Vzdelávanie

 

Názov programuTermín konaniaPočet
vyuč. hodín / dní
Ako využiť bádateľsky orientované vyučovanie v škole v SR26.03–31.03.20175 dní
IKT - práca so softvérom interaktívnej tabule, tvorba blogu a tvorba webovej stránky26.03–31.03.20175 dní
Individuálny metodicko-vzdelávací program pre krajanov, učiteľov prírodovedných predmetov16.04.-05.12.20175 dní
Metodický kurz - výjazdový - Rumunskopodľa dohody3 dni
Metodický kurz - výjazdový - Srbsko19.05.-21.05.20173 dni
Metodický kurz - výjazdový - Ukrajina02.06.-04.06.20173 dni
Mobilná učebňa slovenského jazyka18.06.-23.06.20175 dní
Letná škola - komunikačný kolotoč - zahrajme sa so slovenčinou24.06.-02.07.20177 dní
Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2017:  Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov02.07.-21.07.201719 dní
Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2017:  Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov - maturantov02.07.-21.07.201719 dní
Letná škola slovenských reálií - Nitriansky región09.07.-14.07.20175 dní
Letná škola choreografie ľudového tanca27.07-06.08.201710 dní
Tvorivosť a tvorivá edukačná klíma: Tvorivá dramatika v edukačnom procese; Formovanie umeleckého prednesu; Didaktické hry22.10.-27.10.20175 dní
Metodický kurz - výjazdový - Írskooktóber 20173 dni
Metodický kurz - výjazdový - Maďarskopodľa dohody - november3 dni
Mikuláš a Vianoce na Slovensku01.12.-04.12.20164 dni