Komunikačný kolotoč - zahrajme sa so slovenčinou


Termín konania11.08. - 18.08.2018
Uzávierka prihlášok10.06.2018
Miesto konaniaModra, s ubytovaním na Strednej vinársko-ovocinárskej škole.
Cieľ podujatiaRozvíjanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku a literatúre, zdokonaliť sa v SJ zábavnou formou prostredníctvom využitia rôznych vyučovacích metód.
Cieľová skupina

Študenti – krajania  SŠ (vek 14-18 rokov)

Obsahová náplň 
 • Práca so slovenčinou - slovná zásoba
 • Analýza textov
 • Interpretácia literárnych textov
 • Tvorivé úlohy
 
Štruktúra výučby
 • 30 vyučovacích hodín - odborné vyučovanie rôznych  metód (tvorba, realizácia, prezentácia a hodnotenie)
 • 30 vyučovacích hodín - doplňujúce aktivity (športové hry, náučné exkurzie, prednášky súťaže a zábava)
Počet štipendijných miest50,  pre študentov - krajanov zo stredných škôl ( vek 14 - 18 rokov) s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, aj za účasti krajanov zo západnej Európy a zámoria.
Podmienky prijatia 
 • Odporúčanie riaditeľa príslušnej školy, alebo príslušného krajanského spolku  zaslané na CĎV UK do  uzávierky prihlášok.
 • Zaslanie prihlášky. 
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom na vzdelávacom podujatí najmenej 10 dní pred začatím vzdelávacieho podujatia.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na eduabroad.sk