Informácie pre študujúcich

1. všeobecný ročník

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 BOLI ŠTUDENTOM POSIELANÉ POŠTOU NA KONCI AUGUSTA. POSLUCHÁČI UTV DOSTALI ROZVRH NA ROK 2019/20 KTORÝ JE TAKTIEŽ DOSTUPNÝ TU NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE.
 

1. a 2. odborný ročník

Informácia pre poslucháčov odboru Múzické umenia v spoločnosti l.: 
Prednášky sa budú konať v Malej koncertnej sále Hudobnej a tanečnej fakulty do ktorej je možnosť aj bezbariérového prístupu a to zo Svoradovej ulice (cez budovu Filmovej a televíznej fakulty, Svoradova 2). V prepojení medzi Filmovou a Hudobnou fakultou je nainštalovaný tzv. „schodolez“ (elektrická plošina), v prípade potreby využitia schodolezu je možné zabezpečiť v čase prednášok obsluhu.

3. odborný ročník