Letná škola slovenských reálií a anglického jazyka


Termín konania21. - 26.07.2019
Uzávierka prihlášok22.06.2019
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra - Harmónia
Cieľ aktivityZoznámiť sa so životom a pôsobením  vybraných osobností slovenskej histórie a kultúry v  prirodzenom jazykovom prostredí v slovenskom jazyku. Spoznať historické pamiatky a súčasné reálie Dolného Považia. Rozšíriť slovnú zásobu pri komunikácii o historických faktoch a osobnostiach  spojených s týmto regiónom v anglickom jazyku. Zlepšiť prezentačné zručnosti v slovenskom a anglickom jazyku.
Cieľová skupina

Študenti  vo vekovej  kategórii  od 15 do 18 rokov.

Program podujatia 
 • Praktické využitie obidvoch jazykov pri výklade, workshopoch, konverzácii a prezentácii na odbornú tému v oboch jazykoch.
 • Fakty a osobnosti histórie a kultúry v dolno-považskom regióne  – výučba v SJ (3 VH) a  konverzácia v AJ (3 VH) denne v malých skupinách.
Štruktúra výučby 
 • 12 vyučovacích hodín  AJ.  Aktivity a cvičenia budú prispôsobené jazykovej úrovni v danej skupine. Obsahovo budú zamerané na reálie dolno-považského regiónu.
 • 12 vyučovacích hodín reálií dolno-považského regiónu v SJ.
 • 6 vyučovacích hodín SJ počas celodennej exkurzie do Hlohovca,Vrbového, Piešťan a Trnavy.
Počet štipendijných miest pre krajanov

 35

 • Určené pre krajiny Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, USA a Nemecko.
 
Podmienky prijatia pre krajanov
 • zaslanie prihlášky 
 • odporúčanie riaditeľa školy, alebo príslušného krajanského spolku
 • potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom
 • nominovaný/á/ bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z  kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry  medzi našimi krajanmi v krajinách v ktorých žijú
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu účastníkov, pokiaľ niektorá z krajín do stanovenej uzávierky nenahlási svojich uchádzačov
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurz pre krajanovIba elektronickou formou na www.slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati
Podmienky pre  samoplatcov

 

Vyplnenie Prihlášky pre samoplatcov. Uhradenie účastníckeho poplatku.

 

Cena pre samoplatcu: 250 €

Cena pre deti zamestnancov UK: 140 € (s ubytovaním) /
100 €  (bez ubytovania)