Vzdelávanie

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie

Názov programuTermín konaniaPočet
vyuč.
hodín
Cena

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

16.01. a 06.02. - Bratislava
12.02. - Piešťany
14.02. - Košice
06.03. - Dolný Kubín
19.03. - Lučenec
60 130 €
Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov16.01. a 06.02. - Bratislava
12.02. - Piešťany
14.02. - Košice
06.03. - Dolný Kubín
19.03. - Lučenec
160250 €

 

 

Aktualizačné vzdelávanie - kreditové

Názov programuTermín konaniaPočet
vyuč.
hodín
Cena
Legislatívne riadenie škôl a školských zariadení19.-20.3.2018 - Lučenec
18.-19.4.2018 - Košice
4089 €
Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca06.02.2018
máj 2018
4599 €
Metodika výučby slovenského jazyka pre učiteľov
slovenského jazyka zameraná na vzdelávanie
detí cudzincov v základnej a strednej škole
podľa záujmu60150 €
Manažment škôl a školských zariadenímáj 201860149 €
Rodinné právopodľa záujmu55149 €
Komunikačné zručnostipodľa záujmu45129 €
Gastronómia, slávnostné spoločenské udalosti a
spoločenský protokol
podľa záujmu60190 €
Rodina a manželstvo z pohľadu práva a sociológiepodľa záujmu5599 €

 

 

Kurzy šité na mieru

Nenašli ste to, čo ste hľadali alebo Vám nevyhovuje termín, čas, miesto konania vzdelávania?

Naše programy pre pedagogických pracovníkov, tak ako pre verejnosť, vieme flexibilne prispôsobiť Vašim požiadavkám. 

Poskytneme Vám naše priestory alebo prídeme priamo k Vám - v rámci celej SR.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a my prispôsobíme vzdelávanie Vašim potrebám a predstavám.