Letný program všeobecnej angličtiny

Termín konania01.07.2019 - 08.07.2019 
Rozsahcelkovo program 25 VH 
(5 vyučovacích hodín denne)
Rozvrhpondelok 01.07.2019 - štvrtok 04.07.2019  od 8.30-12.45 hod. 
pondelok 08.07.2019 od 8.30-12.45 hod
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky anglického jazyka. Naučiť záujemcov formulovať svoje požiadavky a porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí.
Cieľová skupinaZáujemcovia s mierne pokročilou úrovňou angličtiny.
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň
  • Upevnenie základov gramatiky
  • Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie.
  • Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v situáciách pri cestovaní.
  • Upevnenie zručnosti hovoriť o sebe a svojich záujmoch, klásť otázky a konverzovať o spoločných témach s partnerom.
Cena119 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Kontakt

tel.: 02 / 50 11 77 02, 0911 73 00 99
email: silvia.blaskovacdv.uniba.sk