Akademická komunikácia a písanie v angličtine

Termín konaniapodľa dohody
Ďalšie termínyPrihlásenie do 
Zaplatenie: do 
Rozsah30 vyučovacích hodín - 2 moduly (nedeliteľné)
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuNaučiť poslucháčov komunikačné zručnosti potrebné v akademickom prostredí.
Cieľová skupina Zamestnanci univerzít, doktorandi, výskumní pracovníci, študenti magisterského alebo bakalárskeho stupňa.   Požadované ovládanie AJ na úrovni B1 alebo B2.
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Modul 1:
Akademická kultúra, kultúrne rozdiely medzi európskymi a anglosaskými vysokoškolskými modelmi, akademická korešpondencia, telefonovanie, konferencie, druhy a typy organizácií, informačné technológie, gramatické javy.

Modul 2:
Korešpondencia s kolegami a partnermi v akademickom prostredí, vedomostný manažment, zručnosti; písanie motivačných listov, žiadostí, článkov, gramatika, korektúra.

Cena141 €  
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie