Efektívne riešenie konfliktov

Informatívno - odborný seminár

Termín konaniapodľa záujmu (16.00 – 19.30 hod.)
Rozsah kurzu8 vyuč.hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom kurzu je osvojiť si správne zásady a postoj pri riešení konfliktov. Naučiť sa, ako im predchádzať a aké stratégie využiť pre ich riešenie. 
Cieľová skupinaširoká verejnosť a všetci tí, ktorí:
- sa stretávajú s konfliktami v práci i súkromí
- pracujú s ľuďmi (v tíme, s podriadenými, s klientami)
- chcú vedieť riešiť konflikty konštruktívne a zároveň zachovať dobré vzťahy
Forma výučbyskupinová prezentačná
Obsahová náplň
  • Čo je konflikt a aké je naše nastavenie?
  • Je konflikt hrozba alebo príležitosť?
  • Ako správne povedať druhému človeku, keď sa nám niečo nepáči?
  • 4+1 stratégií riešenia konfliktov a kedy ktorú použiť
  • Ako a kedy riešiť konflikty spôsobom výhra-výhra
  • Zistite ako pristupujete ku konfliktom vy?
  • Tipy a techniky pri riešení konfliktov
  • Kedy z konfliktu odísť?
  • Postup riešenia konfliktov v kocke
Cena112 €