Klub UTV

Plán akcií 2018/2019

Výbor Klubu UTV
Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a vo dvore

September 2018

Pochod seniorov. Zahájenie akademického roka.
Stretnutie pred budovou UK, Šafárikovo námestie
dňa 29. septembra o 10.00 hod.

Október 2018

Exkurzia: Valtice

November 2018

Exkurzia: Kremnica

December 2018

Predvianočné stretnutie

Beseda s osobnosťou

Január 2019

Výročná členská schôdza 25. januára 2019

Február 2019

Spoločenský večer

Marec 2019

Návšteva divadelného predstavenia

Apríl 2019

Exkurzia: Trenčín

Máj 2019

Exkurzia: Bojnice

Jún 2019

Pochod seniorov. Ukončenie akademického roka

Presné termíny, hodiny jednotlivých stretnutí budú uvedené na informačnej tabuli v budove Centra ďalšieho vzdelávania UK, na ul. Odbojárov 10/a vo dvore Farmaceutickej fakulty UK, alebo  na webovej stránke Klubu UTV UK.

Pri organizovaných podujatiach, v prípade veľkého počtu záujemcov, uprednostňujeme členov klubu.

Webová stránka Klubu UTV UK: www.klubutv.sk

Telefónne číslo klubu je: 0918 775 499