Klub absolventov UTV pri JLF UK

Plán prednášok

Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine - Veľká prednášková miestnosť JLF UK, Malá Hora č.5 o 9,30 hod

Vedúci učitelia:prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.                                               
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

DátumPrednáškaPrednášajúci
22.09.2020Pokroky v liečbe inkontinencieprof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
01.09.2020Patologická anomáliaprof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
02.03.2021Aktuality o COVID-19prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
04.05.2021Návšteva Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika pri Gymnáziu V.P.Tótha v MartinePaedDr. Ivan Šabo