Sociálne siete a Internet

Kurz je ZRUŠENÝ z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie.

Termín konaniakaždý piatok 
od 11.09.2020 do 25.09.2020
(10:00 - 12:15 hod.)
Rozsah
kurzu
9 vyučovacích hodín 
(3 stretnutia po 3 hodiny)
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04  Bratislava
Cieľová skupinaštudenti UTV
Obsahová náplň
 1. Základné pojmy na internete
  • typy pripojenia (WiFi, mobilné dáta, sieť,...)
  • typy prehliadačov (Firefox, Chrome, Explorer,...)
  • typy vyhľadávačov (zoznam, google,...)
 2. Vyhľadávanie na internete
  • správne zadávanie kľúčových slov
  • stiahnutie a uloženie dát (obrázkov, dokumentov, ...)
 3. Využívanie internetu (eshop, internetbanking,...)
 4. Pomôcky pre zjednodušenie práce na internete
  • záložky, história
 5. Sociálne siete a základné pojmy
  • facebook
  • instagram
  • skype
  • twitter
 6. Používanie facebooku
  • vytvorenie účtu
  • vyhľadanie priateľov
  • vkladanie obrázkov
  • zdieľanie informácii
 7. Ako sa bezpečne správať na sociálnych sieťach
  • overovanie zdrojov
  • hoax - šírenie poplašnej správy
  • čo zverejňovať
 8. Základné bezpečnosti pri práci s internetom
 
Cena
kurzu
32 € 
(Platba je možná v prevodom na účet alebo v pokladni CĎV UK.)
Prihlasovanie
telefonicky
alebo
mailom
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
tel.: 02 50 11 77 00
mail: nadezda.hrapkova@cdv.uniba.sk