Komunikačný kolotoč - zahrajme sa so slovenčinou

Termín konania10. - 17.08.2019
Uzávierka prihlášok16.06.2019
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre-Harmónii
Cieľ podujatiaRozvíjať komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a literatúre, zdokonaliť sa     v slovenskom jazyku zábavnou formou prostredníctvom rôznych metód a foriem práce, obohatiť si svoju slovnú zásobu prostredníctvom rôznych úloh a dramatizácie a sprostredkovať poznatky a vedomosti o Slovensku, jeho kultúre  a dedičstve.
Cieľová skupinaŠtudenti – krajania  SŠ (vek 14 - 18 rokov)
Obsahová náplň 
 • aplikácia poznatkov prostredníctvom pracovných listov a rôznych metód,
 • práca so slovenčinou - analýza textov,
 • tvorivé úlohy pri práci so slovenčinou,
 • dramatizácia rozprávok a povestí,
 • osobnosti, historické a kultúrne pamiatky Slovenska.

 

Štruktúra výučby

 

 • 30 vyučovacích hodín - odborné vyučovanie rôznych  metód (tvorba, realizácia, prezentácia a hodnotenie),
 • 30 vyučovacích hodín - doplňujúce aktivity (športové hry, náučné exkurzie, prednášky súťaže a zábava).

 

Počet štipendijných miest45 študentov – krajanov zo  stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
Podmienky prijatia

 

 • Zaslanie prihlášky.
 • Odporúčanie  príslušného krajanského spolku  zaslané na CĎV UK do  uzávierky prihlášok.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom na vzdelávacom podujatí najmenej 10 dní pred začatím vzdelávacieho podujatia.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto podujatia bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.

 

Doklad o ukončeníCertifikát o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na www.slovak.minedu.sk