Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Mikuláš a Vianoce na Slovensku (2019)

Mikuláš a Vianoce na Slovensku (2018)

Komunikačný kolotoč (2018)

Mikuláš a Vianoce na Slovensku (2017)

Školenie pedagógov slovenského jazyka z Maďarska (2017)

Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca (2017)

Metodické kurzy zamerané na IKT a bádateľsky orientované vyučovanie (2017)

Cestujeme po hradoch a zámkoch (2016)

Reportáž - Michal Ďurovka, časopis Rovina

Mikuláš a Vianoce na Slovensku (2016)

Letná škola mladých informatikov (2016)

Letná škola mladých vedcov (2016)

Doškoľovanie slovenských pedagógov z Maďarska (2016)

Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca (2015)

Vianoce v Bratislave (2014)

Letná škola filmového líčenia (2014)

Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca (2013)