Vzdelávanie

Oznam o imatrikulácií

Slávnostná imatrikulácia prvákov UTV na akademický rok 2019/2020 sa bude konať dňa 10. 10. 2019 o 10:00 (nácvik o 08:30) v Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Informácia pre poslucháčov UTV

Informácie o štúdiu na akademický rok 2019/2020 budú študentom posielané poštou na konci augusta.
Poslucháči UTV dostanú rozvrh na rok 2019/20 ktorý je taktiež dostupný TU na našej webovej stránke.

Termíny zápisu do odborov

Zápis do odborov sa uskutoční v týždni od 02.09.2019 do 13.09.2019.

(dňa 02.09.2019 sa zápis do odborov začne o 8:00 hod. iné dni zápis podľa stránkových hodín)

Študenti iných Univerzít tretieho veku sa zapisujú od 04.09.2019. 

Študijné odbory UTV na akademický rok 2019/2020

Študijné odbory v Bratislave:

Prvý všeobecný ročník
Archeológia  II., III.
Astronómia  I. 
Človek a príroda  III.
Dejiny a pamiatky Bratislavy  I.,  II.,  III.
Dejiny Slovenska  I.
Dejiny všeobecné   II.
Dejiny výtvarného umenia  III.   (výučba na Odbojárov 10/a)
Dejiny výtvarného umenia  I.,  II. (výučba na Šoltésovej č. 4)
Empatická asertivita v súčasnom živote    I.,  II. (pre absolventov Psychológie)
Etnológia a kultúrna antropológia    II.,  III.
Európska únia I., III.
Filozofia   I., II.
Gerontológia  I.
Joga  I.,  II.
Kresťanské myslenie v dejinách a v súčasnosti  II.
Liečivé a aromatické rastliny  I.
Lieky a zdravie  I.,  II.,  III.
Muzeológia a kultúrne dedičstvo  II., III.
Múzické umenia v spoločnosti I. (VŠMU) / Nový odbor 
Počítače a informatizácia spoločnosti  I.,  II.,  III.
Právo  II.
Prírodné krásy Slovenska I. / Nový odbor
Psychológia  I.,  II.
Regenerácia psychofyzických síl seniorov  I.,  II.
Spoločenský tanec  III.
Svet opery II., III.
Svetové antické dedičstvo  III.
Svetové náboženstvá  I., II., III.
Topografia antického sveta  II.
Umelecké terapie I., III.
Veľké divy sveta  I., III.
Záhradníctvo II.  (Kvety) (aj noví študenti)

 

Študijné odbory v Martine: Všeobecná medicína
Viac informácií o štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine: https://www.jfmed.uniba.sk/studium/univerzita-tretieho-veku/ 
 

Študijné odbory v Nitre: Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva  

Krátkodobé vzdelávacie kurzy pre seniorov

Názov programuTermín
konania
Počet
vyuč.
hodín
Cena
SM Systém - Liečba a prevencia bolesti chrbta04.09.2019 - 06.11.20191050 €
Kurz ruského jazyka pre seniorovpodľa záujmu2499,5€

Spevom k radosti - spevácky zbor 

podľa záujmu1040€