Začni konečne s nemčinou!

Termín konania

1. termín: 18.03.2019 - 12.04.2019
2. termín: 13.05.2019 - 07.06.2019

Prihlásenie na kurz najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu.

pondelok - štvrtok 9.00-12.30

Ďalšie termínyOznámime Vám, či sa program otvára najneskôr dva dni pred stanoveným termínom a požiadame Vás, aby ste zaplatili školné. Pri otváraní programu budeme od Vás požadovať doklad o zaplatení.
Rozsah64 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Cieľom programu je vytvoriť podmienky na intenzívne osvojenie základov nemeckého jazyka pre praktické účely pobytu v krajine, kde je cieľovým jazykom nemčina. Absolvovaním  modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre nepravých začiatočníkov na úrovni A1 CEFR.

Cieľová skupina

Široká verejnosť, najmä tí, ktorí doposiaľ nenašli odvahu alebo príležitosť začať študovať nemecký jazyk a potrebujú takéto intenzívne „nakopnutie“, aby sa mohli pridať k ostatným študentom, ktorí už čo-to vedia.

Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Osvojenie základov výslovnosti najfrekventovanejších slov. Počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Vypočuté situácie budú analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu.
Hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť v rámci gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka. Čítanie s porozumením - osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie. Písanie základných dokumentov – pohľadnica a email.

Cena257 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie