Klub UTV

Plán akcií 2020/2021

Výbor Klubu UTV

Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a vo dvore 

September 2020Pochod seniorov.
Zahájenie akademického roka
Október
2020 
Exkurzia: Modra L. Štúr
Vínna cesta
November
2020
Návšteva divadelného predstavenia
December
2020
Predvianočné stretnutie
Vianočný koncert SF
Január
2020
Výročná členská schôdza
Február
2020
Návšteva divadelného predstavenia
Marec
2020
Spoločenský večer
Apríl
2020
Exkurzia: B. Štiavnica
Máj
2020
Exkurzia: Luhačovice
Jún
2020
Pochod seniorov.
Ukončenie akademického roka.

Presné termíny jednotlivých stretnutí budú uvedené na informačnej tabuli na prízemí v budove Centra ďalšieho vzdelávania UK, na ul. Odbojárov 10/a,  vo dvore Farmaceutickej fakulty UK, a na web. stránke Klubu UTV UK.

Pri organizovaných podujatiach, v prípade veľkého počtu záujemcov, uprednostňujeme členov klubu.

Webová stránka Klubu UTV UK: www.klubutv.sk

Telefónne číslo klubu je : 0918775499