UTV v čase Covid-19

Najnovšie informácie o vzdelávaní

 

•   Oznam pre budúcich poslucháčov UTV - 23. 02. 2021

Prvý všeobecný ročník - Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie momentálne neprijímame prihlášky do prvého všeobecného ročníka.

•   Oznam pre budúcich poslucháčov UTV - 14. 01. 2021

Online Univerzita tretieho veku - Od januára 2021 sme pre študentov UTV a pre širokú verejnosť pripravili projekt "Online Univerzita tretieho veku". Ponúkame vzdelávanie v odborných programoch z rôznych oblastí. K absolvovaniu webinára  je potrebné mať emailovú adresu, počítač s mikrofónom a reproduktormi, internetové pripojenie,  webkamera nie je podmienkou. Pre viac informácií kliknite TU

•   Oznam pre budúcich poslucháčov UTV - 26. 08. 2020

Prvý všeobecný ročník - Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie je Imatrikulácia študentov prvého všeobecného ročníka ZRUŠENÁ.

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 26. 08. 2020

Cvičenie SM systém – náhrady za cvičenia SM systému budú v stredu 2. 9. 2020 v pôvodných časoch, v učebni číslo 29 na prvom poschodí v Centre ďalšieho vzdelávania.

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 26. 08. 2020

Zmeny v rozvrhu a organizácii výučby budeme upravovať podľa aktuálnej situácie a podľa odporučení hlavného hygienika SR. Sledujte naše aktuálne oznamy.

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 03. 07. 2020

Milí poslucháči, 

núdzový stav sa skončil, ale mimoriadna situácia pretrváva a preto Vás prosíme o trpezlivosť. Náhradné lekcie za vymeškané hodiny budú nahradené v priebehu celého akademického roka 2020/2021. 

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 03. 06. 2020

Termín zapisovania do 1. všeobecného ročníka na akademický rok 2020/2021 je z kapacitných dôvodov ukončený.

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 21. 05. 2020  

Prijímanie nových študentov – prihlasovanie do prvého všeobecného ročníka je pozastavené. 

Prednášky, exkurzie, zdravotné cvičenia, ktoré neboli realizované dištančnou formou budú nahradené po skončení opatrení súvisiacich s Covid-19. O náhradných termínoch Vás budeme informovať. 

Prihlásenie do študijných odborov UTV – online prihláška bude na webovej stránke v auguste. 

Prvý všeobecný ročník – zoznam odborov a online prihlasovanie je k dispozícii cez odkaz Prihlásenie na štúdiumPrihlásenie do študijných odborov

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 22. 04. 2020

Prvý všeobecný ročník – zoznam odborov a online prihlasovanie bude k dispozícii v priebehu budúceho týždňa.

Promócie absolventov UTV – zrušené, vyhotovené osvedčenia budú pre študentov pripravené na študijnom oddelení UTV po skončení opatrení v súvislosti Covid-19

Letný rekondičný pobyt – júnový termín je zrušený, poplatky za pobyt budú vrátené. 

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 25. 03. 2020

Prednášky pre poslucháčov prvého všeobecného ročníka nájdete na našej stránke v sekcii študijné materiály, skriptá pre prvý všeobecný ročník https://cdv.uniba.sk/utv/vzdelavanie/studijne-materialy/.

Otázky k témam pre doc. Gibu, doc. Bomera a doc. Záviš je možné posielať na email dana.havranova@cdv.uniba.sk. Odpovede budú po skompletizovaní pridané na našu webovú stránku.

Prvý všeobecný ročník sa uzná ako riadne ukončený i v prípade neabsolvovania prednášok v prezenčnej forme. Prihlásenie do odborov na ďalší akademický rok pridáme na našu web stránku. Študenti prvého všeobecného ročníka sa budú prihlasovať prednostne.

Prajem pevné zdravie a príjemné štúdium v domácom prostredí 

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 24. 03. 2020

Vážení študenti, 

na základe opatrenia vydaného rektorom Univerzity Komenského  a vzhľadom k aktuálnej situácii Vás chcem informovať o prerušení prezenčného štúdia do odvolania

Neuskutočnené  prednášky nahádzame dištančnou formou. Prednášky, poznámky a autorské texty Vám zasielame emailom cez vedúcich študentov vo Vašich odboroch.  Otázky k jednotlivým témam je možné poslať vedúcim študentom skupín a oni ich následne pošlú lektorom do odborov. Odpovede budú zaslané na Vaše emailové adresy. Niektoré z prednášok budú nahradené v nových termínoch po začatí klasickej prezenčnej výučby.

Ďakujem za porozumenie.

Prajem pevné zdravie a príjemné štúdium v domácom prostredí

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 20. 03. 2020

Milí poslucháči Univerzity tretieho veku,

ponúkame Vám vzdelávanie prostredníctvom Vašich počítačov v domácom prostredí. Máte možnosť sa i naďalej vzdelávať v študijných odboroch a zároveň si spríjemniť pobyt doma.

Prezentácie, poznámky, autorské texty a úlohy od lektorov Vám zasielame emailom cez vedúcich študentov v skupinách.  Otázky a spätnú väzbu pre pedagógov je možné položiť lektorovi prostredníctvom Vášho vedúceho skupiny v jednotlivých študijných odboroch.

Oznam pre deti, príbuzných a známych študentov Univerzity tretieho veku:

Rozumieme, že nie každý ma v domácnosti počítač a môže sa vzdelávať vyššie uvedeným spôsobom. Z tohto dôvodu prosíme príbuzných a známych, aby nás kontaktovali pre zaslanie študijných materiálov, ktoré môžu v tlačenej podobe priniesť svojim rodinným príslušníkom. Môžu tak pomôcť zabezpečiť vzdelávanie študentov Univerzity tretieho veku v domácom prostredí.

So želaním pevného zdravia a pozitívnej nálady srdečne

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 17. 03. 2020

Vážení študenti, 

vzhľadom k aktuálnej situácii Vás chcem informovať o prerušení prezenčného štúdia zatiaľ do 27.3.2020. Zrušené prednášky budeme nahrádzať po skončení mimoriadnej situácii spôsobenej novým koronavírusom.
V niektorých študijných odboroch budeme vzdelávať dištančnou formou, prednášky a poznámky Vám budeme zasielať mailom.


Prajem Vám veľa zdravia a načerpania nových síl

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV

•   Oznam pre poslucháčov UTV - 09. 03. 2020

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. 

OD 9. MARCA DO 27. MARCA 2020 BUDE PRERUŠENÁ VÝUČBA NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU.

Cítime zodpovednosť za zdravie našich poslucháčov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Prosíme poslucháčov aby sledovali svoje e-mailové schránky a našu webovú stránku. Situáciu naďalej monitorujeme a o ďalších správach budeme okamžite informovať.

Súťaže a projekty pre seniorov

Súťaz AIUTA od mája 2021

V roku 2021 vyhlásila Medzinárodná asociácia UTV – AIUTA  druhý ročník svetovej súťaže tvorby seniorov s udelením cien: UTV MEDZINÁRODNÉ CENY.

V minulom roku boli ocenené z našej UTV dve seniorky v kategórii Najlepšia originálna práca: Zlatá cena (Viera Metelková), v kategórii Cena za tradície: Výnimočná práca (Božena Kučerová).

Prihláška k novému ročníku a pravidlá súťaže, ktorá je rozšírená na 8 kategórií sú v prílohách.

Súťaž DANET od 20. 04. 2020

Milí študenti UTV,

zapojili sme sa do medzinárodného projektu DANET.

Napísaním svojho osobného príbehu môžete odovzdať svoje životné skúsenosti a hodnoty. Stačí si prečítať pokyny a osobný príbeh napísať do uvedeného tlačiva (ILEU CODANEC). 

Ide o napísanie príbehu, ktorý sa viaže k Vášmu osobnému kultúrnemu dedičstvu. Máme mnohé hodnoty v rámci hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva Unesco, ako aj Vaše osobné hodnotné kultúrne dedičstvo, o ktorom by ste radi napísali. Určite máte odložené kroje, keramiku, fotky z udalostí a iné. 

 Ďakujeme Vám

Pokyny a pravidlá súťaže
Formulár - ILEU CODANEC

Súťaz AIUTA od apríla 2020

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ UTV: UMENIE ŽIVOTA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

AIUTA (Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku) v spolupráci s WSTC (Svetový kongres cestovného ruchu pre seniorov) organizuje významnú medzinárodnú súťaž pre univerzity tretieho veku. Ponúkame päť kategórií súťaží: poézia, kresba / maľba, kreativita, spev, šport / fotografia Výhercovia hlavných cien budú pozvaní a ocenení na jednom z medzinárodných podujatí organizovaných organizáciou AIUTA v roku 2021. Viac informácií získate na sekretariáte AIUTA a adrese: https://www.aiu3a.org


Videopozvánka
Pokyny a pravidlá súťaže

Formulár na vyplnenie

 

EIT Food Consumer Engagement Labs do 20. mája 2020