Nemčina pre začiatočníkov

Termín konaniaoktóber 2020
RozsahCelkovo 50 vyučovacích hodín
(2 vyučovacie hodiny týždenne) 
Rozvrhkaždá streda od 17:00 do 18:30 hod.
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom programu je poskytnúť záujemcom základy výslovnosti a gramatiky nemeckého jazyka. Naučiť sa jednoducho formulovať svoje požiadavky a porozumieť jednoduchej konverzácii. 
Cieľová skupinaVerejnosť vrátane seniorov so vstupnou úrovňou úplného začiatočníka.
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplňZáklady  výslovnosti a gramatiky.

 

Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie. Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v nových situáciách.
Ďalšie informácie
  • školné treba zaplatiť do 25.9.2019
Cena225 €  
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.