Vzdelávanie

V dňoch 22. júla 2021 prebieha na UTV hromadné čerpanie dovolenky. 


Všetky vaše otázky a požiadavky budeme vybavovať telefonicky a emailom po návrate. Využite prosím túto formu komunikácie na email: utvcdv.uniba.sk .

Ďakujeme.

Referát UTV

 

Vážení seniori,
práve prebiehajú prípravy pre štúdium na Univerzite tretieho veku v akademickom roku 2021/2022. Prihlášky na štúdium UTV aktuálne neprijímame, v prípade prezenčnej formy vzdelávania uprednostníme záujemcov, prihlásených  v akademickom roku 2020/21.
Forma vzdelávania bude závisieť od epidemiologickej situácie na Slovensku, pripravujeme prezenčnú  aj online formu vzdelávania.
Viac informácií poskytneme začiatkom septembra 2021.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.