Vzdelávanie

Vážení poslucháči Univerzity tretieho veku.

súlade s odporúčaniami ÚVZ a RÚVZ a so súhlasom Vedenia UK rektor UK rozhodol o pozastavení prezenčnej výučby na UTV do odvolania.

Od januára 2021 prebieha výučba dištančnou formou štúdia. Viac informácií o online štúdiu na Univerzite tretieho veku si môžete pozrieť na našej webovej stránke https://cdv.uniba.sk/utv/online-utv/ .

Veríme, že akonáhle to epidemiologická situácia dovolí, bude možné prezenčnú formu štúdia na UTV obnoviť. Všetky aktuálne informácie budú zverejnené na našej webovej stránke.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie