Kontakty

Mgr. Ľudmila Ábelová
manažérka vzdelávania pre krajanov
tel.: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 911 730 039
e-mail: abelovacdv.uniba.sk