Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov

Termín konania21.06.2020 - 26.06.2020
Uzávierka prihlášok10.06.2020
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre Harmónii
Cieľ aktivity 
 • spoznať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska 
 • zdokonaliť sa v slovenskom jazyku
 • získať nové vedomosti zo slovenských reálií
 • spoznať tradície a kultúru krajiny predkov
 • upevniť národné povedomie Slovákov žijúcich v zahraničí
 
Cieľová skupinaKrajania (veková kategória 15 -18 rokov) žijúci v zahraničí, ktorí majú záujem spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.
Obsahová náplň
 Spoznávanie rôznych regiónov Slovenska
 • poznávanie národných a kultúrnych pamiatok
 • interaktívna výučba slovenského jazyka
 • spoznávanie najvýznamnejších osobností histórie a súčasnosti vo vybraných regiónoch
 • exkurzie v regióne Záhorie
 
Počet štipendijných miest 35
Podmienky prijatia
 • zaslanie vyplnenej prihlášky;
 • veková kategória 15- 18 rokov;
 • motivačný list;
 • zmalosť slovenského jazyka na komunikatívnej úrovni;
 • potvrdenie príslušného krajanského spolku.
 • Motivačný list prosím zašlite na e-mailovú adresu: plekancova@cdv.uniba.sk. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.>CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.Kurzu sa môžu zúčastniť aj krajania z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname krajín na prihláške tak, že označia v prihláške "Iná" a v poznámke  napíšu krajinu z ktorej  pochádzajú. Pokyny k prihláške: pokiaľ nemáte e-mail  - uveďte -nemamemail.sk, pokiaľ nie ste študent, uveďte v riadku študent vaše povolanie. Prosíme vyplniť všetky riadky prihlášky, aby vás  mohol systém zaevidovať.
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie
Prihláška na kurzIba elektronickou formou cez portál www.slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati