Čitateľská gramotnosť ako súčasť práce vedenia školy

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára.
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Trvanie
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

Košice:
ZŠ Bukovecká 17

Spišská Stará Ves:
Spojená škola
Štúrova 231/123

Lučenec:
ZŠ M.R.Štefánika
Haličská cesta 119/18

Dolný Kubín:
ZŠ Petra Škrabáka
Martina Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín

Cieľová skupina

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.

Cieľ aktivityPoskytnutie návodov vypracovania stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti na škole a jej implementácie do dokumentácie školy.
Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

1. Vzťah čitateľská gramotnosť a škola.
2. Úrovne rozvíjania čitateľskej gramotnosti.
3. Čitateľská gramotnosť ako kultúra školy.
4. Akčný plán rozvíjania čitateľskej gramotnosti na škole.
5. Diskusia. 

Cena25 €
LektorRNDr. Mária Nogová, PhD.