Ochrana práv pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

Odborný seminár

 

Termín vzdelávania

podľa záujmu

Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred termínom vzdelávania.
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Cieľová skupinaPedagogický alebo odborný zamestnanec.
Cieľ aktivity

Zvýšenie právneho povedomia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Poskytnutie návodov na riešenia vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsobov, ako im predchádzať.

Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň
  • Základné právne predpisy, vrátane predpisov pracovnoprávnych, občianskoprávnych a trestnoprávnych na ochranu pedagogických(PZ) a odborných zamestnancov(OZ).
  • Praktická príručka ochrany práv PZ a OZ vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeseň 2015.
  • Modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe.
  • Diskusia.
Cena25 €
LektoriPaedDr. Jarmila Javorková, mediátor