Vybavovanie sťažností v regionálnom školstve

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Lučenec - ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8

Dolný Kubín - ZŠ Petra Škrabáka, Ulica M. Hattalu 2151

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, zamestnanci školských úradov.

Cieľ aktivityZvýšenie právneho povedomia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Poskytnutie návodov na riešenie sťažností a možností, ako im predchádzať.
Forma výučbyFrontálna.
Obsahová náplň

1. Komentár k výberu ustanovení základných právnych predpisov pri vybavovaní sťažností v školstve, zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z., 386/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 94/2017 Z. z.
2. Najčastejšie nedostatky pri vybavovaní sťažností.
3. Modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe.
4. Diskusia.

Cena25 €
LektorPaedDr. Ľubomír Tužinský, PhD., ŠŠI Bratislava