Kontakty

Mgr. Elena Skalská
manažérka vzdelávania pre pedagógov
tel.: +421 2 9010 2080
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalskacdv.uniba.sk