Vzdelávanie

Krátkodobé vzdelávacie kurzy pre seniorov

Názov programuTermín
konania
Počet
vyuč.
hodín
Cena
SM Systém - Liečba a prevencia bolesti chrbta08.01.2020 - 25.03.20201155 €
Sociálne siete a internet29.01.2020 - 19.02.2020832€
Spevom k radosti - spevácky zbor
04.03.2020 - 13.05.20201040€


Študijné odbory UTV na akademický rok 2019/2020

Študijné odbory v Bratislave:

Prvý všeobecný ročník
Archeológia  II., III.
Astronómia  I. 
Človek a príroda  III.
Dejiny a pamiatky Bratislavy  I.,  II.,  III.
Dejiny Slovenska  I.
Dejiny všeobecné   II.
Dejiny výtvarného umenia  III.   (výučba na Odbojárov 10/a)
Dejiny výtvarného umenia  I.,  II. (výučba na Šoltésovej č. 4)
Empatická asertivita v súčasnom živote    I.,  II. (pre absolventov Psychológie)
Etnológia a kultúrna antropológia    II.,  III.
Európska únia I., III.
Filozofia   I., II.
Gerontológia  I.
Joga  I.,  II.
Kresťanské myslenie v dejinách a v súčasnosti  II.
Liečivé a aromatické rastliny  I.
Lieky a zdravie  I.,  II.,  III.
Muzeológia a kultúrne dedičstvo  II., III.
Múzické umenia v spoločnosti I. (VŠMU) / Nový odbor 
Počítače a informatizácia spoločnosti  I.,  II.,  III.
Právo  II.
Prírodné krásy Slovenska I. / Nový odbor
Psychológia  I.,  II.
Regenerácia psychofyzických síl seniorov  I.,  II.
Spoločenský tanec  III.
Svet opery II., III.
Svetové antické dedičstvo  III.
Svetové náboženstvá  I., II., III.
Topografia antického sveta  II.
Umelecké terapie I., III.
Veľké divy sveta  I., III.
Záhradníctvo II.  (Kvety) (aj noví študenti)

 

Študijné odbory v Martine: Všeobecná medicína
Viac informácií o štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine: https://www.jfmed.uniba.sk/studium/univerzita-tretieho-veku/ 
 

Študijné odbory v Nitre: Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva