Letná škola slovenských reálií a anglického jazyka


Termín konania08.07. - 13.07.2018
Uzávierka prihlášok22.06.2018
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra - Harmónia
Cieľ aktivityZoznámiť sa so životom a pôsobením vybraných osobností slovenskej histórie a kultúry v  prirodzenom jazykovom prostredí v slovenskom jazyku. Spoznať historické pamiatky a súčasné reálie mesta Trenčín. Rozšíriť slovnú zásobu pri komunikácii o historických faktoch a legendách spojených s trenčianskym regiónom v anglickom jazyku. Zlepšiť prezentačné zručnosti v slovenskom a anglickom jazyku.
Cieľová skupina

Študenti  vo vekovej  kategórii  od 15 do 18 rokov.

Program podujatia 
 • Praktické využitie obidvoch jazykov pri výklade, workshopoch, konverzácii a prezentácii na odbornú tému v oboch jazykoch.
 • Fakty a legendy histórie a kultúry v trenčianskom regióne  – výučba v SJ (3 VH) a konverzácia v AJ (3 VH) denne v malých skupinách.
 
Štruktúra výučby 
 • 12 vyučovacích hodín AJ. Aktivity a cvičenia budú prispôsobené jazykovej úrovni v danej skupine.
  Obsahovo budú zamerané na reálie trenčianskeho regiónu.
 • 12 vyučovacích hodín reálií trenčianskeho regiónu v SJ.
 • 6 vyučovacích hodín SJ počas celodennej exkurzie do Trenčína a okolia.
 
Počet štipendijných miest pre krajanov

 35

 • Určené pre krajiny Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, USA a Nemecko.
 
Podmienky prijatia pre krajanov
 • zaslanie prihlášky 
 • odporúčanie riaditeľa školy, alebo príslušného krajanského spolku
 • potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom
 • nominovaný/á/ bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z  kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry  medzi našimi krajanmi v krajinách v ktorých žijú
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu účastníkov, pokiaľ niektorá z krajín do stanovenej uzávierky nenahlási svojich uchádzačov
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurz pre krajanovIba elektronickou formou na eduabroad.sk
Podmienky pre  samoplatcov

 

Vyplnenie Prihlášky pre samoplatcov. Uhradenie účastníckeho poplatku.

 

Cena pre samoplatcu: 250 €

Cena pre deti zamestnancov UK: 140 € (s ubytovaním) /
100 €  (bez ubytovania)