Cenník štúdia na UTV

Online štúdium
Dôchodcovia40 EUR
Zamestnaní40 EUR
Štúdium v prvom všeobecnom ročníku
Dôchodcovia70 EUR
Zamestnaní75 EUR
Štúdium v odboroch
Dôchodcovia70 EUR
Zamestnaní75 EUR
Zdravotné cvičenia
64 hodín88 EUR
Cvičenia Jogy
25 hodín35,75 EUR
Rekondično-ozdravovací pobyt pre seniorov
Modra-Harmónia145 EUR
Poplatky
Vystavenie Osvedčenia o absolvovaní štúdia na UTV4 EUR