jogy / P 0-70/

Mgr. Bohuslava

Jaroševičová

02.03.

13:00

Základy výživy pre zdravie / P 0-70/

MUDr. František Žák

23.03.

13:00

Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život / P 0-70/

MUDr. František Žák

13.04.

13:00

Teória a didaktika severskej chôdze
/ P 0-70, C- areál FTVŠ/

Mgr.Lukáš
Chovanec, PhD.

04.05.

13:00

Základy jogy a thai chi
/ C- pohybové štúdio/

Mgr. Slavomír Glesk

Skúšky: letný semester: 4. máj 2023

Poznámka: P- prednáška, C – praktické cvičenie

REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV II.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábrežie arm. gen. Svobodu 9, učebňa 0 - 70/ športoviská FTVŠ UK

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. ( 2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

22.09.

13:00

Prispôsobenie životosprávy a úprava výživy v seniorskom veku /P-0-70/

MUDr. František Žák

06.10.

13:00

Pohybová aktivita a kvalita života /P 0-70/

doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

20.10.

13:00

Dychové cvičenia  a koncentračné techniky v joge /P 0-70/

Mgr. Bohuslava

Jaroševičová

3.11.

13:00

Regeneračné prostriedky pre seniorov /P 0-70/

Mgr. Jakub
Chudý, PhD.

24.11.

13:00

Kognitívna zdatnosť a ako sa starať o pamäť /P 0-70/

Mgr. Alexandra Palkovič

08.12.

13:00

Praktické cvičenia pre kognitívnu zdatnosť /C 0-70/

Mgr. Alexandra Palkovič

12.01.

13:00

Aquafitnes pre seniorov / P 0-70,C-plaváreň/

doc. PaedDr. Jana

Labudová, PhD.

19.01.

13:00

Cvičenia pilates /C –pohybové štúdio/

doc. PaedDr. Oľga

Kyselovičová, PhD.

02.02.

13:00

Osobitosti plávania v regenerácii psychofyzických síl seniorov /P 0-70,C-plaváreň/

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

16.02.

13:00

Pohybové a dychové cvičenia jogy a thai chi / C- pohybové štúdio/

Mgr. Slavomír Glesk

16.03.

13:00

Olympizmus ako životná filozofia v každom veku /P 0-70/

Mgr. František
Seman, PhD.

30.03.

13:00

Pohybové aktivity v súvislosti s doplnkami výživy pre seniorov /P 0-70/

Doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

20.04.

13:00

Strečingové cvičenia /P+C 0-70/

doc. PaedDr. Oľga

Kyselovičová, PhD.

11.05.

13:00

Severská chôdza v seniorskom veku
/ P 0-70, C- areál FTVŠ/

Mgr. Lukáš
Chovanec, PhD.

Skúšky: letný semester: 11. máj 2023

Poznámka: P- prednáška, C – praktické cvičenie


SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ I.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v pondelok od 15:30 do 17:00 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

15:30

Pojem náboženstva a triedenie náboženstiev

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

10.10.

15:30

Judaizmus: náboženské učenie a prax

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

24.10.

15:30

Kresťanstvo: náboženské učenie a prax

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

07.11.

15:30

Islam: náboženské učenie a prax

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

21.11.

15:30

Hinduizmus: náboženské učenie a prax

Mgr. Jana Badurová

05.12.

15:30

Buddhizmus: náboženské učenie a prax

Mgr. Simona Devečková, PhD.

19.12.

15:30

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

16.01.

15:30

Islam: Korán, sunna a hadísy

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

30.01.

15:30

Islam: vybrané sviatky

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

13.02.

15:30

Islam: manželstvo, rodina a otázky spojené s reprodukciou

JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty

27.02.

15:30

Islam: Islamský štát v minulosti a dnes

JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty

13.03.

15:30

Islam: vzdelanie a  osobnosť učiteľa

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

27.03.

15:30

Bahájska viera

Jana Srpoňová, MBA

24.04.

15:30

Záverečný vedomostný kvíz      a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ II.

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v pondelok od 14:00 do 15:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

14:00

Kresťanstvo: Biblia a Ježišovo učenie

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

10.10.

14:00

Kresťanský stredovek: koexistencia teológie a medicíny

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

24.10.

14:00

Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Tematická exkurzia s prednáškou

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Zrušená prednáška!
07.11.

14:00

Pravoslávna cirkev

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

21.11.

14:00

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (Mormoni)

Ing. Petr Valníček

05.12.

14:00

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

19.12.

14:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

16.01.

14:00

Hinduizmus: sväté spisy a sviatky

Mgr. Jana Badurová

30.01.

14:00

Hinduizmus: manželstvo a fungovanie spoločnosti

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

13.02.

14:00

ISKCON: Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (Hnutie Haré Krišna)

Mgr. Jozef Lesay

27.02.

14:00

Etické minimum vo vybraných východných náboženstvách

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

13.03.

14:00

Sikhizmus

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

27.03.

14:00

Alternatívna medicína s duchovným pozadím vo východných náboženstvách

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

24.04.

14:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ III. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/

Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v piatok od 11:30 do 13:00 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.

11:30

Judaizmus: učenie Starej zmluvy

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

07.10.

11:30

Judaizmus: tematická exkurzia s prednáškou. Synagóga a múzeum na Heydukovej ulici v Bratislave

Mgr. Michal
Bizoň, PhD.

28.10.

11:30

Judaizmus: tematická exkurzia s prednáškou. Múzeum židovskej kultúry SNM

Mgr. Michal
Bizoň, PhD.

ZRUŠENÁ
VÝUČBA
11.11.

11:30

Komparácia kozmológie v Starej zmluve a v mytológii mezopotámskych kultúr

ThDr. Petra Demková

25.11.

11:30

Judaizmus: manželstvo, rodina a otázky spojené s reprodukciou

Mgr. Zuzana Vaľovská

09.12.

11:30

Judaizmus: obdobie 2. chrámu

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

20.01.

11:30

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

03.02.

11:30

Komparácia náboženských príbehov o nadprirodzenom počatí

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

17.02.

11:30

Buddhizmus: osoba Buddhu a jeho učenie

Mgr. Simona Devečková, PhD.

03.03.

11:30

Buddhizmus: sväté texty a buddhistické školy

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

17.03.

11:30

Buddhizmus: obrady a sviatky

Mgr. Jana Badurová

31.03.

11:30

Zen buddhizmus

Zdenko Kósa

14.04.

11:30

Deštruktívne kulty Súdneho dňa

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

28.04.

11:30

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Na termínoch dodatočných, tradičných vybraných tematických exkurzií, ktoré bude doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. organizovať pre záujemcov zo všetkých ročníkov spoločne, sa s nimi dohodne priebežne v zimnom a letnom semestri

ZÁHRADNÍCTVO I. Ovocinárstvo a zeleninárstvo - POZOR! Zmena výučby!

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, AULA č. 19

Vedúci ročníka: prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prednášky v piatok od 09:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

30.09.
09:00

Pôda v záhrade

Ing. Anna Szabóová

14.10.
09:00

Pestovanie drobného a menej známych druhov ovocia

Ing. Pavol Tóth

11.11.
09:00

Enológia – veda o víne a jeho príprave

Ing. Tibor
Ruman, CSc.

25.11.
09:00

Ochrana (biologická) zeleniny a ovocia proti chorobám a škodcom

Ing. Zoltán
Tamašek, CSc.

02.12.
09:00
náhradná prednáška zo dňa 28.10.Rez, tvarovanie a pestovanie viniča Ing. Tibor
Ruman, CSc.

09.12.
09:00

Základy fyziológie rastlín a význam pestovania zeleniny a ovocia

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

13.01.
09:00

Základy agrochémie, výživy a hnojenia zeleniny a ovocia

Ing. Anna Szabóová

27.01.
09:00

Výsadba, tvarovanie a rez ovocných drevín

Ing. Pavol Tóth

10.02.
09:00

Pestovateľská pomológia

Ing. Pavol Tóth

24.02.
09:00

Pestovanie plodovej a menej známych druhov zeleniny

Ing. Anna Szabóová

10.03.
09:00

Agrotechnika cibuľovej a koreňovej zeleniny

Ing. Anna Szabóová

24.03.
09:00

Pestovanie listovej a hlúbovej zeleniny

Ing. Anna Szabóová

14.04.
09:00

Zavlažovanie zeleniny a ovocných drevín

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

28.04.
09:00

Pestovanie priesad zeleniny

Ing. Anna Szabóová

Skúšky: zimný semester: 13. decembra 2022

                 letný semester:      28. apríla 2023

 

 

Angličtina pre nepravých začiatočníkov II. ročník

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, poschodie, učebňa č. 19 /prístavba

Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

 

Prednášky v utorok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
09:00

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.10.
09:00

Mám rád , rád by som - rozdiely

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.10.
09:00

Otázky s how much a how many, predmety dennej spotreby

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.10.
09:00

Nápoje a jedlá, príprava jedál- recepty

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.10.
09:00

Konv. téma v reštaurácii

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

08.11.
09:00

Nakupovanie – názvy obchodov a služieb, frázy pri nákupe

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

15.11.
09:00

Život v meste a na dedine, porovnávanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

22.11.
09:00

Superlatív  a komparatív prídavných mien

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

29.11.
09:00

Ukázanie cesty, ako sa dá niekam dostať práca v dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.12.
09:00

Väzba “have got”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.12.
09:00

Predložky miesta

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.12.
09:00

Opis ľudí, oblečenia a ich preferencie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

10.01.
09:00

Neurčité zámená

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

17.01.
09:00

Prítomný priebehový čas, tvary a použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.01.
09:00

Rozdiely medzi jednoduchým prítomným časom a priebehovým

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

31.01.
09:00

Konverzačné frázy počas spoločenskej udalosti

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.02.
09:00

Budúci čas s “going to”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.02.
09:00

Konv. téma: Počasie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.02.
09:00

Vyjadrenie návrhu

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.03.
09:00

Vyjadrenie účelu

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.03.
09:00

Prítomno-minulý čas formy a použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.03.
09:00

Príslovky, yet, ever, already

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.03.
09:00

Trpné príčastie pravidelných slovies

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.04.
09:00

Trpné príčastie nepravidelných slovies

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.04.
09:00

Konv. téma: Doprava a cestovanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.04.
09:00

Koncerty a festivaly

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

02.05.
09:00

Opakovanie prítomných časov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.05.
09:00

Opakovanie budúcich časov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: Headway Elementary Units 8-12

Angličtina pre mierne pokročilých A2.1 I. ročník

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, poschodie, učebňa č. 19 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Prednášky utorok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

27.09.
11:00

Predstavenie sa = moja rodina, moje záľuby, vzdelanie, zamestnanie, hodnoty

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.10.
11:00

Opis osoby a jej vlastností

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.10.
11:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.10.
11:00

Prítomný čas jednoduchý a priebehový, tvorba otázok, v konverzácii a v textoch

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.10.
11:00

Čítanie krátkych textov -slovné druhy a ich tvary predponami a príponami

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

08.11.
11:00

Písanie neformálneho  emailu, písanie sťažnosti, písanie recenzie na hotel a reštauráciu na sociálnej sieti

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

15.11.
11:00

Porozumenie čísloviek a ich používanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

22.11.
11:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o dovolenke

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

29.11.
11:00

Identifikácia neznámych slov, posúdenie pravdivosti výrokov o texte o cestovaní

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.12.
11:00

Minulé časy pravidelných a nepravidelných slovies, signálne slová vo vete

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.12.
11:00

Opis udalosti s použitím všetkých druhov minulých časov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.12.
11:00

používanie prídavných mien s- ed a -ing

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

10.01.
11:00

Konverzačná téma; Jedlo a reštaurácie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

17.01.
11:00

Doplňovanie chýbajúcich informácií z počúvania

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.01.
11:00

Stupňovanie prídavných mien a prísloviek

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

31.01.
11:00

Predprítomný čas oznamovací a opytovací spôsob, zápor a signálne slová pre jeho použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.02.
11:00

Konverzačná téma; ľudské telo a choroby

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.02.
11:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.02.
11:00

Písanie;  vyplňovanie formulárov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.03.
11:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.03.
11:00

Budúce časy - otázky a zápor, používanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.03.
11:00

Konverzačná téma; Plány a sny

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.03.
11:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o ľudských úspechoch a zlyhaniach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.04.
11:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.04.
11:00

Nepravidelné príslovky s dvojitým významom

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.04.
11:00

Opozitá a bežné komunikačné frázy

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

02.05.
11:00

Konverzačná téma; Sviatky v USA a VB

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.05.
11:00

Časové vety a podmienkové súvetia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

 Učebnica:  English File Pre-Intermediate 3.edícia Units 7-12

Angličtina pre mierne pokročilých A2.2 II. ročník

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, poschodie, učebňa č. 19 /vo dvore/

Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Prednášky štvrtok od 10:00 do 11:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
10:00

Použitie infinitívnych väzieb

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.10.
10:00

Použitie gerundia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.10.
10:00

Ako sa naučiť cudzie jazyky -diskusia, čítanie s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.10.
10:00

Modálne slovesá-vyjadrenia vo všetkých časoch opisným spôsobom

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

27.10.
10:00

Konv. téma: Šťastie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

03.11.
10:00

Modifikátory – trochu, ďaleko viac,  o veľa menej, kúsok

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

10.11.
10:00

Praktický jazyk : V lekárni

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.11.
10:00

Murphyho zákony – čítanie  s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

01.12.
10:00

Poskytovanie rady – should, ought to

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

08.12.
10:00

Príslovky spôsobu- postavenie vo vete

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

15.12.
10:00

Poviedka O´Henryho - čítanie s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

12.01.
10:00

Privlastňovacie zámená samostatne stojace

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

19.01.
10:00

Slovesá s podobným tvarom tzv. false friends

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

26.01.
10:00

Podmieňovací spôsob 1

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

02.02.
10:00

Podmieňovací spôsob 2

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.02.
10:00

Strach a fóbie a ako ich zvládať- diskusia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.02.
10:00

Zvieratá – domáce a voľne žijúce

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

02.03.
10:00

Present perfect – for and since

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.03.
10:00

Present perfect a simple past - rozdiely

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.03.
10:00

Praktický jazyk: Ako sa pohybovať v meste

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.03.
10:00

Vyjadrenie “kedysi” – used to a get used to

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

30.03.
10:00

Vynálezy a objavy- trpný rod

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.04.
10:00

Konv. téma: Náhody

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.04.
10:00

Športy, vyjadrenia o pohybe tela

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

27.04.
10:00

Nepriama reč – oznamovacie vety

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.05.
10:00

Nepriama reč – opytovacie a rozkazovacie vety

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.05.
10:00

Film v pôvodnom znení

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.05.
10:00

Záverečné opakovanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica:  English File Pre-Intermediate 3.edícia Units 7-12

Angličtina konverzačný kurz

Garant: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania

CĎV UK, Odbojárov 10/a, poschodie, učebňa č. 19 /prístavba

Vedúci ročníka: Mgr. Marlen Čičváková

Prednášky pondelok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.
11:00

Bad weather experience you have had.

Mgr. Marlen Čičváková

03.10.
11:00

Place that you like to go to.

Mgr. Marlen Čičváková

10.10.
11:00

Talk about a country you have never been to.

Mgr. Marlen Čičváková

17.10.
11:00

An important decision that you made in your life.

Mgr. Marlen Čičváková

24.10.
11:00

Slovak traditional  meal that is prepared on special occasions.

Mgr. Marlen Čičváková

31.10.
11:00

The most important benefits of the internet.

Mgr. Marlen Čičváková

07.11.
11:00

Talk about your favourite movie.

Mgr. Marlen Čičváková

14.11.
11:00

Should fines be scaled depending on income?

Mgr. Marlen Čičváková

21.11.
11:00

Homeschooling is better than traditional schooling.

Mgr. Marlen Čičváková

28.11.
11:00

Technology will be man's downfall.

Mgr. Marlen Čičváková

05.12.
11:00

Barbie is a good role model for young girls.

Mgr. Marlen Čičváková

12.12
11:00

Drug use should be treated as a mental health issue rather than a criminal offence.

Mgr. Marlen Čičváková

19.12.
11:00

Is patriotism ultimately destructive to international relations?

Mgr. Marlen Čičváková

09.01.
11:00

Should fines be scaled depending on income?

Mgr. Marlen Čičváková

16.01.
11:00

Should insurance cover cosmetic procedures?

Mgr. Marlen Čičváková

23.01.
11:00

Describe an artist or entertainer you admire.

Mgr. Marlen Čičváková

30.01.
11:00

Describe something healthy you enjoy doing.

Mgr. Marlen Čičváková

06.02.
11:00

Talk about a game or sport you enjoy playing.

Mgr. Marlen Čičváková

13.02.
11:00

A product you bought and were dissatisfied with.

Mgr. Marlen Čičváková

27.02.
11:00

Describe your favourite animal.

Mgr. Marlen Čičváková

06.03.
11:00

Talk about the best present you have received.

Mgr. Marlen Čičváková

13.03.
11:00

Describe a song or piece of music you like.

Mgr. Marlen Čičváková

20.03.
11:00

Your best or worst holiday.

Mgr. Marlen Čičváková

27.03.
11:00

More land should be dedicated as national parks.

Mgr. Marlen Čičváková

03.04
11:00

Everyone should be vegetarian.

Mgr. Marlen Čičváková

17.04.
11:00

Rich people and large corporations should pay more taxes.

Mgr. Marlen Čičváková

24.04. 11:00

Peer pressure is a good thing.

Mgr. Marlen Čičváková

01.05. 11:00

Fast food should be banned in schools.

Mgr. Marlen Čičváková