Budovanie vlastnej značky

Termín konania05.03.2019 (16:00 - 19:30 hod.)
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je spoznať:
• to, čo najlepšie vystihne vašu jedinečnosť
• čo všetko si vyžaduje účinný  branding, čiže  proces budovania firemnej značky
• ako čo najefektívnejšie zhmotniť vlastnú úspešnú značku

Cieľová skupinaPodnikatelia so záujmom vytvoriť vlastnú úspešnú značku.
Forma výučbyskupinová, prezentačná
Obsahová náplň

•   Princíp jedinečnosti

•   Hodnotový systém a poslanie

•   Vízie a ciele

•    Logo, slogan, dizajn ako základné komunikačné prvky

•   Interakcia s prostredím

•   Produktová línia

•   Definovanie stratégie

•   Marketing

Cena49€
LektorMgr. Renáta Taligová
Doklad o ukončeníPotvrdenie o absolvovaní seminára