Vzdelávanie

Krátkodobé vzdelávacie kurzy pre seniorov

Názov programuTermín
konania
Počet
vyuč.
hodín
Cena
Digitálna fotografia - Úprava fotografií v PC20.02.20198 32 €
SM Systém - Liečba a prevencia bolesti chrbta07.02.2019 -
25.04.2019
1040 €
Kurz ruského jazyka pre seniorov04.03.2019 - 
27.05.2019
2499,5€

Spevom k radosti - spevácky zbor 

20.02.2019 -
24.04.2019
1040€


Študijné odbory UTV na akademický rok 2018/2019

Bratislava:

Prvý všeobecný ročník
Archeológia  I., II.
Astronómia  II.
Človek a príroda   II.
Dejiny a pamiatky Bratislavy  I.,  II.,  III.
Dejiny divadla a odevu  II. 
Kresťanské myslenie v dejinách a súčasnosti I.
Dejiny Slovenska  III.
Dejiny všeobecné  I.
Dejiny výtvarného umenia   II. (výučba na Odbojárov 10/a)
Dejiny výtvarného umenia  I.,  II.  (výučba na Šoltésovej č. 4)
Empatická asertivita v súčasnom živote    I.,  II. (pre absolventov Psychológie)
Etnológia a kultúrna antropológia    I.,  II.
Európska únia  II.
Filozofia   I., II., III.
Gerontológia  II.
História a kultúra Rakúska  I.
Joga  I.,  II.
Liečivé a aromatické rastliny  II.
Lieky a zdravie  I.   II.,   III.
Muzeológia a kultúrne dedičstvo   I., II.
Počítače a informatizácia spoločnosti  I.,  II.,  III.
Právo  I. 
Psychológia  I.,  II.
Regenerácia psychofyzických síl seniorov  I.,  II.
7x7 divov Slovenska  II.
Slovenčina v minulosti a súčasnosti I.
Spoločenský tanec  II.
Svet opery  I., II.
Svetové náboženstvá  I., II.
Svetové antické dedičstvo II. (pre absolventov Topografie a Dedičstva ant. sveta)
Topografia antického sveta I.
Umelecké terapie pre život  II.
UNESCO  III.
Veľké divy sveta  II.,  III.
Záhradníctvo I. (Ovocinárstvo a zeleninárstvo)

Študijné odbory na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine:
Všeobecná medicína I., II., III.
Starostlivosť o seniorov I.

Študijné odbory na Kňažskom seminári a Teologickom inštitúte v Nitre:
Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva

Študijné odbory v Námestove:
Psychológia
Človek a zdravie