Prezentácie v angličtine

Termín konaniaoktóber 2020
RozsahCelkovo 20 vyučovacích hodín
(2x2 hod. týždenne po dobu 5 týždňov)
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávacieho programu je rozvinúť slovnú zásobu z oblasti frazeológie prezentácie integrujúc interkultúrne aspekty prezentácií s dôrazom na anglosaské tradície. Osvojiť si prezentačné zručnosti v cudzom jazyku. Skvalitniť pripravenosť zdolávať trému pri prezentovaní v cudzom jazyku.
Cieľová skupinaOdborná verejnosť
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplň

 

 • Znaky správnej prezentácie
 • Identifikácia potrieb publika
 • Objem a organizácia poskytnutých informácií v prezentácií, redundatnosť, opakovanie
 • Efektívne rozloženie a prepojenie časti prezentácie
 • Účinne otvorenie a ukončenie prezentácie
 • Práca s hlasom, prednes, formálnosť jazyka
 • Reč tela
 • Upútanie pozornosti publika na určené informácie v prezentácií - metódy a stratégie
 • Prezentovanie vizuálnych informácií
 • Prezentovanie doplňujúcich materiálov
 • Organizácia práce v súvislosti s prípravou prezentácie, psychologickej a jazykovej prípravy na vlastný prednes
 • Správania pri neštandardných situáciách, napr. zmena časového limitu, prekrývanie informácií s predchádzajúcimi prednášateľmi a pod.
 
Cena119 € 
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.