Súťaže a projekty pre seniorov

Súťaže a projekty pre seniorov

Súťaz AIUTA od mája 2021

V roku 2021 vyhlásila Medzinárodná asociácia UTV – AIUTA  druhý ročník svetovej súťaže tvorby seniorov s udelením cien: UTV MEDZINÁRODNÉ CENY.

V minulom roku boli ocenené z našej UTV dve seniorky v kategórii Najlepšia originálna práca: Zlatá cena (Viera Metelková), v kategórii Cena za tradície: Výnimočná práca (Božena Kučerová).

Prihláška k novému ročníku a pravidlá súťaže, ktorá je rozšírená na 8 kategórií sú v prílohách.

Súťaž DANET od 20. 04. 2020

Milí študenti UTV,

zapojili sme sa do medzinárodného projektu DANET.

Napísaním svojho osobného príbehu môžete odovzdať svoje životné skúsenosti a hodnoty. Stačí si prečítať pokyny a osobný príbeh napísať do uvedeného tlačiva (ILEU CODANEC). 

Ide o napísanie príbehu, ktorý sa viaže k Vášmu osobnému kultúrnemu dedičstvu. Máme mnohé hodnoty v rámci hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva Unesco, ako aj Vaše osobné hodnotné kultúrne dedičstvo, o ktorom by ste radi napísali. Určite máte odložené kroje, keramiku, fotky z udalostí a iné. 

 Ďakujeme Vám

Pokyny a pravidlá súťaže
Formulár - ILEU CODANEC

Súťaz AIUTA od apríla 2020

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ UTV: UMENIE ŽIVOTA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

AIUTA (Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku) v spolupráci s WSTC (Svetový kongres cestovného ruchu pre seniorov) organizuje významnú medzinárodnú súťaž pre univerzity tretieho veku. Ponúkame päť kategórií súťaží: poézia, kresba / maľba, kreativita, spev, šport / fotografia Výhercovia hlavných cien budú pozvaní a ocenení na jednom z medzinárodných podujatí organizovaných organizáciou AIUTA v roku 2021. Viac informácií získate na sekretariáte AIUTA a adrese: https://www.aiu3a.org


Videopozvánka
Pokyny a pravidlá súťaže

Formulár na vyplnenie

 

EIT Food Consumer Engagement Labs do 20. mája 2020