Budovanie vlastnej značky

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu Cieľom kurzu je spoznať:
• to, čo najlepšie vystihne vašu jedinečnosť
• čo všetko si vyžaduje účinný  branding, čiže  proces budovania firemnej značky
• ako čo najefektívnejšie zhmotniť vlastnú úspešnú značku
Cieľová skupinaPodnikatelia so záujmom vytvoriť vlastnú úspešnú značku.
Forma výučbyskupinová, prezentačná
Obsahová náplň• Princíp jedinečnosti
• Hodnotový systém a poslanie
• Vízie a ciele
• Logo, slogan, dizajn ako základné komunikačné prvky
• Interakcia s prostredím
• Produktová línia
• Definovanie stratégie
• Marketing
Cena49€