Efektívne prezentačné zručnosti

Termín konania15.-16.05.2019 (16:00-19:30 hod.)
Rozsah kurzu10 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu 
 • Získať zručnosti a vedomosti ako prekonať stres a strach z verejného vystúpenia.
 • Naučiť sa efektívne formulovať svoje myšlienky a pripraviť pútavú vizuálnu prezentáciu.
 • Naučiť sa nadviazať kontakt s publikom.
 
Cieľová skupinaPre všetkých, ktorí chcú získať zručnosti ako prekonať bloky, pripraviť sa na presvedčivú prezentáciu a v bezpečnom prostredí si nacvičiť rôzne typy prezentácií v rôznych situáciách. 
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová
Obsahová náplň 
 • Ako sa pripraviť na rolu prezentujúceho.
 • Príprava obsahu podľa dĺžky trvania prezentácie.
 • Práca s prezentačnou technikou.
 • Špecifiká osobnej prezentácie pred veľkou skupinou.
 • Naladenie sa na skupinu.
 • Základy rétoriky.
 • Verbálna a neverbálna komunikácia.
 • Manažment hlasu.
 • Dychové a relaxačné techniky.
 • Podpora dialógu s publikom.
 • Získanie spätnej väzby a práca s ňou.
 • Ukončenie prezentácie. 
 
Metódy vzdelávaniaInteraktívny workshop, zážitkové školenie
Cena149 €
Garant/LektorGarant: Martina Javůrková, MBA
Lektor: Martina Javůrková, MBA / Ing. Tomáš Langermann
Doklad o ukončeníOsvedčenie