Kritické myslenie

Informatívno - odborný seminár

Termín konania

podľa záujmu (16.00-19.30 hod.)

Trvanie16.00 - 19.30 hod.
Rozsah kurzu4 vyuč.hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom odborného seminára je priblížiť účastníkom čo je kritické myslenie a kde všade by sme ho mali využívať, aby sme sa nestali obeťou manipulácie.  
Cieľová skupina

široká verejnosť

Forma výučbyskupinová prezentačná
Obsahová náplň 
  • Čo je kritické myslenie
  • Prečo je kritické myslenie dôležité a ako sa prejavuje
  • Spôsobilosti a dispozície na kritické myslenie
  • Rozbor situácií, kedy si často krát ani neuvedomujeme, že kriticky nemyslime, ako: Backfire effect, Sebautvrdzovanie, Synchronicita, Argument z neznalosti, Argument z autority,..
Cena49 €