Vzdelávanie

Bratislava 8.9.2021: Štúdium na UTV v zimnom semestri v akademickom roku 2021/22.

Akademický rok 2021/22 bude prebiehať kombinovanou formou (v učebniach aj online), podľa dátumov uvedených v ročenke.

Zápis do voľných odborov a cudzích jazykov sa koná online formou cez formulár, ktorý je uverejnený na webovej stránke https://cdv.uniba.sk/utv/prihlaskaodbory/ alebo na sídle UTV CĎV RUK (Odbojárov 10/a, Bratislava, kancelária č. 13 v prístavbe).

Pre zápis do voľných študijných odborov a cudzích jazykov nie je potrebné mať dokončený prvý všeobecný ročník. Prvý všeobecný ročník je tento akademický rok pozastavený.

Veríme, že ste zaočkovaní a stretneme sa v učebniach (i keď v obmedzenom počte). Očkovaním ochránite nie len seba, ale aj kolegov v odboroch a svojich blízkych. 

Pri prezenčnej forme vzdelávania budeme dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia. (Od vstupu do budovy až po jej opustenie je potrebné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom, dodržiavať vzdialenosť 2m, dezinfikovať ruky pri vstupe,...)

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa režim výučby zmení z prezenčnej (učebne) na online formu (výučba z domu - počítač). Radi Vám pomôžeme a urobíme všetko pre to, aby ste mohli doštudovať odbor, v ktorom sa budete vzdelávať. Ak sa rozhodnete prerušiť štúdium, budeme Vaše rozhodnutie akceptovať.

Prosíme, berte na vedomie, že prechod na online výučbu nie je dôvodom na vrátenie poplatku za štúdium.

Pri prechode z monitoringu (zelená farba okresu) do stupňa ostražitosti (oranžová farba okresu) budeme postupovať podľa opatrení, rozhodnutí a odporúčaní vlády SR, ministerstiev, ÚVZ SR, či iných príslušných uznesení Krízového štábu UK.

Študijné odbory na akademický rok 2021/2022

ARCHEOLÓGIA I.
Archeológia III. - neotvára sa
ASTRONÓMIA I.         
ČLOVEK A PRÍRODA I.
DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY I. - tento odbor je naplnený  
DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY II. - tento odbor je naplnený
DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY III.
DEJINY DIVADLA A ODEVU II.
DEJINY SLOVENSKA II.
DEJINY VŠEOBECNÉ III.
Dejiny výtvarného umenia I. a II. - neotvára sa
Enviromentálne zdravie - neotvára sa
ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA I. 
ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA III. - POZOR! Zmena v rozvrhu! (Prednáška z 7.12. na 17.12.2021) 
Európska integrácia I. - neotvára sa
EURÓPSKA ÚNIA II.
FILOZOFIA I.
Filozofia II. - neotvára sa
Gerontológia I. - neotvára sa
Krestanské myslienie v dejinách a súčasnosti III. - neotvára sa
Liečivé a aromatické rastliny II.- Huby - neotvára sa
LIEKY A ZDRAVIE I.
LIEKY A ZDRAVIE  II.
Lieky a zdravie III. - neotvára sa
MARKETING A MÉDIÁ I. - neotvára sa
Muzeológia a kultúrne dedičstvo I. - neotvára sa
Muzeológia a kultúrne dedičstvo III. - neotvára sa
MÚZICKÉ UMENIA V SPOLOČNOSTI II.
Postavy a príbehy antickej mytológie I. - odbor zrušený zo zdravotných dôvodov lektorky
PRÁVO III.
PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. - tento odbor je naplnený
PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA II.
PSYCHOLÓGIA I. - IBA ONLINE - tento odbor je naplnený - POZOR! Zmena v rozvrhu!
PSYCHOLÓGIA II.- IBA ONLINE - tento odbor je naplnený - POZOR! Zmena v rozvrhu!
PSYCHOLÓGIA III.- IBA ONLINE - POZOR! Zmena v rozvrhu!
REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV I. 1. skupina
REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV I.  2 skupina
REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV II.
Spoločenský tanec I. - odbor zrušený na základe protipandemických opatrení
SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ I. - tento odbor je naplnený
SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ II. - tento odbor je naplnený
SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ III. - POZOR! Zmena v rozvrhu! (Exkurzia z 12.11 na 15.10.2021)
TALIANSKO NA PRELOME MEDZI STREDOVEKOM A RENESANCIOU V DIELE TROCH VELIKÁNOV nový odbor
UMELECKÉ TERAPIE PRE ŽIVOT I.
UMELECKÉ TERAPIE PRE ŽIVOT II.
Veľké divy sveta II. a III. - odbor zrušený zo zdravotných dôvodov lektorky
ZÁHRADNÍCTVO III. Okrasné rastliny a záhrady - tento odbor je naplnený

Jazykové kurzy

 

Anglický jazykLektorPoznámky
Angličtina pre nepravých začiatočníkov
1. semester
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
Angličtina pre nepravých začiatočníkov
2. semester
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
Angličtina pre mierne pokročilých A2
1. semester 
PhDr. Silvia Blašková, PhD.POZOR!
Dňa 7.10.2021
hodina odpadá!
Angličtina pre mierne pokročilých A2
2. semester 
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
Angličtina pre stredne pokročilých B1
1. semester
Mgr. Marlen Čičvákováneotvára sa
Angličtina pre stredne pokročilých B1
2. semester
Mgr. Marlen Čičvákováneotvára sa
Angličtina pre stredne pokročilých B1
1. semester - ONLINE
Mgr. Lucia Tovarňanskáneotvára sa
Angličtina pre stredne pokročilých B1
2. semester - ONLINE
Mgr. Lucia Tovarňanskáneotvára sa
Angličtina pre viac pokročilých B1+
1. semester
Mgr. Zuzana Tenglerováneotvára sa
Angličtina pre viac pokročilých B1+
2. semester
Mgr. Zuzana Tenglerováneotvára sa
Angličtina konverzačný kurz
1. semester 
Mgr. Marlen Čičváková
Angličtina konverzačný kurz
2. semester 
Mgr. Marlen Čičváková
Nemčina pre úplných začiatočníkov - NOVÉ
ONLINE
1. semester
PhDr. Mgr. Romana
Schunová, PhD. RS
Prihláška nemčina
prednáška z 15.10. sa presúva na 22.20.2021
Nemčina pre úplných začiatočníkov
ONLINE
2. semester
PhDr. Mgr. Romana
Schunová, PhD. RS