Ako uspieť na pracovnom pohovore

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu5 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu
Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na pracovný pohovor tak po teoretickej, ako aj praktickej stránke. Účastníci získajú vedomosti potrebné k úspešnému priebehu pracovného pohovoru vo všetkých jeho fázach. Pripravia sa na otázky personalistu a na rôzne typy pracovných pohovorov. Vysvetlíme si, ako sa pripraviť a akým chybám sa vyhnúť. Ukážeme si, ako má vyzerať životopis a sprievodný/motivačný list. Nácvik pohovoru umožní účastníkom nadobudnúť pocit istoty a zvýšiť ich šance uspieť na reálnom pohovore.
Cieľová skupinaUchádzači o zamestnanie, študenti či absolventi, ako aj každý, kto plánuje zmenu zamestnania, chystá sa na pracovný pohovor a chce sa naň zodpovedne pripraviť.
Forma výučbyskupinová, praktický tréning
Obsahová náplň
• Identifikácia profesijnej orientácie
• Kritériá na prácu z hľadania vašich priorít
• Osobná SWOT analýza
• Ako sa pripraviť na pohovor
• Životopis a motivačný list
• Príprava na otázky personalistu
• Význam prvého dojmu a neverbálne signály
• Akým chybám sa vyhnúť na pracovnom pohovore
• Čo by ste mali vedieť na konci pohovoru
• Nácvik pracovného pohovoru
Cena53 €
34 € (pre študentov UK)