Akademická angličtina

Termín konaniaoktóber 2020
RozsahCelkovo 30 vyučovacích hodín
(3 hod. týždenne po dobu 10 týždňov)
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávacieho programu je naučiť poslucháčov komunikačné zručnosti potrebné v akademickom prostredí.
Cieľová skupinaČlenovia akademickej obce
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplňAkademická všeobecná terminológia, jazykové prostriedky akademického hovorového prejavu, telefonovanie, konferencie, príprava a prednes prezentácie. Jazykové prostriedky akademického písomného prejavu písanie listov, žiadostí, článkov, gramatika, korektúra. Korešpondencia s kolegami a partnermi v akademickom prostredí.
Cena150 €  
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.