Postupy verejného ochrancu práv pri preskúmavaní podnetov zo školského prostredia

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, zamestnanci školských úradov. 

Cieľ aktivityZvýšenie právneho povedomia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Poskytnutie informácii postupov verejného ochrancu práv pri preskúmavaní podnetov zo školského prostredia.
Forma výučbyFrontálna.
Obsahová náplň

1. Rámcové predstavenie pôsobenia verejného ochrancu práv.
2. Pôsobenia verejného ochrancu práv v línii podnetov zo škôl a školských zariadení.
3. Činnosti verejného ochrancu práv v línii podnetov verejnosti na školy a školské zariadenia.
4. Objasnenie činnosti verejného ochrancu práv na konkrétnych prípadoch z praxe.
5. Diskusia.

Cena25 €
LektorMgr. Radka Babeľová, právnička
Odbor ochrany základných práv a slobôd
Kancelária verejného ochrancu práv