Angličtina pre manažérov

Termín konania20.11.2017 - 16.02.2018
Ďalšie termínyPrihlásenie do 18.11.2017
Zaplatenie: 18.11.2017
Rozsah30 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuRozšíriť slovnú zásobu z oblasti obchodnej angličtiny.
Zdokonaliť používanie jazykových zručností v ekonomickej teórii aj praxi.
Cieľová skupina Odborná verejnosť, študenti ekonomických, obchodných vied a manažmentu. Záujemcovia, ktorí si osvojili jazyk na úrovni upper-intermediate (B2) alebo advanced (C1) CEFR.
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplňHlavné témy z ekonomickej teórie a praxe.
Dôležité okruhy gramatiky.
Písanie obchodnej korešpodencie.
Komunikácia pri rokovaniach, konferenciách.
Príprava na získanie certifikátu zo skúšky BEC Vantage/Higher (The Cambridge Business English Certificate).
Cena119 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie