Spevom k radosti - spevácky zbor

Termín konania04.03.2020 - 13.05.2020
Rozsah
kurzu
10 vyučovacích hodín
každú stredu v čase od 11:00 do 12:00 
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
miestnosť č. 17
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuAktivizácia seniora a jeho mobilizácia s cieľom zvýšiť jeho sebestačnosť, nezávislosť, aby zostal telesne, duševne aj spoločensky aktívny a usiloval sa o zmysluplné trávenie voľného času. Sebarealizácia a tvorba nových hodnôt. Pochopenie seba a svojich možností vo vzťahu k iným seniorom. Posilnenie návykov na pravidelnosť. Vytvorenie priestoru pre komunikáciu, sebapoznávanie a učenie. 
Cieľová skupinaseniori 
Obsahová náplň
Nácvik piesní rôznych žánrov:
  • ľudové piesne,
  • pop,
  • stredný prúd,
  • country,
  • swing,
  • atď.
Cena40€
Prihlasovanie
útvar UTV - osobne, telefonicky alebo mailom