Nástroje kreatívneho manažéra

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu5 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je osvojiť si manažérske techniky a nástroje, ktoré umožnia vytvoriť stimulujúce pracovné prostredie s cieľom rozvíjať kreativitu jednotlivcov a tímov.

Kreativita patrí medzi najviac oceňované schopnosti zamestnancov, nakoľko prináša inovatívne riešenia, má pozitívny vplyv na podnikovú klímu a zvyšuje konkurencieschopnosť podniku. Manažér, ktorý dokáže kreativitu u zamestnancov nielen oceniť, ale aj rozvíjať, je pre podnik veľkým prínosom.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre majiteľov podnikov, manažérov a riadiacich pracovníkov vyšších, stredných a nižších stupňov, ako aj pre personalistov, ktorí sa chcú naučiť využívať moderné  nástroje a techniky vedenia ľudí.  

Organizačná forma vzdelávania

Vzdelávanie prebieha v interaktívnom prostredí formou prezentácie, diskusie a s praktickým nácvikom vybraných nástrojov a techník.

Obsahová náplň
  • Význam kreativity u jedinca a vo firemnom prostredí
  • Vplyv firemnej kultúry na úroveň kreativity v podniku
  • Bariéry motivácie a tvorivosti
  • Kreatívny manažér/líder
  • Stimulujúce pracovné prostredie
  • Skupinové a individuálne metódy generovania nápadov
  • Tvorivý prístup k riešeniu problémov
Cena49 €