Aktuálne zmeny legislatívy

Odborný seminár

 

Termín vzdelávania

podľa záujmu

Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred termínom vzdelávania.
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Cieľová skupinaVedúci pedagogickí zamestnanci alebo vedúci odborní zamestnanci škôl a školských zariadení alebo vedúci školského úradu.
Cieľ aktivity

Získať informácie o aktuálnych zmenách legislatívy  v oblasti regionálneho školstva pre potreby praxe.

Obsahová náplň
  1.  aktuálne zmeny v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,
  2.  aktuálne zmeny v oblasti originálnych kompetencií,
  3. pripravované zmeny v oblasti poradenských zariadení.
Cena40 €
LektoriRNDr. Ľubomír Černý