Komunikácia s negatívnym klientom

Termín konaniapodľa záujmu (16:00 - 19:30 hod.)
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávania je získať nové komunikačné techniky a metódy na lepšiu komunikáciu s negatívnym/problematickým klientom.
Cieľová skupinaVzdelávanie je určené širokej verejnosti a zamestnancom, pôsobiacim v oblasti styku s verejnosťou a s klientom, podnikateľom ako aj zamestnancom štátnej a verejnej správy.
Požadované vstupné vzdelanieÚplné stredoškolské vzdelanie 
Forma výučbyskupinová, praktický nácvik
Obsahová náplň• Cielená a strategická príprava kritického rozhovoru
• Analýza situácie, poznanie potreby klienta
• Typológia klientov, ako s nimi komunikovať
• Komunikácia s handicapovaným klientom
• Štruktúra rozhovoru
• Zásady efektívneho prenosu informácií
• Účinná argumentácia
• Zvládanie vlastných emócií – hnevu, strachu a odporu
• Možnosti a hranice otvorenosti v kritickom rozhovore
• Psychologické pozadie kritického rozhovoru
Cena112 €