Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia

alebo
Harry Potter – tendenčný brak, či umelecký obraz reality
Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Dolný Kubín:
ZŠ Petra Škrabáka
M. Hattalu 2151
026 01  Dolný Kubín

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.

Cieľ aktivityRozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia na základe svetovo presláveného literárneho diela a jeho filmovej verzie. 
Forma výučbyFrontálna, skupinová.
Obsahová náplň

1. Kto má oči nech nielen pozerá, ale aj vidí, kto má uši nech nielen počúva, ale aj počuje a kto má rozum, nech.
2. Prečo sa cítime v Harryho svete útulne.
3. Študoval Harry Potter v Cambridge alebo na Oxforde?
4. Rozprávkovosť a vedecká fantázia na pulze modernej.
5. Detektívny seriál – Sherlock Holmes alebo Inšpektor Hercule Poirot?
6. Nikdy sa nekončiaci boj dobra so zlom.
7. Kúsok z každej postavy v nás.

Cena25 €
LektorIng. M.Phil. Jozef Bača, PhD.

Súkromná ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ruským, Bratislava, člen 1896 Society, St. Edmund's College, University of Cambridge, Cambridge, Veľká Británia