Ako uspieť na pracovnom pohovore

Termín konaniapodľa záujmu (08.30 – 15.30 hod.)
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ aktivity
 1. Získať a doplniť si vedomosti potrebné na prípravu a úspešný priebeh pracovného pohovoru, sebapoznávanie a sebahodnotenie, komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov a zvládanie trémy, technika kladenia otázok, základy spoločenského protokolu, príprava a priebeh pracovného pohovoru.
 2. Získať a precvičiť si zručnosti potrebné k príprave a účasti na pracovnom pohovore praktickým tréningom v konkrétnych pripravených a navodených modelových situáciách a simulácia pracovného pohovoru.
 3. Nadobudnúť kompetencie k zvýšeniu sebavedomia, istoty a úspešnosti účasti na pracovnom pohovore.
Cieľová skupinaTréning je určený pre každého, kto sa chce dozvedieť zaujímavé tipy a rady ako sa pripraviť na pracovný pohovor a následne uspieť. Tréning je určený aj pre každého, kto má záujem získať alebo si doplniť vedomosti, získať alebo si precvičiť svoje zručnosti a nadobudnúť kompetencie pri sebaprezentácii a riadení vlastnej kariéry.
Forma výučbyInteraktívny tréning
Obsahová náplň
 • Čo je to pracovný pohovor, ako uspieť na pohovore a čo máme vedieť na konci pohovoru.
 • Komunikácia a komunikačné zručnosti.
 • Technika kladenia otázok, najčastejšie kladené otázky, zakázané otázky a citlivé otázky na pracovnom pohovore.
 • Riešenie konfliktov a zvládanie trémy.
 • Základy spoločenského a pracovného obliekania sa, čo na seba počas pracovného pohovoru.
 • Najväčšie chyby, ktorých sa dopúšťame pri príprave a v priebehu pracovného pohovoru.
 • Prvý dojem a ako prísť na pracovný pohovor.
 • Životopis a motivačný list.
Cena53 €
34 € (pre študentov UK)
LektorIng. Miroslava Atanasová
Doklad o ukončeníPotvrdenie o účasti