Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave okrem cieľových skupín uvedených na našich jednotlivých stránkach sa zaoberá aj vzdelávaním našich krajanov Slovákov žijúcich v zahraničí. Ich vzdelávanie je pod odbornou garanciou  našej inštitúcie a realizované pod finančnou záštitou MŠ VVaŠ SR. Obsah jednotlivých vzdelávacích podujatí  pripravujeme na základe predchádzajúcich požiadaviek našich krajanov, ale tiež  sa im snažíme pripraviť pestrú ponuku v náväznosti  na inovatívne vzdelávanie v školstve SR.  Počas celého kalendárneho roka sa striedajú záujemcovia na:

  • Metodicko- vzdelávacích podujatiach,  ktoré  sú  určené  učiteľom  MŠ, ZŠ a SŠ škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
  • Záujmovo- vzdelávacích letných podujatia pre študentov  stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí ( vek 15-18 rokov)
  • Záujmovo - vzdelávacom podujatí pre folkloristov – tanečníkov a vedúcich  slovenských folklórnych  súborov  v zahraničí
  • Záujmovom  podujatí na spoznanie predvianočnej atmosféry na Slovensku  pre deti 11-15 rokov

Všetky tieto aktivity majú niekoľko konkrétnych cieľov závislých od obsahu podujatí, ale jedným spoločným je napomáhať  udržiavať  slovenský jazyk  a slovenskú kultúru Slovákov v krajinách v ktorých žijú , pretože našich krajanov považujeme za integrálnu súčasť našej krajiny.

Prihlásiť sa na jednotlivé vzdelávacie aktivity budete môcť  cez web stránku MŠ VVaŠ SR: www.eduabroad.sk – Kalendár udalostí