NÁMESTOVO

Prvý všeobecný ročník UTV Námestovo

 

Garant: Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave

Základná škola Komenského, Námestovo

Vedúci ročníka: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., Mgr. Anna Dravecká

 

Dátum

Téma

Lektor

01.10.2019

 14:30 hod.

Otvorenie nového akademického roku

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Mgr Dana Havranová

01.10.2019

 14:45 hod.

Význam celoživotného vzdelávania vo vyššom veku, pedagogicko-psychologické aspekty. Štúdium na Univerzitách tretieho veku – podpora kvality života

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Mgr. Dana Havranová

15.10.2019

 10:30 hod.

Psychológia cestovania

doc. Dr. Peter Caban, PhD.

15.10.2019

 13:00 hod.

Izrael – Svätá zem

doc. Dr. Peter Caban, PhD.

12.11.2019

10:30 hod.

Stravovanie vo vyššom veku, správna výživa, návyky??

MUDr. Lýdia Habáňová

12.11.2019

13:00 hod.

Alzheimer – prejavy, podporná liečba, 

MUDr. Lýdia Habáňová

10.12.2019 10:30 hod.

Základy PC. Využitie PC v živote seniora I.

Mgr. Jozef Škarba

10.12.2019  

13:00 hod.

Základy PC. Využitie PC v živote seniora II.

Mgr. Jozef Škarba

21.01.2020

10:30 hod.

Základy psychológie, rodina a jej miesto v živote človeka,  poruchy správania

PhDr. Oľga Filková

 

21.01.2020

13:00 hod.

Záhradníctvo

Ing. Daniel Šimala

18.02.2020

 10:30 hod.

Aktívna jeseň života I.

PhDr. Zuzana Kršková

18.02.2020

 13.00 hod.

Aktívna jeseň života II.

PhDr. Zuzana Kršková

17.03.2020

 10:30 hod.

Prístup k informáciám – základné právo občana. Problematika ľudských práv

JUDr. Dávid Tarčák

17.3.2020

 13:00 hod.

Základné ľudské práva a slobody

JUDr. Dávid Tarčák

21.04.2020     10.00 hod.

Estetika životného prostredia. Životné prostredie – ochrana a tvorba

RNDr. Dušan Karaska

21.04.2020    13.00 hod.

Rozprava a záver

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

 

 

Fotogaléria