Študijné materiály

Skriptá pre 1. všeobecný ročník

Kliknutím na odkaz stiahnete skriptá vo formáte .pdf/.ppt:

 

 

Sylaby pre 1. všeobecný ročník, letný semester

ROZPRAVA 1. všeobecný ročník UTV- Letný semester 2018/2019

1. Estetika a umenie v našom živote (PhDr. Zuzana Slušná, PhD.) Ako vidíte chápanie estetiky a umenia a ich prezentácií v súčasnosti

2. Prírodné liečivá a ich postavenie v oblasti zdravia (prof. Ing. Milan Nagy, CSc.). Aký je Váš názor na užívanie liekov a využívanie liečivých rastlín v živote človeka?

3. Prečo sa v opere spieva? (PhDr. Tomáš Surý ArtD.)

4. Základné hodnoty a princípy práva v demokratickom štáte (JUDr. Marián Giba, PhD.) Ktoré myšlienky Vás najviac oslovili?

5. Najstarší Slovania na našom území (Mgr. Tomáš König, PhD.)

6. Význam súčasnej biológie pre medicínu (doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.)

7. Vzťah medzi generáciami a náboženstvom (Mgr. Branislav Kováč) Čo Vás na prednáške najviac oslovilo a zaujalo?

 

Pomocné otázky:

1. Čo Vám dala táto prednáška, ktorá informácia Vás najviac oslovila, ovplyvnila

2. Čo ste si ľahko zapamätali

3. Čo ste si nevedeli zapamätať, čo Vám robilo problémy

4. Rozšírila daná prednáška Vaše vedomosti týkajúce sa témy?

 

Sylaby pre 1. všeobecný ročník, zimný semester

ROZPRAVA  1. všeobecný ročník UTV – zimný semester – 2018/2019

 

1. Štúdium na UTV (Dr. Hrapková), realizácia myšlienky UTV v praxi, príprava na starnutie  (podľa Hegyiho a Baláža) - Vaše životné skúsenosti, Váš názor.

2. Pohybový režim a šport (doc. Labudová):

Primerané pohybové aktivity a ich význam. Ako ich využívate v praxi?

3. Životné prostredie a veda (prof. Fedor):

Životné prostredie v minulosti a dnes. Čo nás najviac prekvapuje?

4. Architektonická tvorba (doc. Hrašková):

Podmienky vzniku a zakladania stavieb. Váš pohľad na situáciu  

5. Poľnohospodárstvo (prof. Masarovičová) Význam vlastnej produkcie ovocia a zeleniny, Váš názor na problematiku.

6. Postavenie a podoby filozofie v súčasnosti (doc. Erika Lalíková):

 

Pomocné otázky:

1. Čo Vám dala táto prednáška, ktorá informácia Vás najviac oslovila, ovplyvnila

2. Čo ste si ľahko zapamätali

3. Čo ste si nevedeli zapamätať, čo Vám robilo problémy

4. Rozšírila daná prednáška Vaše vedomosti týkajúce sa témy?