Klub absolventov UTV pri JLF UK

Plán prednášok


Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v MartineVeľká prednášková miestnosť JLF UK, Malá Hora 5,  MartinVedúci učitelia:  Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.Koordinátor: Mgr. Katarína Nezdobová

DátumPrednáškaPrednáša
25.09.2018
09.30 hod.
Depresívne stavy

Doc. MUDr.Igor Ondrejka, PhD.

04.12.2018
09.30 hod.

Vplyv premeny energie na zdravie

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.

05.03.2019
09.30 hod.
Aktuality v infektológií. Zdravotné riziká cestovateľov v tropických a subtropických krajinách

Prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

07.05.2019
09.30 hod.
Drogy a drogové závislosti

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.