Klub UTV

Plán akcií 2017/2018

Výbor Klubu UTV
Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a vo dvore

29. September 2017

Finančná gramotnosť - workshop

30. September 2017

Pochod seniorov. Zahájenie akademického roka.
Stretnutie pred budovou UK, Šafárikovo námestie

11. Október 2017

Malokarpatská vínna cesta

November 2017

Exkurzia: Komárno

December 2017

Predvianočné stretnutie
Exkurzia: Viedeň, staré mesto

Január 2018

Výročná členská schôdza

Február 2018

Spoločenský večer

Marec 2018

Návšteva divadelného predstavenia

Apríl 2018

Exkurzia: Hrady Slovenska

Máj 2018

Exkurzia : DAB Nitra, Arborétum Mlyňany

Jún 2018

Pochod seniorov. Ukončenie akademického roka

Presné termíny, hodiny jednotlivých stretnutí budú uvedené na informačnej tabuli v budove Centra ďalšieho vzdelávania UK, na ul. Odbojárov 10/a vo dvore Farmaceutickej fakulty UK, alebo  na webovej stránke Klubu UTV UK.

Pri organizovaných podujatiach, v prípade veľkého počtu záujemcov, uprednostňujeme členov klubu.

Webová stránka Klubu UTV UK: www.klubutv.sk