Riešenie konfliktov v škole - rôzne podoby školskej mediácie v praxi

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávania19.03.2019
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

Cieľová skupina

Všetky  kategórie pedagogických a odborných odborných zamestnancov škôl, školských zariadení, poradenských zariadení, pracovníkov školských úradov, koordinátorov školskej a rovesníckej mediácie v školách a školských zariadeniach.

Cieľ aktivityPoskytnutie návodov na riešenia konfliktov v školách a školských zariadeniach cestou mediácie.
Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

1. Mediácia, mediátor.
2. Prístup mediátora ku konfliktným situáciám v školskom prostredí.
3. Roviny školskej mediácie.
4. Projekt mediácie v škole.
5. Diskusia.

Cena25 €
LektorMgr. Dušana Bieleszová