Digitálna fotografia - zrkadlovka

Termín konaniapodľa záujmu
Počet účastníkov v skupineMaximálne 10
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
9:00 - 16:00
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Slovnaft Aréna, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuOboznámiť sa so základnými fotografickými zručnosťami zrkadlovky.
Cieľová skupinaKaždý, kto má záujem a vášeň pre fotografovanie so zrkadlovkou.
Stačí, ak si so sebou prinesiete svoj fotoaparát a chuť vzdelávať sa.
Forma výučbyPrezenčná
Obsahová náplň
  • Ako si vybrať správny fotoaparát, oboznámenie sa so základnými nastaveniami
  • Vysvetlenie rozdielov medzi kompaktom a zrkadlovkou, digitálnym a analógovým fotoaparátom
  • Vysvetlenie rozdielov medzi prioritou clony a prioritou času
  • Fotografovanie rodiny, detí, zvierat
  • Hra s detailmi
  • Fotografovanie na cestách
  • Krajina, panoráma, práca v exteriéri
  • Fotografovanie v interiéri
Cena112 €
LektorIng. Peter Mihálik
Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Viac ako 15 rokov pôsobí ako motoristický novinár, ktorý prepadol nielen rýchlym vozidlám, ale aj fotografovaniu.
Doklad o ukončeníPotvrdenie o účasti