Klub absolventov UTV pri JLF UK

Plán prednášok


Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v MartineVeľká prednášková miestnosť JLF UK, Malá Hora 5,  MartinVedúci učitelia:  Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.Koordinátor: Mgr. Katarína Nezdobová

DátumPrednáškaPrednáša
26.09.2017
09.30 hod.
Poruchy spánku

Doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

05.12.2017
09.30 hod.

Ako predchádzať krízovým situáciám doma
a na ulici
Podvody na senioroch

Mgr. Igor Húska

06.03.2018
09.30 hod.
Aktuálne problémy v hematológii

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

15.05.2018
09.30 hod.
Základy dedičnosti. Genetika dneška

Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.