Rekondično - ozdravovací pobyt pre seniorov

Rekondično - ozdravovací pobyt pre seniorov

Študijné stredisko CĎV UK MODRA – HARMÓNIA.

Termín: 17.7. – 21.7.2017

Cena celkom: 145,00 EUR

Program:

 1. Nordic walking – tória, ukážky tréning
 2. Aquafitness teória a prax - aquafitness pre seniorov
 3. Liečivé rastliny a ich význam, pestovanie bylín
 4. Výlet na kaštieľ Budmerice
 5. Joga, cvičenia, zdravý životný štýl
 6. Opekanie, turistika, plávanie
 7. Exkurzia

PRIHLÁŠKY NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ UTV, OSOBNE ALEBO NA ADRESE: Nadezda.Hrapkovarec.uniba.sk

Úhrady o platbách je potrebné odovzdať ku prihláške priebežne

Uzávierka prihlášok : 30. júna 2017

Pobyt je potrebné uhradiť:

 • poštovou poukážkou najneskôr do 30. 6. 2017,  v cene 145,00 EUR
  (poštovú poukážku dostanete na študijnom oddelení UTV (tel. 50117 721, 722),
 • alebo platba priamo do banky na účet CĎV UK - IBAN:
  SK04 8180 0000 0070 0008 4840
  konštantný symbol: 0308
  špecifický symbol: 133

Cena zahŕňa:

 • Plnú penziu (pobyt začína v pondelok obedom a končí v piatok obedom)
 • Nocľah na 4 noci (dvoj, trojposteľové izby s príslušenstvom)
 • Program počas celého pobytu (v prílohe)
 • Výlet autobusom bez vstupov. Tie sa budú riešiť na mieste podľa dohody s účastníkmi a podľa výberu lokality výletu.
 • Bazén na 2 návštevy (podľa programu)

Potrebné priniesť si športovú obuv na vychádzky a nordic walking (paličky na tréning budú k dispozícii), karimatku ( niekoľko máme k dispozícii), plavky na aqua fitness.

Zariadenie v Harmónii ponúka možnosti: tenis, stolný tenis.