Kurz ruského jazyka pre začiatočníkov

Termín konaniaoktóber 2020
Rozsah24 vyučovacích hodín, 1x 2 vyučovacie hodiny týždenne 
(1 vyučovacia hodina = 45 minút)
RozvrhUtorok: 17.30 - 19.00
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
učebňa č.19
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ
kurzu
Cieľom jazykového kurzu je naučiť sa základy ruského jazyka, osvojiť si zásady výslovnosti v ruštine a naučiť sa ruskú abecedu.
Cieľová skupinaširoká verejnosť
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplň
 • predstavovanie
 • pozdravy
 • rodina
 • profesia
 • národnosť a štáty
 • škola a školské predmety
 • ročné obdobia
 • počasie
 • nakupovanie a obchody
 • jedlo
 • voľný čas 
 • šport
Cena105 €
PrihlasovanieMgr. Dana Havranová
tel.: +421 2 50 11 77 22
mobil: +421 903 828 617 
e-mail: dana.havranovacdv.uniba.sk