Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Vzdelávanie

 

Názov programuTermín konaniaPočet
vyuč. hodín / dní

MOBILNÁ UČEBŇA SLOVENSKÉHO JAZYKA 2023 

18.06.2023  22.06.2023 20 VH / 5 dní
Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2023:  
Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
10.08.2023  28.07.2023

75 VH / 15 dní
Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2023:  
Kurz slovenského jazyka a  kultúry pre krajanov - maturantov
10.07.2023  28.07.2023

75 VH / 15 dní