Business English

Termín konaniaoktóber 2020
RozsahCelkovo 30 vyučovacích hodín
(3 hod. týždenne po dobu 10 týždňov)
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť slovnú zásobu poslucháčov z oblasti obchodnej angličtiny. Zdokonaliť ich jazykové vedomosti z ekonomickej teórie a jazykové zručnosti v praxi.
Cieľová skupinaZáujemcovia z radov verejnosti.
Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň
  • Slovná zásoba, rolové hry a frazeológia v témach
  • Firmy a ich misia,organizačná štruktúra, rast a kultúra
  • Pracovný deň, dohodovanie termínov stretnutí, zodpovednosti pracovnej pozície, opis pracovného postupu a procesov
  • Online komunikácia
  • Opis trendov, správy a schôdze
 
Cena159 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.