Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca


Termín konania21.06. - 01.07.2018
Uzávierka prihlášok20.05.2018
Miesto konaniaVýchodná s miestom ubytovania - Liptovský Mikuláš
Cieľ podujatiaNaučiť sa choreografie slovenského ľudového tanca z regiónu Liptova. Spoznať slovenské reálie a kultúru v prirodzenom slovenskom jazykovom prostredí a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.
Cieľová skupina

Krajania žijúci kdekoľvek v zahraničí, ktorí sú tanečníci, vedúci a choreografi slovenských folklórnych súborov a chcú poznať prvky a techniky tancov z Liptova.

Veková kategória: od 18 rokov - neobmedzený vek

Obsahová náplň 
 • Nácvik tanečných motívov, motivických väzieb a komplexného tvaru mužských, ženských a párových tancov z Liptovského regiónu.
 • Výučba jednotlivých prvkov ľudových tancov  a piesní z Horného a Dolného Liptova, pod odbornou garanciou Doc. Janka Blahu, pedagóga VŠMU v BA.
 • Oboznámenie sa s týmto regiónov, jeho kultúrou, históriou a súčasnosťou.
 • Účasť a vystúpenie na Folklórnom festivale vo Východnej.
 
Štruktúra výučby 
 • 32 vyučovacích hodín - výučba nácviku choreografie tancov daného regiónu, krátke  prednášky k jednotlivým druhom tancov.
 • 8 vyučovacie hodiny - odborné prednášky  o slovenskom folklóre a  reáliách,
 • 30 doplňujúce aktivity, ako návštevy kultúrnych pamiatok, múzeí 
 • stretnutia so zaujímavými osobnosťami slovenského folklóru daného regiónu (hudobníci,  tanečníci, speváci a pod.)
 
Počet štipendijných miest35 - určených pre záujemcov z radu vedúcich a členov krajanských súborov v rámci celého sveta s ohľadom na využitie nadobudnutých zručností pri tvorbe programov krajanských folklórnych súborov.
Podmienky prijatia
 • Motivačný list (na e-mailovú adresu: abelovacdv.uniba.sk (aký FS vediete, príp. v akom tancujete, práca s detským FS ktorým, pôsobenie vo FS – ako dlho, ako využije v budúcnosti získané vedomosti a zručnosti v oblasti slovenského folklóru vo Vašej krajine. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.
 • Záujemca o kurz je choreografom, členom folklórneho súboru (FS), príp. vedie FS pre dospelých alebo pre deti (uviesť názov FS a dobu pôsobenia).
 • Odporúčanie príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že má dostatočné skúsenosti v pôsobení vo folklórnom súbore a svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na  www.eduabroad.sk