Začni konečne s angličtinou!

Termín konania

1. termín: 18.09.2017 - 12.10.2017
2. termín: 23.10.2017 - 27.11.2017
3. termín: 08.01.2018 - 05.02.2017
4. termín: 12.02.2018 - 12.03.2018
5. termín: 19.03.2018 - 24.04.2018
6. termín: 07.05.2018 - 08.06.2018


pon. - štv.: 9.00-12.30

Ďalšie termínyKurz je potrebné zaplatiť najneskôr 2 dni pred začiatkom.
Rozsah65 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Cieľom programu je vytvoriť podmienky na intenzívne osvojenie základov anglického jazyka pre praktické účely pobytu v krajine, kde je cieľovým jazykom angličtina. Absolvovaním  modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre nepravých začiatočníkov na úrovni A 1 CEFR.

Cieľová skupina

Široká verejnosť, najmä tí, ktorí doposiaľ nenašli odvahu alebo príležitosť začať študovať anglický jazyk a potrebujú takéto intenzívne „nakopnutie“, aby sa mohli pridať k ostatným študentom, ktorí už čo- to vedia.

Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Osvojenie základov výslovnosti  najfrekventovanejších slov. Počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Vypočuté situácie budú  analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť v rámci gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka. Čítanie s porozumením -  osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie. Písanie základných dokumentov – pohľadnica a email.

Cena257 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie