Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov školy

Odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 7 dní pred konaním seminára.
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.

Cieľ aktivity

Získať informácie z problematiky psychickej záťaže zamestnanca v školstve.
Vedieť praktizovať relaxačné aktivity pri zvládaní stresovej záťaže zamestnanca v školstve.

Forma výučbySkupinová.
Seminár sa bude realizovať formou prednášky a aplikáciou vybraných relaxačných aktivít s využitím muzikoterapie.
Obsahová náplň 
  • Zvláštnosti psychickej záťaže zamestnanca v školstve, špecifické aspekty stresorov v školstve.
  • Objasnenie podstaty stresovej reakcie v ľudskom organizme.
  • Rozbor individuálnych problémov stresovej záťaže a špecifických stresorov v školských podmienkach.
  • Najčastejšie príčiny psychického napätia, vyčerpania a „vyhorenia“.
  • Psychosomatické zdravotné potiaže.
  • Možnosti zvládania stresovej záťaže, význam relaxačných aktivít.
  • Praktický nácvik autogénneho tréningu, prípadne iných relaxačných techník.
  • Ukážky muzikoterapie.
 
Cena25 €
LektorDoc. PhDr. Igor Spišiak, CSc.