Vzdelávanie

Bratislava 8.11.2021: Štúdium na UTV online formou.

Od 8.11.2021 prerušujeme prezenčnú formu výučby (v učebniach) do odvolania. Vzdelávanie bude prebiehať online formou výučby, podľa aktuálnej Ročenky uverejnenej na našej webovej stránke https://cdv.uniba.sk/utv/vzdelavanie/rozvrhy-na-rok-202021/.

Režim výučby vyplýva zo „Semaforu výučby pre UK", ktorý schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, a Príkazu rektora UK č. 16/2021

Sprísňuje sa režim povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V interiéri platí povinnosť nosiť RESPIRÁTORY.

Prihlasovacie údaje (odkaz a heslo do online miestnosti) Vám poskytneme čoskoro na Vaše emailové adresy. Návod na obsluhu aplikácie nájdete na našej webovej stránke https://cdv.uniba.sk/utv/vzdelavanie/navody-pre-online-vyucbu/ .

Študijné odbory na akademický rok 2021/2022

ARCHEOLÓGIA I. - POZOR! Zmena v rozvrhu! Prednáška na 17.1.2022 je zrušená.
ASTRONÓMIA I.  
ČLOVEK A PRÍRODA I.
DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY I. 
DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY II. 
DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY III. - POZOR! Zmena v rozvrhu! Prednáška z 21.1. sa presúva na 20.1.2022.
DEJINY DIVADLA A ODEVU II.
DEJINY SLOVENSKA II.
DEJINY VŠEOBECNÉ III.
ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA I.  
EURÓPSKA ÚNIA II.
FILOZOFIA I.
LIEKY A ZDRAVIE I. - POZOR! Zmena v rozvrhu! Prednáška z 26.1. sa presúva na 31.1.2022.
LIEKY A ZDRAVIE  II.
MÚZICKÉ UMENIA V SPOLOČNOSTI II.
PRÁVO III.
PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. - POZOR! Zmena v rozvrhu!
PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA II. - POZOR! Zmena v rozvrhu!
PSYCHOLÓGIA I. - IBA ONLINE
PSYCHOLÓGIA II.- IBA ONLINE 
PSYCHOLÓGIA III.- IBA ONLINE 
REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV I. 
REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV II. 
SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ I. 
SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ II.
SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ III. 
TALIANSKO NA PRELOME MEDZI STREDOVEKOM A RENESANCIOU V DIELE TROCH VELIKÁNOV
UMELECKÉ TERAPIE PRE ŽIVOT I. 
ZÁHRADNÍCTVO III. Okrasné rastliny a záhrady 

Jazykové kurzy

 

Anglický jazykLektorPoznámky
Angličtina pre nepravých začiatočníkov
1. semester
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
Angličtina pre nepravých začiatočníkov
2. semester
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
Angličtina pre mierne pokročilých A2
1. semester 
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
Angličtina pre mierne pokročilých A2
2. semester 
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
Angličtina konverzačný kurz
1. semester 
Mgr. Marlen Čičváková
Angličtina konverzačný kurz
2. semester 
Mgr. Marlen Čičváková
Nemčina pre úplných začiatočníkov - NOVÉ
ONLINE
1. semester
PhDr. Mgr. Romana
Schunová, PhD. RS


Nemčina pre úplných začiatočníkov
ONLINE
2. semester
PhDr. Mgr. Romana
Schunová, PhD. RS
Prihláška nemčina