Kurz ruského jazyka pre seniorov

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah24 vyučovacích hodín, 1x2 vyučovacie hodiny týždenne
RozvrhPondelok: 09.30 - 11.00
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
učebňa č.19 
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ
kurzu
Cieľom jazykového kurzu je zopakovať a zlepšiť jazykové znalosti z ruského jazyka a naučiť sa konverzovať o základných témach každodenného života.
Cieľová skupinaŠtudenti UTV a verejnosť nad 50+
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplňObsahom kurzu sú témy, s ktorými sa frekventanti pravidelne stretávajú v bežnom živote – moja rodina, priatelia, voľný čas, práca, cestovanie, nakupovanie, šport, lekár. Študenti sa naučia  konverzovať na témy: život v meste, dom a bývanie, príroda. Zaujímavou témou  v tomto kurze  je aj kultúra a turistické atrakcie Ruska. Študenti si precvičia zásady výslovnosti v ruštine a ruskej abecedy, jednoduché písomné formy – oznámenie, pozvánka, súkromný a oficiálny list. Okrem práce s učebnicou budú študenti vzdelávaní i formou doplnkového čítania umeleckej literatúry, publicistiky, kinematografie.
Cena99,50 €
PrihlasovanieMgr. Dana Havranová
tel.: +421 2 50 11 77 22
mobil: +421 903 828 617 
e-mail: dana.havranovacdv.uniba.sk